خانه / دانلود / کتاب مجربات میثم

کتاب مجربات میثم

کتاب مجربات میثم

مجموعه ذکر ودعا
خواص ختم سوره های قرآن ذکر ها و دعا های مفید برای گشایش کارها

:: چه كسانی می توانند از این کتاب بهره ببرند!!
اگر قبول دارید دعا را راه ارتباط با خدا است.
کسانی که می خواهند از خیالات باطل رهایی یابند.
کسانی که می خواهند از دردهای دل خود رها شوند.
کسانی که می خواهند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند.
کسانی که می خواهند اعمال نیک خود را سنگین کنند.
کسانی که می خواهند اهل بهشت شوند.
کسانی که می خواهند با توسل به امامان حاجات خود را برآورده سازند.
کسانی که می خواهند بدانند چرا دعاهایشان استجابت نمی شود.
کسانی که می خواهند بدانند چگونه باید دعا كنند.
کسانی که می خواهند خداوند جان و مال آنها را حفظ کند.
کسانی که می خواهند درباره آثار دعا بدانند.
کسانی که می خواهند درباره آثار ذکر بدانند.
کسانی که می خواهند درباره آثار قرآن بدانند.
کسانی که می خواهند درباره آثار نماز بدانند.
کسانی که می خواهند دوستی خداوند را با خود داشته باشند.
کسانی که می خواهند زیادت حافظه داشته باشند.
کسانی که می خواهند عاقبت به خیر شوند.
کسانی که می خواهند علوم غریبه را كه میراثی از انبیا ماست بشناسند.
کسانی که می خواهند فصاحت و بلاغت و طبع شعر در کلام داشته باشند.
کسانی که می خواهند گشایش درکارهایشان ایجاد شود.
کسانی که می خواهند محبوب باشند.
کسانی که می خواهند نعمت و آسایش فراوان داشته باشند.
کسانی که می خواهند والدین از آنها راضی باشند.
همه این موارد به وسیله ذکرها , دعاها , آیات قرآن , روایات و … پاسخ داده خواهد شد. این کتاب برای گشایش كارها و دانستن چاره است.
————————————-
فهرست مطالب کتاب مجربات میثم

::فهرست ۵
::مقدمه مؤلف ۳۲
فصل اول:ذكرها ۳۴
درباره ذكر: ۳۴
درباره ذكر از پیامبر(ص) ۳۴
حقیقت ذكر ۳۴
بهترین ذکرها چیست؟ ۳۴
نحوه گفتن ذکر ۳۴
درباره صلوات: ۳۵
معنای صلوات ۳۵
آثار و فضایل صلوات ۳۶
آداب ختم صلوات ۳۶
زمان و مکان صلوات ۳۷
دستور صلوات ۳۷
ارزش عددی صلوات ۳۷
مرد فقیر و ثروتمند،صلوات از راه های ثروتمند شدن! ۳۷
صلوات: ۳۸
ف۱ع۱- صلوات: خواص صلوات از زبان معصومین(ع) ۳۸
ف۱ع۲- صلوات: خواص صلوات از زبان پیامبر اكرم(ص) ۳۹
ف۱ع۳- صلوات: خواص فرستادن صلوات ۴۲
ف۱ع۴- صلوات: طریقه ختم صلوات ۴۴
ف۱ع۵- صلوات: به جهت ثروتمند شدن ۴۴
ف۱ع۶- صلوات: برطرف كردن فقر ۴۴
ف۱ع۷- صلوات: به جهت برآمدن صد حاجت ۴۵
ف۱ع۸- صلوات: به جهت برآمدن حاجات ۴۵
ف۱ع۹- صلوات: دوستی خداوند ۴۵
ف۱ع۱۰- صلوات: استجابت دعا ۴۵
ف۱ع۱۱- صلوات: به جهت قضاء حوائج مشروئه ۴۵
ف۱ع۱۲- صلوات: جایگاه در بهشت ۴۵
ف۱ع۱۳- صلوات: جهت نجات از آتش جهنم ۴۵
ف۱ع۱۴- صلوات: آمرزیدن گناهان هشتاد سال ۴۶
ف۱ع۱۵- صلوات: امان از آتش جهنم ۴۶
ف۱ع۱۶- صلوات: زیارت حضرت مهدی قائم ال محمد(عج) ۴۶
ف۱ع۱۷- صلوات: عفو گناهان به اندازه ریگهای بیابان عالج ۴۶
ف۱ع۱۸- صلوات: پاداش هفتاد ركعت نماز ۴۶
ف۱ع۱۹- صلوات: آمرزیدن ده گناه ۴۶
ف۱ع۲۰- صلوات: هزار صلوات پروردگار و ملائك ۴۶
ف۱ع۲۱- صلوات: صلوات هفتاد هزار فرشته ۴۶
ف۱ع۲۲- صلواتی برابر با ده هزار صلوات ۴۷
ف۱ع۲۳- صلواتى كه هر مرتبه آن،ثواب ده هزار صلوات است ۴۷
ف۱ع۲۴- صلواتی به جهت برآمدن ٧٠ حاجت دنیا و ٣٠ حاجت آخرت ۴۷
ف۱ع۲۵- صلواتی برای صبح جمعه و نوشته نشدن گناه تا یك سال ۴۷
ف۱ع۲۶- صلواتی برای نوشته نشدن گناه تا یك سال ۴۸
ف۱ع۲۷- صلواتى كه انسان را یك هفته در امان دارد ۴۸
ف۱ع۲۸- صلواتی جهت پاك شدن از گناهان به مدت یكسال ۴۸
ف۱ع۲۹- صلواتی به جهت برآمدن صد هزار حاجت ۴۸
ف۱ع۳۰- صلواتى كه تا یك هفته ملائكه برایش صلوات فرستند ۴۸
ف۱ع۳۱- صلواتی جهت پاك شدن از تمام گناهان ۴۸
ف۱ع۳۲- صلواتی جهت یك سال گناه نوشته نشدن ۴۹
ف۱ع۳۳- صلواتى با فضیلت بسیار ۴۹
ف۱ع۳۴- صلواتی پر فضیلت بعد از نماز ظهر جمعه ۴۹
ف۱ع۳۵- صلواتی بسیار مهم ۴۹
ف۱ع۳۶- صلواتی هدیه حضرت مسلم ۴۹
ف۱ع۳۷- صلواتى كه از اسرار مى باشد ۵۰
ف۱ع۳۸- صلوات بر پیامبر(ص) ۵۰
ف۱ع۳۹- صلوات بر امیرالمؤ منین علیه السلام ۵۰
ف۱ع۴۰- صلوات بر سیده نسوان فاطمه سلام الله علیها ۵۰
ف۱ع۴۱- صلوات بر حسن و حسین علیهماالسلام ۵۰
ف۱ع۴۲- صلوات بر على بن الحسین علیهماالسلام ۵۱
ف۱ع۴۳- صلوات بر محمّد بن على علیهماالسلام ۵۱
ف۱ع۴۴- صلوات بر جعفر بن محمّد علیهماالسلام ۵۱
ف۱ع۴۵- صلوات بر موسى بن جعفر علیهماالسلام ۵۱
ف۱ع۴۶- صلوات بر على بن موسى علیهماالسلام ۵۱
ف۱ع۴۷- صلوات بر محمّد بن على بن موسى علیهم السلام ۵۲
ف۱ع۴۸- صلوات بر على بن محمّدعلیهماالسلام ۵۲
ف۱ع۴۹- صلوات بر حسن بن على بن محمد علیهم السلام ۵۲
ف۱ع۵۰- صلوات بر ولى الامر المنتظر علیه السلام ۵۲
درباره بسم الله: ۵۳
خواص بسم الله: ۵۳
ف۱ع۵۱- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: خواص بسم الله از زبان معصومین(ع) ۵۳
ف۱ع۵۲- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: ختم مجرب بسم الله۱ ۵۶
ف۱ع۵۳- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: دفع شر شیطان ۵۶
