خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

دی, ۱۳۹۷

 • ۲۴ دی

  سيگنالينگ تلفن Telephony Signaling در ۲۹ ص

  رقابت در بازار كار

  سيگنالينگ تلفن فهرست مقدمه مراحل يك تماس ساده سيگنالينگ آدرس و تيپ و زنگ سيگنالينگ آدرس شماره‌گيري پالس شماره‌گيري DTMF سيگنالينگ شروع حلقه (Loop Start) سيگنالينگ آنالوگ شروع حلقه سيگنالينگ ديجيتال شروع حلقه آزمايش شروع حلقه … اين مرحله هنگامي رخ مي‌دهد كه مشتري موردنظر قصد انجام يك تماس تلفني …

 • ۲۴ دی

  بهره‌برداري پستهاي فشار قوي ۱ و ۲ در ۱۵۰ ص

  رقابت در بازار كار

  پستهاي فشار قوي بهره‌برداري پستهاي فشار قوي ۱ و ۲ وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست: مقدمه ثبت وقايع و حوادث و شرايط بهره‌برداري دستورالعملها: مقدمه: حدود وظايف و مسئوليتها: ۲ ـ ۲) مسئوليتها و وظايف مركز كنترل ديسپاچينگ ملي: محاسبات انرژي‌ـ ثبت ارقام نيرو (اكتيو و راكتيو) مقدمه: نحوه …