خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

بهمن, ۱۳۹۷

  • ۲ بهمن

    شاهد سقوط های سه گانه pdf

    فهرست تقدیم و پی شکش……………………………………….. ۱ سپاس و قدردانی ………………………………………. ۳ دیباچه چاپ دوم ……………………………………… . ۵ پیشگفتار ……………………………………………… ۹ فصل اول سقوط سیاست غرب در دام خمینی )قدیس و گاندی دوم آسیا؟!( کنفرانس گوادولوپ …………………………………… . ۲۱ حقایق پشت پرده، فاجعه میدان ژاله ……………………….. ۳۹ تهران در آتش و …

دی, ۱۳۹۷