ف۱ع۵۴- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: رفع درد ها ۵۶
ف۱ع۵۵- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: به جهت برآمدن حاجات ۵۶
ف۱ع۵۶- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: برای هر صیاد ۵۷
ف۱ع۵۷- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: ایمن ماندن از گزند شخص جابر ۵۷
ف۱ع۵۸- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: ایمن ماندن در جنگ ۵۷
ف۱ع۵۹- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: منفعت بردن از اشخاص ۵۷
ف۱ع۶۰- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: به جهت برآمدن حاجات ۵۷
ف۱ع۶۱- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: امان از ظالم ۵۷
ف۱ع۶۲- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: به جهت غنای روزی و توانگری ۵۷
ف۱ع۶۳- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: برای محبت و دوستی ۵۷
ف۱ع۶۴- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: به جهت برآمدن حاجات ۵۸
ف۱ع۶۵- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: به جهت تقویت یادگیری و هوش و حافظه ۵۸
ف۱ع۶۶- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: به جهت فرزند ۵۸
ف۱ع۶۷- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: به جهت نمردن فرزند ۵۸
ف۱ع۶۸- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: اطلاع بر اسرار علوم غریبه ۵۸
ف۱ع۶۹- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: سهل شدن امورات زندگی ۵۸
ف۱ع۷۰- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏: به جهت برآمدن حاجات ۵۸
مجموعه ذكرها: ۵۹
ف۱ع۷۱- اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم: بستن درهای معصیت ۵۹
ف۱ع۷۲- یا الله: ده امتیاز ۵۹
ف۱ع۷۳- یا الله: اگر دعا کند بر سنگی هر آینه بشکافد ۵۹
ف۱ع۷۴- یا الله: به جهت برآمدن حاجات ۶۰
ف۱ع۷۵- یا الله: در مجلس خطر برای زندگی ۶۰
ف۱ع۷۶- یا الله یا هو: جهت مکشوف شدن علوم خفیه ۶۰
ف۱ع۷۷- یا رَب: به جهت برآمدن حاجات ۶۰
ف۱ع۷۸- یا رَزّاق: دوری از فقر و وسعت روزی ۶۰
ف۱ع۷۹- یا رَزّاق: به جهت توانگری بی وصف ۶۰
ف۱ع۸۰- استغفرالله: به جهت رفع بد شانسی ۶۰
ف۱ع۸۱- استغفرالله: به جهت آمرزش گناهان ۶۱
ف۱ع۸۲- یا علی: به جهت برآمدن حاجات ۶۱
ف۱ع۸۳- یا علی: به جهت برآمدن حاجات با راهنمایی ائمه ۶۱
ف۱ع۸۴- وارث: به جهت برآمدن حاجات ۶۱
ف۱ع۸۵- الحكیم: الهامات مهم ۶۱
ف۱ع۸۶- اَللّطیفٌ: لطف و محبت ۶۱
ف۱ع۸۷- اَللّطیفٌ: وسعت رزق و موفقیت ۶۱
ف۱ع۸۸- لطیفٌ: لطف و محبت ۶۱
ف۱ع۸۹- اَلْبَاسِطُ: برای وسعت رزق ۶۲
ف۱ع۹۰- یا بَاسِطُ: به جهت برآمدن حاجات ۶۲
ف۱ع۹۱- الوهاب: به جهت غنی شدن ۶۲
ف۱ع۹۲- المبدِی: حكمت هنرها ۶۲
ف۱ع۹۳- المبدِی: افزایش قدرت محاسبه ۶۲
ف۱ع۹۴- المبدِی: رفع نسیان(آلزایمر) ۶۲
ف۱ع۹۵- بدیع: وقت دعا بر آورده می شود ۶۲
ف۱ع۹۶- بدیع: به جهت برآمدن حاجات ۶۳
ف۱ع۹۷- یا بدیع: به جهت برآمدن حاجات ۶۳
ف۱ع۹۸- اول: به جهت برآمدن حاجات ۶۳
ف۱ع۹۹- الاول: یمن و بركت در كار ۶۳
ف۱ع۱۰۰- الاول: آمدن شخص غایب ۶۳
ف۱ع۱۰۱- الاخر: دوام در كارها و… ۶۳
ف۱ع۱۰۲- المتکبر: به جهت فرزند صالح ۶۳
ف۱ع۱۰۳- المتکبر: به جهت عزت و مملکت و حکومت ۶۳
ف۱ع۱۰۴- اَلْمُصَوِّرْ: فصاحت و بلاغت و طبع شعر ۶۴
ف۱ع۱۰۵- اَلْمُصَوِّرْ: به جهت بچه دار شدن ۶۴
ف۱ع۱۰۶- العفو: رفع وسواس ۶۴
ف۱ع۱۰۷- الله الصمد: برآمدن مطالب مشروعه ۶۴
ف۱ع۱۰۸- الصمد: به جهت دفع گرسنگی ۶۴
ف۱ع۱۰۹- الصمد: رفع بصداع ۶۴
ف۱ع۱۱۰- الصمد: دفع خوف و بیم ۶۴
ف۱ع۱۱۱- الصمد: اهل یقین ۶۴
ف۱ع۱۱۲- الصمد: زیاد شدن روزی ۶۵
ف۱ع۱۱۳- یا فتّاح: به جهت حل مشكلات ۶۵
ف۱ع۱۱۴- یا عَزِیزُ: به جهت وسعت رزق ۶۵
ف۱ع۱۱۵- السمیع: استجابت دعا ۶۵
ف۱ع۱۱۶- السمیع: به جهت سنگینی گوش ۶۵
ف۱ع۱۱۷- یا ودود: به جهت آشتی زن و شوهر ۶۵
ف۱ع۱۱۸- یا غَفور یا وَدود: به جهت گشایش ۶۵
ف۱ع۱۱۹- یا رزاق: به جهت فراخی روزی ۶۶
ف۱ع۱۲۰- یا نور: به جهت صفای قلب ۶۶
ف۱ع۱۲۱- یا مهیمن: به جهت صفای باطن ۶۶
ف۱ع۱۲۲- المهیمن: به جهت اطاعت خلایق ۶۶
ف۱ع۱۲۳- الجبار: امان از صدمه دشمن ۶۶
ف۱ع۱۲۴- الرقیب: محفوظ ماندن اهل خانه از گناه ۶۶
ف۱ع۱۲۵- یا منعم: به جهت زیادی نعمت ۶۶
ف۱ع۱۲۶- هو القوی: به جهت رفع فراموشی خواب ۶۶
ف۱ع۱۲۷- یا رئوف: رهایی از دست ظالم ۶۶
ف۱ع۱۲۸- یا ممیت: مطیع شدن نفس ۶۷
ف۱ع۱۲۹- یا وَهّاب: به جهت توانگر شدن ۶۷
ف۱ع۱۳۰- یا وَهّاب: به جهت گشایش روزی ۶۷
ف۱ع۱۳۱- یا واجد: به جهت هر مرض سخت ۶۷
ف۱ع۱۳۲- حسبی الله: به جهت دفع دشمن ۶۷
ف۱ع۱۳۳- یا رئوف یا رحیم: به جهت نجات از سختی ها ۶۷
ف۱ع۱۳۴- یا روف: هر كسى بخواهد مظلومى را از ظالمى برهاند ۶۷
ف۱ع۱۳۵- حلیم: به جهت زیاد شدن محصول ۶۷
ف۱ع۱۳۶- الرحمن: به جهت دوری از غفلت و فراموشی ۶۸
ف۱ع۱۳۷- الرحمن: به جهت دوستی مخلوقات ۶۸
ف۱ع۱۳۸- الرحیم: به جهت دوستی خداوند ۶۸
ف۱ع۱۳۹- الملک: به جهت بی نیازی ۶۸
