خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

بهمن, ۱۳۹۷

 • ۲ بهمن

  پاورپوینت”گاو داری” ۴۰ اسلاید

  پاورپوینت گاو داری

  گاو داری مقدمه…………………………………………………………………………………۱ گاو……………………………………………………………………………………۲ ساختار بدنی ………………………………………………………………………….۲ نژادها…………………………………………………………………………………۳ استفاده ها………………………………………………………………………………۳ گاو در فرهنگ های مختلف……………………………………………………………۴ مسائلی در مورد تلقیح مصنوعی……………………………………………………….۷ مجریان و محل وهدف از اجرای طرح………………………………………………..۱۴ بازاریابی – عملیات اجرای طرح……………………………………………………..۱۵ وضعیت کلی طرح…………………………………………………………………….۱۷ هزینه غذایی واحد پرواربندی در طرح………………………………………………..۱۸ سرمایه در گردش……………………………………………………………………..۱۹ ساختمان های مورد نیاز- و برآورد …

دی, ۱۳۹۷

 • ۲۳ دی

  پاورپوینت”اکولوژی عمومی” ۶۸ اسلاید

  پاورپوینت گاو داری

  اکولوژی عمومی طرح درس اکولوژی فصل ۱ اکولوژی (بوم شناسی، پیرامون شناسی) فصل ۳ اکوسیستم فصل کے انتقال و جریان انرژی (در درون اکوسیستم) فصل ۵ بررسی فرایند توليد (در سطوح مختلف یک اکوسیستم) فصل ۶ پله های اکوسسیتم و انتقال انرژی فصل ۷ چرخه مواد در اکوسیستم فصل ۸ …

 • ۲۲ دی

  پاورپوینت”کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی” ۷۵ اسلاید-آشنايي با نرم‌افزار اقتصادسنجي EViews

  نرم‌افزار اقتصادسنجي پاورپوینت”کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی” ۷۵ اسلاید-آشنايي با نرم‌افزار اقتصادسنجي EViews با اجراي اين فرمان پنجره‌اي ظاهر مي‌شود كه در آن روش‌‌هاي تبديل وجود دارد كه بترتيب عبارتند از : —Average Observation: استفاده از متوسط يا ميانگين مشاهدات سري‌زماني با تناوب بزرگتر. —Sum Observation: استفاده از مجموع مشاهدات …

اسفند, ۱۳۹۶

 • ۱ اسفند

  پاورپوینت و pdf “کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی” در ۲۴ اسلاید

  پاورپوینت و pdf “کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی” در ۲۴ اسلاید بخش هایی از محتوا و فهرست: تحقیقات کاربردی کشاورزی هسته ای ایران اهداف کلی تحقیقات کشاورزی هسته ای برای دستیابی به اهداف گفته شده  فعالیت های تحقیقاتی زیر انجام میشوند: آزمایشگاه سیتوژنتیک گیاهی کاربرد تکنیک های هسته ای …