ف۱ع۱۴۰- القاهر: به جهت یافتن گم شده ۶۸
ف۱ع۱۴۱- یاقیوم یا واحد: به جهت یافتن گم شده ۶۸
ف۱ع۱۴۲- الشهیدالحق: به جهت یافتن گم شده ۶۸
ف۱ع۱۴۳- المُعید: به جهت یافتن گم شده ۶۸
ف۱ع۱۴۴- السلام: به جهت خلاص از بیماری ۶۹
ف۱ع۱۴۵- السلام: به جهت دوستی دشمن ۶۹
ف۱ع۱۴۶- السلام: به جهت امان از بیماری دل ۶۹
ف۱ع۱۴۷- المومن: به جهت دفع دشمن ۶۹
ف۱ع۱۴۸- المومن: به جهت حفظ از مكر و حیله ۶۹
ف۱ع۱۴۹- اَهْنوُسٍ: به جهت برآمدن حاجات مهم ۶۹
ف۱ع۱۵۰- القدوس: به جهت ذات پاک و منزه ۶۹
ف۱ع۱۵۱- القدوس: به جهت صافی دل ۶۹
ف۱ع۱۵۲- القدوس: به جهت پیدا كردن صفت ملائك ۷۰
ف۱ع۱۵۳- هو الحافظ و الكافی وحد: به جهت هر مشكلی كه دارید ۷۰
ف۱ع۱۵۴- ماشاءالله: برای حج رفتن ۷۰
ف۱ع۱۵۵- لا اله الا الله: تمرکز حواس ۷۰
ف۱ع۱۵۶- لا اله الا الله: رفع وسواس ۷۰
ف۱ع۱۵۷- یا دائم یا قائم: سر كوبی نفس های سركش ۷۰
ف۱ع۱۵۸- یا حی و یا قیوم: قوی شدن روح انسان ۷۰
ف۱ع۱۵۹- یا حی و یا قیوم: به جهت برآمدن حاجات ۷۰
ف۱ع۱۶۰- یا قوی و یا قائم: برای قوی شدن روح انسان ۷۰
ف۱ع۱۶۱- یا قوی و یا قائم: به جهت پیدا كردن نیرو ۷۱
ف۱ع۱۶۲- یا سبوح یا قدوس: رسیدن به حالات ملکوتی و عرفانی ۷۱
ف۱ع۱۶۳- یا رئوف یا رحیم: به جهت نجات از سختی ها ۷۱
ف۱ع۱۶۴- یا ذَالْجَلالِ وَ الْاِكْرامِ: به جهت برآمدن حاجات ۷۱
ف۱ع۱۶۵- لا اله الا هو: به جهت برآمدن حاجات و گشایش ۷۱
ف۱ع۱۶۶- لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ: رهایی ازفقر و تنگدستى ۷۱
ف۱ع۱۶۷- لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ: به جهت رفتن به حج ۷۴
ف۱ع۱۶۸- یا مبدء البَریا وَ مُیدَها بَعَدفناتها بقدرته: جلوگیری از سقط جنین ۷۴
ف۱ع۱۶۹- یا مبدء البَریا وَ مُیدَها بَعَدفناتها بقدرته: استواری در کارهای دنیا و آخرت ۷۴
ف۱ع۱۷۰- یا مبدء البَریا وَ مُیدَها بَعَدفناتها بقدرته: اضمحلال دشمن ۷۴
ف۱ع۱۷۱- هو الله الذی لا اله الا هو: اهل یقین ۷۴
ف۱ع۱۷۲- لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم: به جهت رفع غرور ۷۴
ف۱ع۱۷۳- رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین: به جهت چشم برزخی ۷۴
ف۱ع۱۷۴- فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم: به جهت محتاج نشدن ۷۴
ف۱ع۱۷۵- حسبنا الله و نعم الوکیل: رفع ترس ۷۵
ف۱ع۱۷۶- لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین: رفع اندوه ۷۵
ف۱ع۱۷۷- افوض امری الی الله،ان الله بصیر بالعباد: رهایی از مکر و حیله ۷۵
ف۱ع۱۷۸- ماشاءالله لا قوه الا بالله: طلب دنیا و زیبایی های آن ۷۵
ف۱ع۱۷۹- ما شاء اللهُ لا حُول و لا قوة الّا بالله: به جهت برآمدن حاجات ۷۵
ف۱ع۱۸۰- ماشاء الله لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ: به جهت برآمدن حاجات ۷۵
ف۱ع۱۸۱- یونسیّه: به جهت نجات از غم و اندوه ۷۵
ف۱ع۱۸۲- یونسیّه: خارج شدم از عالم طبیعت ۷۶
ف۱ع۱۸۳- اسماء جمالی(رحمت): به جهت درجات و فتوح رزق ۷۶
ف۱ع۱۸۴- اسماء الحسنى: استجابت دعا ۷۶
ف۱ع۱۸۵- ف۱ع۱۸۵- چهل اسم ادریسی به روایت میر داماد كبیر: به جهت درجات و فتوح رزق ۷۷
ف۱ع۱۸۶- چهل اسم ادریسی به روایت شیخ بهایی: به جهت درجات و فتوح رزق ۸۴
ف۱ع۱۸۷- ذكرهای قبل از دعا ۹۱
فصل دوم:دعاها ۹۲
درباره دعا: ۹۲
فلسفه دعا ۹۲
آیا دعا می تواند سرنوشت انسان را تغییر دهد؟ ۹۲
شهید مطهری: موضوع محو و اثبات و تغییر سرنوشت ۹۳
قرآن و دعا كردن ۹۳
معصومین(ع)و دعا كردن ۹۳
معصومین(ع)و فواید دعا كردن ۹۴
معصومین(ع)و چگونه دعا كردن ۹۴
سه شرط دعا كردن ۹۵
سه حالت ثمره دعا كردن ۹۵
سه حالت كه اگر دعایتان اجابت شد و باید مواظب باشید ۹۵
سه حالت كه اگر دعایتان اجابت نشد و باید مواظب باشید ۹۵
دعا برای امام زمان،نردبان قرب ۹۵
دعا برای تعجیل فرج امام زمان ۹۷
استجابت دعا ۹۷
اوقات استجابت دعا ۹۷
مکان های استجابت دعا ۹۸
حالات استجابت دعا ۹۸
آداب استجابت دعا ۹۸
راه های استجابت دعا ۹۸
شرایط استجابت دعا ۹۹
۱)ارتباط مداوم با خدا در هر حال: ۹۹
۲)دعا باید از صمیم قلب باشد: ۹۹
۳)اعتماد به خدا و اطمینان به اجابت او: ۹۹
۴)قطع امید از غیر خدا و امید و اطمینان به خداوند: ۹۹
۵)دعا باید در کنار تلاش و تدبیر باشد: ۱۰۰
۶)دعا باید با حالت تضرع و دلى شکسته باشد: ۱۰۰
۷)مکان دعا: ۱۰۰
۸)زمان دعا: ۱۰۰
۹)توسل به چهارده معصوم(ع): ۱۰۰
۱۰)غسل توبه: ۱۰۰
موانع استجابت دعا ۱۰۰
علل عدم استجابت دعا از امام علی(ع) ۱۰۱
رعایت كردن شرایط دعا و علل عدم استجابت دعا ۱۰۲
امام علی(ع)و علل عدم استجابت دعا ۱۰۲
امام صادق(ع)و راه استجابت دعا ۱۰۳
احادیثی از معصومین(ع)برای استجابت دعا ۱۰۳
شرایط نوشتن دعا ۱۰۵
دعای آیت الكرسی: ۱۰۵
ف۲ع۱- آیت الكرسی: به چه معنی است ۱۰۶
ف۲ع۲- آیت الكرسی: شأن نزول ۱۰۷
ف۲ع۳- آیت الكرسی: خواص از زبان معصومین(ع) ۱۰۷
ف۲ع۴- آیت الكرسی: ثواب و آثار ۱۰۷
ف۲ع۵- آیت الكرسی: داستان نزول ۱۰۹
ف۲ع۶- آیت الكرسی: ختم بطریقه ده وقف ۱۰۹
ف۲ع۷- آیت الكرسی: ختم مجرب ۱۱۰
ف۲ع۸- آیت الكرسی: به جهت برآمدن حاجات ۱۱۰
ف۲ع۹- آیت الكرسی: به جهت برآمدن حاجات ۱۱۰
ف۲ع۱۰- آیت الكرسی: به جهت برآمدن حاجات ۱۱۰
ف۲ع۱۱- آیت الكرسی: به جهت برآمدن حاجات ۱۱۰
ف۲ع۱۲- آیت الكرسی: به جهت برآمدن حاجات مهم ۱۱۱
ف۲ع۱۳- آیت الكرسی: به جهت برآمدن حاجات و مهمات ۱۱۱
ف۲ع۱۴- آیت الكرسی: به جهت برآمدن حاجات هر مطلب و مقصود ۱۱۱
ف۲ع۱۵- آیت الكرسی: به جهت برآمدن حاجات در غروب ۱۱۱
ف۲ع۱۶- آیت الكرسی: به جهت برآمدن حوائج دنیا و آخرت ۱۱۱
ف۲ع۱۷- آیت الكرسی: برای سختی و مهمات روا شدن حاجت ۱۱۱
ف۲ع۱۸- آیت الكرسی: بیرون آمدن برای حاجت ۱۱۲
ف۲ع۱۹- آیت الكرسی: برآوردن حاجت با نوشتن ۱۱۲
ف۲ع۲۰- آیت الكرسی: پاداش خواندن زیاد ۱۱۲
ف۲ع۲۱- آیت الكرسی: مغلوب ساختن دشمن صعبی ۱۱۲
ف۲ع۲۲- آیت الكرسی: به جهت عزت ۱۱۲
ف۲ع۲۳- آیت الكرسی: به جهت گشایش كار ۱۱۲
ف۲ع۲۴- آیت الكرسی: ازدواج با شخص دلخواه ۱۱۲
ف۲ع۲۵- آیت الكرسی: آمدن مسافر و یا غایب ۱۱۳
ف۲ع۲۶- آیت الكرسی: زبان بندی ۱۱۳
ف۲ع۲۷- آیت الكرسی: به جهت زیاد شدن حافطه ۱ ۱۱۳
ف۲ع۲۸- آیت الكرسی: به جهت زیاد شدن حافطه ۲ ۱۱۳
ف۲ع۲۹- آیت الكرسی: به جهت زیاد شدن حافظه و علم ۱۱۳
ف۲ع۳۰- آیت الكرسی: برای رفع فقر ۱۱۳
ف۲ع۳۱- آیت الكرسی: برای حفظ چشم ۱۱۳
ف۲ع۳۲- آیت الكرسی: امان نامه الهی ۱۱۳
ف۲ع۳۳- آیت الكرسی: استجابت دعوات و آمرزش گناهان ۱۱۴
ف۲ع۳۴- آیت الكرسی: برای نفع و بهره ۱۱۴
ف۲ع۳۵- آیت الكرسی: محافظت خداوند ۱۱۴
ف۲ع۳۶- آیت الكرسی: محافظت خداوند ۱۱۴
ف۲ع۳۷- آیت الكرسی: محافظت و بركت ۱۱۴
ف۲ع۳۸- آیت الكرسی: حفظ از بلاها ۱۱۴
ف۲ع۳۹- آیت الكرسی: جهت فرزند پسر ۱۱۵
ف۲ع۴۰- آیت الكرسی: ثواب چهل سال عبادت ۱۱۵
ف۲ع۴۱- آیت الكرسی: در هر حالت بخوانید ۱۱۵
ف۲ع۴۲- آیت الكرسی: قبل از خواب ۱۱۵
ف۲ع۴۳- آیت الكرسی: هنگام خواب امام هادی(ع) ۱۱۵
ف۲ع۴۴- آیت الكرسی: شمه ای از خواص ۱۱۵
ف۲ع۴۵- آیت الكرسی: تسبیح ملائك ۱۱۵
ف۲ع۴۶- آیت الكرسی: هر چه دوست داری دعا كن ۱۱۶
ف۲ع۴۷- آیت الكرسی: نوشتن در خانه و قبله ۱۱۶
ف۲ع۴۸- آیت الكرسی: جهت بقای اولاد و سلامتی ۱۱۶
ف۲ع۴۹- آیت الكرسی: عهداری خداوند برای گرفتن جان ۱۱۶
ف۲ع۵۰- آیت الكرسی: نرفتن به جهنم ۱۱۶
ف۲ع۵۱- آیت الكرسی: امنیت در خواب ۱۱۶
ف۲ع۵۲- آیت الكرسی: عبادت در همه عمر ۱۱۶
ف۲ع۵۳- آیت الكرسی: محو شدن اعمال بد ۱۱۶
ف۲ع۵۴- آیت الكرسی: امان از فقر و بیچارگی ۱۱۷
ف۲ع۵۵- آیت الكرسی: نماز مقبول ۱۱۷
ف۲ع۵۶- آیت الكرسی: قلب شاکرین و اجر انبیا و عمل صدیقین ۱۱۷
ف۲ع۵۷- آیت الكرسی: زایل شدن هزار بدی ۱۱۷
ف۲ع۵۸- آیت الكرسی: خروج از خانه ۱۱۷
ف۲ع۵۹- آیت الكرسی: پر فضیلت ترین آیه ۱۱۷
ف۲ع۶۰- آیت الكرسی: برای سفر ۱۱۷
ف۲ع۶۱- آیت الكرسی: شفای آب زرد شكم ۱۱۸
ف۲ع۶۲- آیت الكرسی: رحمت خداوند ۱۱۸
ف۲ع۶۳- آیت الكرسی: عكس العمل شیطان هنگام نزول ۱۱۸
ف۲ع۶۴- آیت الكرسی: سید آیات قرآن با ۵۰ بركت ۱۱۸
ف۲ع۶۵- آیت الكرسی: ترك نكردن خواندن ۱۱۸
ف۲ع۶۶- آیت الكرسی: دور شدن هزار ناراحتی ۱۱۸
ف۲ع۶۷- آیت الكرسی: سنگینی ترازوی اعمال ۱۱۹
ف۲ع۶۸- آیت الكرسی: خواستن علم ۱۱۹
ف۲ع۶۹- آیت الكرسی: سفر ۱۱۹
ف۲ع۷۰- آیت الكرسی: خواندن وقت خوابیدن و هزار بركت ۱۱۹
ف۲ع۷۱- آیت الكرسی: خواندن وقت خوابیدن و فلج نشدن ۱۱۹
ف۲ع۷۲- آیت الكرسی: زیادی مال ۱۱۹
ف۲ع۷۳- آیت الكرسی: سوار شدن بر مركب ۱۱۹
ف۲ع۷۴- آیت الكرسی: برای دفع كرم و ملخ از باغات ۱۲۰
ف۲ع۷۵- آیت الكرسی: رهایی از درد ۱۲۰
ف۲ع۷۶- آیت الكرسی: جهت عزیز و محترم شدن ۱۲۰
ف۲ع۷۷- آیت الكرسی: جهت فرزند پسر ۱۲۰
ف۲ع۷۸- آیت الكرسی: نجات از سختی ها ۱۲۰
ف۲ع۷۹- آیت الكرسی: باز شدن قفل بسته ۱۲۰
ف۲ع۸۰- آیت الكرسی: پاك و منزه شدن ۱۲۰
ف۲ع۸۱- آیت الكرسی: رفع فراموشی ۱۲۰
ف۲ع۸۲- آیت الكرسی: امان از شر جن و انس ۱۲۰
ف۲ع۸۳- آیت الكرسی: سیر در عالم رویا ۱۲۱
ف۲ع۸۴- آیت الكرسی: برای اظطرار و گرفتاری ۱۲۱
ف۲ع۸۵- آیت الكرسی: به جهت رفع فراموشی ۱۲۱
ف۲ع۸۶- آیت الكرسی مغربی روایت ۱: به جهت مطالب مشروعه ۱۲۱
ف۲ع۸۷- آیت الكرسی مغربی روایت ۲: به جهت برآمدن حاجات ۱۲۲
دعای جوشن: ۱۲۳
ف۲ع۸۸- جوشن كبیر ۱۲۳
ف۲ع۸۹- جوشن کبیر: یكصد خاصیت به تفکیك بند به بند ۱۳۷
ف۲ع۹۰- جوشن صغیر ۱۴۰
دعای یا سین مغربی: ۱۴۶
ف۲ع۹۱- یا سین مغربی ۱۴۶
ف۲ع۹۲- یا سین مغربی: مطیع شدن اشخاص ۱۵۰
ف۲ع۹۳- یا سین مغربی: آمدن غایب ۱۵۰
ف۲ع۹۴- یا سین مغربی: شفای مصروع ۱۵۰
ف۲ع۹۵- یا سین مغربی: شفای مریض ۱۵۰
ف۲ع۹۶- یا سین مغربی: مطیع شدن اشخاص ۱۵۰
ف۲ع۹۷- یا سین مغربی: دوست شدن دشمن ۱۵۱
ف۲ع۹۸- یا سین مغربی: محبت دیوانه وار ۱۵۱
ف۲ع۹۹- یا سین مغربی: باطل شدن سحر ۱۵۱
ف۲ع۱۰۰- یا سین مغربی: یادگیری سریع ۱۵۱
ف۲ع۱۰۱- یا سین مغربی: حاضر شدن اشخاص ۱۵۱
ف۲ع۱۰۲- یا سین مغربی: فراخ شدن روزی ۱۵۱
ف۲ع۱۰۳- یا سین مغربی: محفوظ ماندن از خطرات ۱۵۱
دعای روزهای ماه رمضان: ۱۵۱
ف۲ع۱۰۴- دعاى روز اول ماه مبارك رمضان ۱۵۱
ف۲ع۱۰۵- دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان ۱۵۲
ف۲ع۱۰۶- دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان ۱۵۲
ف۲ع۱۰۷- دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان ۱۵۲
ف۲ع۱۰۸- دعاى روز پنجم ماه مبارك رمضان ۱۵۲
ف۲ع۱۰۹- دعای روز ششم ماه مبارك رمضان ۱۵۳
ف۲ع۱۱۰- دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان ۱۵۳
ف۲ع۱۱۱- دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان ۱۵۳
ف۲ع۱۱۲- دعاى روز نهم ماه مبارك رمضان ۱۵۳
ف۲ع۱۱۳- دعاى روز دهم ماه مبارك رمضان ۱۵۳
ف۲ع۱۱۴- دعاى روز یازدهم ماه مبارك رمضان ۱۵۴
ف۲ع۱۱۵- دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان ۱۵۴
ف۲ع۱۱۶- دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان ۱۵۴
ف۲ع۱۱۷- دعاى روز چهاردهم ماه مبارك رمضان ۱۵۴
ف۲ع۱۱۸- دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان ۱۵۴
ف۲ع۱۱۹- دعاى روز شانزدهم ماه مبارك رمضان ۱۵۵
ف۲ع۱۲۰- دعاى روز هفدهم ماه مبارك رمضان ۱۵۵
ف۲ع۱۲۱- دعاى روز هیجدهم ماه مبارك رمضان ۱۵۵
ف۲ع۱۲۲- دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان ۱۵۵
ف۲ع۱۲۳- دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان ۱۵۵
ف۲ع۱۲۴- دعاى روز بیست و یكم ماه مبارك رمضان ۱۵۶
ف۲ع۱۲۵- دعاى روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان ۱۵۶
ف۲ع۱۲۶- دعاى روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان ۱۵۶
ف۲ع۱۲۷- دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارك رمضان ۱۵۶
ف۲ع۱۲۸- دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان ۱۵۶
ف۲ع۱۲۹- دعاى روز بیست وششم ماه مبارك رمضان ۱۵۷
ف۲ع۱۳۰- دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارك رمضان ۱۵۷
ف۲ع۱۳۱- دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارك رمضان ۱۵۷
ف۲ع۱۳۲- دعاى روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان ۱۵۷
ف۲ع۱۳۳- دعاى روز سى ام ماه مبارك رمضان ۱۵۷
ف۲ع۱۳۴- دعا مخصوص جمعه آخر ماه رمضان براى رسیدن به رمضان دیگر ۱۵۸
دعای: ۱۵۸
ف۲ع۱۳۵- دعای سریع الاجابه از امام علی(ع) ۱۵۸
ف۲ع۱۳۶- دعاى سریع الاجابه از امام كاظم(ع) ۱۵۸
ف۲ع۱۳۷- دعاى قبل از دعا كردن ۱۵۹
ف۲ع۱۳۸- دعاى بعد از دعا كردن ۱۵۹
ف۲ع۱۳۹- دعای ناد علی كبیر: به جهت دفع هم و غم و جمیع مقاصد ۱۵۹
ف۲ع۱۴۰- دعای ناد علی صغیر: به جهت کشف اسرار ۱۶۱
ف۲ع۱۴۱- دعای ناد علی صغیر: به جهت کسب علم ۱۶۱
ف۲ع۱۴۲- دعای شش قفل: به جهت برآمدن حاجات ۱۶۱
ف۲ع۱۴۳- دعای چهل كلید روایت اول: به جهت حفاظت از جمیع بلاها و خواص بسیار ۱۶۲
ف۲ع۱۴۴- دعای چهل كلید روایت دوم: به جهت حاجات و امراض و مهر محبت ۱۶۴
ف۲ع۱۴۵- دعای چهل كلید روایت سوم: به جهت حاجات و امراض و مهر محبت ۱۶۶
ف۲ع۱۴۶- دعای هفت هیكل: دعا به جهت مغلوب شدن دشمن و خواص دیگر ۱۶۸
ف۲ع۱۴۷- دعای معراج ۱ ۱۷۰
ف۲ع۱۴۸- دعای معراج ۱: با خواص بسیار مانند گنج ۱۷۰
ف۲ع۱۴۹- دعای معراج ۲ ۱۷۰
ف۲ع۱۵۰- دعای معراج ۲: به جهت بر آمدن حاجات و رستگاری ۱۷۱
ف۲ع۱۵۱- دعای معراج ۳: با خواص بسیار ۱۷۱
ف۲ع۱۵۲- دعای صنمى قریش: یاری با پیامبر در جنگ ها ۱۷۲
ف۲ع۱۵۳- دعای الصحیفه: به جهت رفع مشكلات دنیا و آخرت ۱۷۳
ف۲ع۱۵۴- دعاى عهد: یاری امام زمان(عج) ۱۷۴
ف۲ع۱۵۵- دعاى گنج العرش: با خاصیت مهم ۱۷۵
ف۲ع۱۵۶- دعاى فرج امام زمان(عج) ۱۷۶
ف۲ع۱۵۷- دعاى حضرت حجة علیه السلام ۱۸۰
ف۲ع۱۵۸- دعاى توسل: به جهت برآمدن حاجات ۱۸۱
ف۲ع۱۵۹- دعاى كمیل: براى كفایت از شر اعداء و فتح باب رزق و آمرزش گناهان ۱۸۲
ف۲ع۱۶۰- دعاى ندبه: دعای چهار عید ۱۸۴
ف۲ع۱۶۱- دعاى سمات: به جهت برآمدن حاجات ۱۸۷
ف۲ع۱۶۲- دعاى عظیم الشان مخصوص شب جمعه: به جهت برآمدن حاجات ۱۸۹
ف۲ع۱۶۳- دعای مهم با هفت خاصیت از پیامبر(ص) ۱۹۰
ف۲ع۱۶۴- دعای بهشتی شدن از پیامبر(ص) ۱۹۰
ف۲ع۱۶۵- دعای صبح و شام ۱۹۰
ف۲ع۱۶۶- دعاى مخصوص ماه رجب ۱۹۱
ف۲ع۱۶۷- دعاى مخصوص شب نیمه شعبان ۱۹۱
ف۲ع۱۶۸- دعاى عظیم با ثواب بسیار از حضرت داوود(ع) ۱۹۱
ف۲ع۱۶۹- دعای مناجات امام صادق(ع) ۱۹۱
ف۲ع۱۷۰- دعای جامعى براى دنیا و آخرت از امام موسی كاظم(ع)۱ ۱۹۲
ف۲ع۱۷۱- دعای جامعى براى دنیا و آخرت از امام موسی كاظم(ع)۲ ۱۹۲
ف۲ع۱۷۲- دعای قنوت ۱۹۲
ف۲ع۱۷۳- دعای قنوت نماز وتر از امام رضا(ع) ۱۹۲
ف۲ع۱۷۴- دعاهایى كه اسم اعظم دارد ۱۹۲
ف۲ع۱۷۵- سرى از اسرار غربیه به جهت دیدار امام زمان(عج) ۱۹۳
دعا به جهت: ۱۹۴
ف۲ع۱۷۶- دعا به جهت برآمدن حاجات از امام علی(ع) ۱۹۴
ف۲ع۱۷۷- دعا به جهت برآمدن حاجات قطعی ۱۹۴
ف۲ع۱۷۸- دعا به جهت برآمدن حاجات فوری از شیخ بهایی ۱۹۵
ف۲ع۱۷۹- دعا به جهت برآمدن حاجات و مهمّات ۱۹۵
ف۲ع۱۸۰- دعا به جهت برآمدن حاجات و هلاكت دشمن ۱۹۵
ف۲ع۱۸۱- دعا به جهت برآمدن حاجات توسل به حضرت سجاد(ع) ۱۹۶
ف۲ع۱۸۲- دعا به جهت برآمدن حاجات توسل به امام موسى كاظم(ع) ۱۹۶
ف۲ع۱۸۳- دعا به جهت برآمدن حاجات توسل به حضرت حجة بن الحسن عجل اللّه فرجه ۱۹۶
ف۲ع۱۸۴- دعا به جهت برآمدن حاجات ۱ ۱۹۶
ف۲ع۱۸۵- دعا به جهت برآمدن حاجات ۲ ۱۹۶
ف۲ع۱۸۶- دعا به جهت برآمدن حاجات ۳ ۱۹۷
ف۲ع۱۸۷- دعا به جهت برآمدن حاجات ۴ ۱۹۷
ف۲ع۱۸۸- دعا به جهت برآمدن حاجات ۵ ۱۹۷
ف۲ع۱۸۹- دعا به جهت برآمدن حاجات ۶ ۱۹۷
ف۲ع۱۹۰- حکایت نافعه برای گشایش کار ۱۹۷
ف۲ع۱۹۱- دعا به جهت گشایش كار و امان از شر دشمن ۱۹۸
ف۲ع۱۹۲- دعا به جهت گشایش كار از پیامبر(ص) ۱۹۸
ف۲ع۱۹۳- دعا به جهت گشایش كار از موسى بن جعفر(ع) ۱۹۹
ف۲ع۱۹۴- دعا به جهت گشایش كار توسل به حضرت حجة امام مهدی(عج) ۱۹۹
ف۲ع۱۹۵- دعا به جهت گشایش كار ۱ ۱۹۹
ف۲ع۱۹۶- دعا به جهت گشایش كار ۲ ۱۹۹
ف۲ع۱۹۷- دعا به جهت گشایش كار ۳ ۲۰۰
ف۲ع۱۹۸- دعا به جهت گشایش كار ۴ ۲۰۰
ف۲ع۱۹۹- دعا به جهت گشایش كار ۵ ۲۰۰
ف۲ع۲۰۰- دعا به جهت وسعت رزق از پیامبر(ص)۱ ۲۰۰
ف۲ع۲۰۱- دعا به جهت وسعت رزق از پیامبر(ص)۲ ۲۰۰
ف۲ع۲۰۲- دعا به جهت وسعت رزق از امام صادق(ع)۱ ۲۰۱
ف۲ع۲۰۳- دعا به جهت وسعت رزق از امام صادق(ع)۲ ۲۰۱
ف۲ع۲۰۴- دعا به جهت وسعت رزق از امام صادق(ع)۳ ۲۰۱
ف۲ع۲۰۵- دعا به جهت وسعت رزق از امام صادق(ع)۴ ۲۰۱
ف۲ع۲۰۶- دعا به جهت وسعت رزق از امام صادق(ع)۵ ۲۰۲
ف۲ع۲۰۷- دعا به جهت وسعت رزق از امام صادق(ع)۶ ۲۰۲
ف۲ع۲۰۸- دعا به جهت وسعت رزق از امام زمان(عج) ۲۰۲
ف۲ع۲۰۹- دعا به جهت وسعت رزق از امام حسن(ع) ۲۰۲
ف۲ع۲۱۰- دعا به جهت وسعت رزق از امام باقر(ع)۱ ۲۰۳
ف۲ع۲۱۱- دعا به جهت وسعت رزق از امام رضا(ع)۱ ۲۰۳
ف۲ع۲۱۲- دعا به جهت وسعت رزق از امام رضا(ع)۲ ۲۰۳
ف۲ع۲۱۳- دعا به جهت وسعت رزق از امام موسی كاظم(ع) ۲۰۳
ف۲ع۲۱۴- دعا به جهت وسعت رزق توسل به جواد الائمه(ع) ۲۰۳
ف۲ع۲۱۵- دعا به جهت وسعت رزق از امام جواد(ع) ۲۰۴
ف۲ع۲۱۶- دعا به جهت وسعت رزق و روزی بسیار مجرب ۲۰۴
ف۲ع۲۱۷- دعا به جهت وسعت رزق ۱ ۲۰۴
ف۲ع۲۱۸- دعا به جهت وسعت رزق ۲ ۲۰۴
ف۲ع۲۱۹- دعا به جهت وسعت رزق ۳ ۲۰۴
ف۲ع۲۲۰- دعا به جهت وسعت رزق ۴ ۲۰۵
ف۲ع۲۲۱- دعا به جهت وسعت رزق ۵ ۲۰۵
ف۲ع۲۲۲- دعا به جهت وسعت رزق ۶ ۲۰۵
ف۲ع۲۲۳- دعا به جهت وسعت رزق ۷ ۲۰۵
ف۲ع۲۲۴- دعا به جهت وسعت رزق ۸ ۲۰۵
ف۲ع۲۲۵- دعا به جهت وسعت رزق ۸ ۲۰۶
ف۲ع۲۲۶- دعا به جهت رسیدن روزی از غیب ۲۰۶
ف۲ع۲۲۷- دعا به جهت رزق و فروش متاع ۲۰۶
ف۲ع۲۲۸- دعا به جهت ثروتمند شدن ۲۰۷
ف۲ع۲۲۹- دعا به جهت توانگری بی حد ۲۰۷
ف۲ع۲۳۰- دعا به جهت غنی شدن ۲۰۷
ف۲ع۲۳۱- دعا به جهت غنى شدن از پیامبر(ص) ۲۰۸
ف۲ع۲۳۲- دعا به جهت توانگر شدن ۲۰۸
ف۲ع۲۳۳- دعا به جهت غنی شدن ۲۰۸
ف۲ع۲۳۴- دعا به جهت اداى دین و قرض ۲۰۸
ف۲ع۲۳۵- دعا به جهت اداى دین و قرض از امام رضا(ع) ۲۰۸
ف۲ع۲۳۶- دعا به جهت اداى دین و قرض از امام موسی كاظم(ع)۱ ۲۰۸
ف۲ع۲۳۷- دعا به جهت اداى دین و قرض از امام موسی كاظم(ع)۲ ۲۰۸
ف۲ع۲۳۸- دعا به جهت اداى دین و قرض از امام صادق(ع) ۲۰۹
ف۲ع۲۳۹- دعا به جهت اداى دین و قرض از حضرت عیسى(ع) ۲۰۹
ف۲ع۲۴۰- دعا به جهت اداى دین و قرض از امام باقر(ع) ۲۰۹
ف۲ع۲۴۱- دعا به جهت حل مشكلات و رفع گرفتاری از پیامبر(ص) ۲۰۹
ف۲ع۲۴۲- دعا به جهت حل مشكلات و رفع گرفتاری از پیامبر(ص) ۲۱۰
ف۲ع۲۴۳- دعا به جهت بهشتی شدن و رفع گرفتاری از امام باقر(ع) ۲۱۰
ف۲ع۲۴۴- دعا به جهت حل مشكلات و رفع گرفتاری ۱ ۲۱۰
ف۲ع۲۴۵- دعا به جهت حل مشكلات و رفع گرفتاری ۲ ۲۱۰
ف۲ع۲۴۶- دعا به جهت حل مشكلات و رفع گرفتاری ۳ ۲۱۰
ف۲ع۲۴۷- دعا به جهت حل مشكلات و رفع گرفتاری ۴ ۲۱۰
ف۲ع۲۴۸- دعا به جهت حل مشكلات و رفع گرفتاری ۵ ۲۱۱
ف۲ع۲۴۹- دعا به جهت بخت گشایی امور از ابن سینا ۲۱۱
ف۲ع۲۵۰- دعا به جهت بخت گشایی ۱ ۲۱۱
ف۲ع۲۵۱- دعا به جهت بخت گشایی ۲ ۲۱۲
ف۲ع۲۵۲- دعا به جهت بخت گشایی ۳ ۲۱۲
ف۲ع۲۵۳- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۱ ۲۱۲
ف۲ع۲۵۴- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۲ ۲۱۲
ف۲ع۲۵۵- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۳ ۲۱۲
ف۲ع۲۵۶- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۴ ۲۱۲
ف۲ع۲۵۷- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۵ ۲۱۳
ف۲ع۲۵۸- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۶ ۲۱۳
ف۲ع۲۵۹- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۷ ۲۱۳
ف۲ع۲۶۰- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۸ ۲۱۳
ف۲ع۲۶۱- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۹ ۲۱۳
ف۲ع۲۶۲- دعا به جهت دفع شیاطین و دوری از جن ۱۰ ۲۱۳
ف۲ع۲۶۳- دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس ۲۱۴
ف۲ع۲۶۴- دعا به جهت مكانى كه جن بسیار دارد ۲۱۴
ف۲ع۲۶۵- دعا به جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حیوان و شر دزد ۲۱۴
ف۲ع۲۶۶- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی از جبر ئیل ۲۱۴
ف۲ع۲۶۷- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۱ ۲۱۴
ف۲ع۲۶۸- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۲ ۲۱۵
ف۲ع۲۶۹- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۳ ۲۱۵
ف۲ع۲۷۰- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۴ ۲۱۵
ف۲ع۲۷۱- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۵ ۲۱۵
ف۲ع۲۷۲- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۶ ۲۱۵
ف۲ع۲۷۳- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۷ ۲۱۶
ف۲ع۲۷۴- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۸ ۲۱۶
ف۲ع۲۷۵- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۹ ۲۱۶
ف۲ع۲۷۶- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۱۰ ۲۱۶
ف۲ع۲۷۷- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۱۱ ۲۱۶
ف۲ع۲۷۸- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۱۲ ۲۱۷
ف۲ع۲۷۹- دعا به جهت فرزند و رفع نازایی ۱۳ ۲۱۷
ف۲ع۲۸۰- دعا به جهت چله بریدن زنان ۱ ۲۱۷
ف۲ع۲۸۱- دعا به جهت چله بریدن زنان ۲ ۲۱۷
ف۲ع۲۸۲- دعا به جهت چله بریدن زنان ۳ ۲۱۷
ف۲ع۲۸۳- دعا به جهت رفع كمی شیر مادر ۲۱۸
ف۲ع۲۸۴- دعا به جهت خاك نخوردن كودكان ۱ ۲۱۸
ف۲ع۲۸۵- دعا به جهت خاك نخوردن كودكان ۲ ۲۱۸
ف۲ع۲۸۶- دعا به جهت گریه كودكان ۲۱۸
ف۲ع۲۸۷- دعا به جهت آسانی وضع حمل ۱ ۲۱۸
ف۲ع۲۸۸- دعا به جهت آسانی وضع حمل ۲ ۲۱۸
ف۲ع۲۸۹- دعا به جهت آسانی وضع حمل ۳ ۲۱۹
ف۲ع۲۹۰- دعا به جهت بیداری در وقت معین ۲۱۹
ف۲ع۲۹۱- دعا به جهت رفع وسواس ۲۱۹
ف۲ع۲۹۲- دعا به جهت زدودن ترس و رفع غم و اندوه ۲۱۹
ف۲ع۲۹۳- دعا به جهت رفع ترس ۱ ۲۱۹
ف۲ع۲۹۴- دعا به جهت رفع ترس ۲ ۲۱۹
ف۲ع۲۹۵- دعا به جهت رفع ترس ۳ ۲۲۰
ف۲ع۲۹۶- دعا به جهت ترس از ساحر و و ظالم و شیاطین ۲۲۰
ف۲ع۲۹۷- دعا به جهت رفع بلا و خطر ۱ ۲۲۰
ف۲ع۲۹۸- دعا به جهت دفع بلا و خطر ۲ ۲۲۰
ف۲ع۲۹۹- دعا به جهت دفع بلا و خطر ۳ ۲۲۰
ف۲ع۳۰۰- دعا به جهت دفع بلا و خطر ۴ ۲۲۰
ف۲ع۳۰۱- دعا به جهت دفع بلا و خطر ۵ ۲۲۰
ف۲ع۳۰۲- دعا به جهت دفع بلا و خطر ۶ ۲۲۱
ف۲ع۳۰۳- دعا به جهت دفع بلا و خطر ۷ ۲۲۱
ف۲ع۳۰۴- دعا به جهت محفوظ ماندن از جمیع بلاها ۲۲۱
ف۲ع۳۰۵- دعا به جهت دفع دشمن و بلا و حفظ از شیطان ۲۲۱
ف۲ع۳۰۶- دعا به جهت تصرف قدرت در عالم ۲۲۱
ف۲ع۳۰۷- دعا به جهت فتح امور ۲۲۲
ف۲ع۳۰۸- دعا به جهت شفای بیمار ۱ ۲۲۲
ف۲ع۳۰۹- دعا به جهت شفای بیمار۲ ۲۲۲
ف۲ع۳۱۰- دعا به جهت شفای بیمار ۳ ۲۲۲
ف۲ع۳۱۱- دعا به جهت شفای بیمار ۴ ۲۲۲
ف۲ع۳۱۲- دعا به جهت نجات از مسمومیت ۲۲۳
ف۲ع۳۱۳- دعا به جهت شفای بیمار مالیخولیا ۲۲۳
ف۲ع۳۱۴- دعا به جهت شفاى بیماری سل ۲۲۳
ف۲ع۳۱۵- دعا به جهت شفاى بیماری درد زانو ۲۲۳
ف۲ع۳۱۶- دعا به جهت شفاى بیماری بواسیر ۲۲۳
ف۲ع۳۱۷- دعا به جهت هوش آمدن بیمار صرعی ۲۲۳
ف۲ع۳۱۸- دعا به جهت درمان چهره زرد ۲۲۳
ف۲ع۳۱۹- دعا به جهت درمان درد شقیقه ۲۲۴
ف۲ع۳۲۰- دعا به جهت شفای بیماری و درد ۲۲۴
ف۲ع۳۲۱- دعا به جهت شفای بیماری لا علاج ۲۲۴
ف۲ع۳۲۲- دعا به جهت درمان ثالول ۲۲۴
ف۲ع۳۲۳- دعا به جهت شفای همه بیماری ها ۲۲۵
ف۲ع۳۲۴- دعا به جهت رفع بیمارى تب ۱ ۲۲۵
ف۲ع۳۲۵- دعا به جهت رفع بیمارى تب ۳ ۲۲۵
ف۲ع۳۲۶- دعا به جهت درمان سر درد ۱ ۲۲۵
ف۲ع۳۲۷- دعا به جهت درمان سر درد از امام موسى بن جعفر(ع) ۲۲۵
ف۲ع۳۲۸- دعا به جهت درمان سر درد از امام باقر(ع): ۲۲۵
ف۲ع۳۲۹- دعا به جهت دور ماندن از شیطان ۲۲۶
ف۲ع۳۳۰- دعا به جهت نجات از بد اخلاقی ۲۲۶
ف۲ع۳۳۱- دعا به جهت دفع فال بد ۲۲۶
ف۲ع۳۳۲- دعا به جهت درماندگى در شغل و حرفه ۲۲۶
ف۲ع۳۳۳- دعا به جهت یافتن گم شده ۲۲۶
ف۲ع۳۳۴- دعا به جهت بركت در كسب و كار ۲۲۶
ف۲ع۳۳۵- دعا به جهت رفع فقر در شب جمعه ۲۲۷
ف۲ع۳۳۶- دعا به جهت سر كوبی نفس های ۲۲۷
ف۲ع۳۳۷- دعا به جهت دفع دندان درد ۲۲۷
ف۲ع۳۳۸- دعا به جهت رفع احتلام قبل از خواب ۲۲۷
ف۲ع۳۳۹- دعا به جهت رفع ترس در خواب ۲۲۷
ف۲ع۳۴۰- دعا به جهت استخاره براى كارها ۲۲۸
ف۲ع۳۴۱- دعا به جهت درمان اسهال خونى ۲۲۸
ف۲ع۳۴۲- دعا به جهت رفع درد پیچش معده ۲۲۸
ف۲ع۳۴۳- دعا به جهت رفع اذیت ككها ۲۲۸
ف۲ع۳۴۴- دعا به جهت رفع چشم زخم و دفع بلا ۲۲۹
ف۲ع۳۴۵- دعا به جهت چشم زخم و نظر كردن ۲۲۹
ف۲ع۳۴۶- دعا به جهت رفع گرفتارى و بلا و حفظ از شر ظالم ۲۲۹
ف۲ع۳۴۷- دعا به جهت رفع گرفتاری و بلا ۲۲۹
ف۲ع۳۴۸- دعا به جهت رضایت ۲۲۹
ف۲ع۳۴۹- دعا به جهت امان از شر ۲۳۰
ف۲ع۳۵۰- دعا به جهت جمیع دردها و اثرات آب باران نیسان ۲۳۰
ف۲ع۳۵۱- دعا به جهت نجات از ستم ستمگران ۲۳۰
ف۲ع۳۵۲- دعا به جهت عاقبت بخیرى و با حال توبه از دنیا رفتن ۲۳۰
ف۲ع۳۵۳- دعا به جهت کمک در آغاز کارها ۲۳۰
ف۲ع۳۵۴- دعا به جهت پوشیده ماندن از دشمنان ۲۳۱
ف۲ع۳۵۵- دعا به جهت تسخیر جمیع اعدا ۲۳۱
ف۲ع۳۵۶- دعا به جهت دفع نشانه های شوم سفر ۲۳۱
ف۲ع۳۵۷- دعا به جهت زیاد شدن حافظه و هوش ۱ ۲۳۱
ف۲ع۳۵۸- دعا به جهت زیاد شدن حافظه و هوش ۲ ۲۳۲
ف۲ع۳۵۹- دعا به جهت زیاد شدن حافظه و هوش ۳ ۲۳۲
ف۲ع۳۶۰- دعا به جهت زیاد شدن حافظه و هوش ۴ ۲۳۲
ف۲ع۳۶۱- دعا به جهت زیاد شدن حافظه و هوش ۵ ۲۳۲
ف۲ع۳۶۲- دعا به جهت زیاد شدن حافظه و هوش ۶ ۲۳۲
ف۲ع۳۶۳- دعا به جهت زیاد شدن حافظه و هوش ۷ ۲۳۲
ف۲ع۳۶۴- دعا به جهت زیاد شدن حافظه و هوش ۸ ۲۳۳
ف۲ع۳۶۵- دعا به جهت زیاد شدن حافظه و هوش و صفای ذهن و فهم مطالب مشکل ۲۳۳
ف۲ع۳۶۶- دعا به جهت مطالعه ۲۳۳
ف۲ع۳۶۷- دعا به جهت ترس كودكان ۲۳۳
ف۲ع۳۶۸- دعا به جهت آفیت دائم ۲۳۳
ف۲ع۳۶۹- دعا به جهت بیماری و تنگدستی ۲۳۳
ف۲ع۳۷۰- دعا به جهت رفع نگرانی و تشویش ۲۳۴
ف۲ع۳۷۱- دعا به جهت رفع ناراحتی و افسردگی ۲۳۴
ف۲ع۳۷۲- دعا به جهت نمایاندن راه گم شده ۲۳۴
ف۲ع۳۷۳- دعا به جهت طلب عافیت ۲۳۴
ف۲ع۳۷۴- دعا به جهت آمرزش گناهان ۱ ۲۳۵
ف۲ع۳۷۵- دعا به جهت آمرزش گناهان ۲ ۲۳۵
ف۲ع۳۷۶- دعا به جهت فروش مال ۲۳۵
ف۲ع۳۷۷- دعا به جهت رفع قضا و قدر ماه صفر ۲۳۵
ف۲ع۳۷۸- دعا به جهت عزیز شدن و گشایش زندگی ۲۳۵
ف۲ع۳۷۹- دعا به جهت اجابت درخواست ۲۳۶
ف۲ع۳۸۰- دعا به جهت درمان لکنت زبان ۲۳۶
ف۲ع۳۸۱- دعا به جهت رسیدن به مقامهای عالی ۲۳۶
ف۲ع۳۸۲- دعا به جهت ادای دین و حاجات ۲۳۶
ف۲ع۳۸۳- دعا به جهت یافتن شغل ۲۳۶
ف۲ع۳۸۴- دعا به جهت دفع شیاطین و جادو گران ۲۳۷
ف۲ع۳۸۵- دعا به جهت دفع عقرب و مار ۲۳۷
ف۲ع۳۸۶- دعا به جهت تكریم ۲۳۷
ف۲ع۳۸۷- دعا به جهت دولت ۲۳۷
ف۲ع۳۸۸- دعا به جهت فروش خانه ۲۳۷
ف۲ع۳۸۹- دعا به جهت زبان بندی دشمن ۱ ۲۳۷
ف۲ع۳۹۰- دعا به جهت زبان بندی دشمن ۲ ۲۳۸
ف۲ع۳۹۱- دعا به جهت زبان بندی دشمن ۳ ۲۳۸
ف۲ع۳۹۲- دعا به جهت زبان بندی دشمن ۴ ۲۳۸
ف۲ع۳۹۳- دعا به جهت زبان بندی دشمن ۵ ۲۳۸
ف۲ع۳۹۴- دعا به جهت زبان بندی دشمن و کار گشا ۲۳۹
ف۲ع۳۹۵- دعا به جهت هلاكت دشمن ۱ ۲۳۹
ف۲ع۳۹۶- دعا به جهت هلاكت دشمن ۲ ۲۳۹
ف۲ع۳۹۷- دعا به جهت هلاكت دشمن ۳ ۲۳۹
ف۲ع۳۹۸- دعا به جهت هلاكت دشمن ۴ ۲۳۹
ف۲ع۳۹۹- دعا به جهت هلاكت دشمن ۵ ۲۳۹
ف۲ع۴۰۰- دعا به جهت دفع دشمن ۱ ۲۳۹
ف۲ع۴۰۱- دعا به جهت دفع دشمن ۲ ۲۴۰
ف۲ع۴۰۲- دعا به جهت خلاصى از زندان ۲۴۰
ف۲ع۴۰۳- دعا به جهت فرج و خلاص شدن از زندان ۲۴۰
ف۲ع۴۰۴- دعا به جهت رهایی از زندان ۱ ۲۴۱
ف۲ع۴۰۵- دعا به جهت رهایی از زندان ۲ ۲۴۱
ف۲ع۴۰۶- دعا به جهت رهایی از زندان ۳ ۲۴۱
ف۲ع۴۰۷- دعا به جهت عاقبت به خیری ۲۴۱
ف۲ع۴۰۸- دعا به جهت جلوگیری از سرقت متاع ۲۴۲
ف۲ع۴۰۹- دعا به جهت بوى بد دهان ۲۴۲
ف۲ع۴۱۰- دعا به جهت هزار هزار ثواب و پاک شدن گناهان ۲۴۲
ف۲ع۴۱۱- دعا به جهت بی نیازی در روز جمعه ۲۴۲
ف۲ع۴۱۲- دعا به جهت طول عمر ۲۴۲
ف۲ع۴۱۳- دعا به جهت افزودن ۱۱ سال به عمر ۲۴۳
ف۲ع۴۱۴- دعا به جهت مال حلال و فرزندان صالح ۲۴۳
ف۲ع۴۱۵- دعا به جهت تسخیر دلها و حیوانات و اسم اعظم ۲۴۳
ف۲ع۴۱۶- دعا به جهت بر آورده شدن حاجات یا مسخره كردن دل كسى ۲۴۴
ف۲ع۴۱۷- دعا به جهت عاقبت به خیری ۲۴۵
ف۲ع۴۱۸- دعا به جهت خیر دنیا و آخرت ۲۴۵
ف۲ع۴۱۹- دعا به جهت بهشتی شدن بعد از نماز ۲۴۵
ف۲ع۴۲۰- دعا به جهت بهشتی شدن و رفع گرفتاری ۲۴۵
ف۲ع۴۲۱- دعا به جهت بهشتی شدن و محو گناهان ۲۴۵
ف۲ع۴۲۲- دعا به جهت ایمان ثابت داشتن ۲۴۶
ف۲ع۴۲۳- دعا به جهت ثابت ماندن در دین ۲۴۶
ف۲ع۴۲۴- دعا به جهت وسعت رزق و سعادت دنیا و آخرت ۲۴۶
ف۲ع۴۲۵- دعا به جهت در بیماری با ثواب شهدا مردن ۲۴۶
ف۲ع۴۲۶- دعا به جهت بیماری ۲۴۶
ف۲ع۴۲۷- دعا به جهت رفتن نزد بیمار ۲۴۷
ف۲ع۴۲۸- دعا به جهت باز شدن نطق زبان ۲۴۷
ف۲ع۴۲۹- دعا به جهت زیاد شدن نور چشم ۲۴۷
ف۲ع۴۳۰- دعا به جهت رفع چشم درد ۲۴۷
ف۲ع۴۳۱- دعا به جهت آرامش قلب ۲۴۷
ف۲ع۴۳۲- دعا به جهت پیدا كردن صفاى قلب ۲۴۷
ف۲ع۴۳۳- دعا به جهت خوب شدن درد چشم ۲۴۷
ف۲ع۴۳۴- دعا به جهت دفع نیش عقرب ۲۴۸
ف۲ع۴۳۵- دعا به جهت درد مفاصل ۲۴۸
ف۲ع۴۳۶- دعا به جهت رفع تب ۲۴۸
ف۲ع۴۳۷- دعا به جهت رفع تب ۲۴۸
ف۲ع۴۳۸- دعا به جهت از بین رفتن دملها ۲۴۹
ف۲ع۴۳۹- دعا به جهت دفع كیك ۲۴۹
ف۲ع۴۴۰- دعا به جهت دفع گزیدن جانور و دفع سم حشرات ۲۴۹
ف۲ع۴۴۱- دعا به جهت خوف از هر ظالمى ۲۴۹
ف۲ع۴۴۲- دعا به جهت محفوظ بودن مجرب ۲۴۹
ف۲ع۴۴۳- دعا به جهت نجات از همسایه بد ۲۵۰
ف۲ع۴۴۴- دعا به جهت بیدار شدن براى نماز شب ۲۵۰
ف۲ع۴۴۵- دعا به جهت از بین رفتن شك در نماز ۲۵۰
ف۲ع۴۴۶- دعا به جهت رفع مظلمه ۲۵۰
ف۲ع۴۴۷- دعا به جهت خواب دیدن امیرالمومنین على(ع) ۲۵۰
ف۲ع۴۴۸- دعا به جهت اموات مومن ۲۵۱
ف۲ع۴۴۹- دعا به جهت خواب دیدن اموات ۲۵۱
ف۲ع۴۵۰- دعا به جهت رفع هر غمى و مرضى و ترس از پیشآمدهاى بد ۲۵۱
ف۲ع۴۵۱- دعا به جهت رفع هم و غم ۲۵۱
ف۲ع۴۵۲- دعا به جهت از بین رفتن هم و غم ۲۵۱
ف۲ع۴۵۳- دعا به جهت دفع دشمن ۱ ۲۵۲
ف۲ع۴۵۴- دعا به جهت دفع دشمن ۲ ۲۵۲
ف۲ع۴۵۵- دعا به جهت عزیز شدن در انظار ۲۵۲
ف۲ع۴۵۶- دعا به جهت وارد شدن به بازار ۲۵۲
ف۲ع۴۵۷- دعا به جهت بیرون رفتن از خانه ۱ ۲۵۲
ف۲ع۴۵۸- دعا به جهت بیرون رفتن از خانه ۲ ۲۵۲
ف۲ع۴۵۹- دعا به جهت مالى یا حیوانى گم كردید ۲۵۳
ف۲ع۴۶۰- دعا به جهت پیدا شدن گم شده ۲۵۳
ف۲ع۴۶۱- دعا به جهت آسانى قبض روح بعد از هر نماز قرائت شود ۲۵۳
ف۲ع۴۶۲- دعا به جهت شخصى كه در حال احتضار است ۲۵۳
ف۲ع۴۶۳- دعا به جهت رفع عذاب قبر ۲۵۳
ف۲ع۴۶۴- دعا به جهت حفظ مسافر ۲۵۳
ف۲ع۴۶۵- دعا به جهت زود جواب آمدن نامه ۲۵۴
ف۲ع۴۶۶- دعا به جهت قبولى توبه ۲۵۴
ف۲ع۴۶۷- دعا به جهت آمرزش ۲۵۴
ف۲ع۴۶۸- دعا به جهت آمرزش گناهان از امام علی(ع) ۲۵۴
ف۲ع۴۶۹- دعا به جهت مبارزه با نفس حضرت آدم(ع) ۲۵۴
ف۲ع۴۷۰- دعا به جهت رفع غم از حضرت یعقوب(ع) ۲۵۵
ف۲ع۴۷۱- دعا به جهت دفع از سوختن و غرق شدن از حضرت خضر(ع) ۲۵۵
ف۲ع۴۷۲- دعا به جهت استفاده از تربت امام حسین(ع)۱ ۲۵۵
ف۲ع۴۷۳- دعا به جهت استفاده از تربت امام حسین(ع)۲ ۲۵۵
ف۲ع۴۷۴- دعا به جهت شفا با تربت امام حسین(ع) ۲۵۵
ف۲ع۴۷۵- دعا به جهت برآمدن حاجت از شیخ بهاء الدین عاملى بسیار مجرب است ۲۵۶
ف۲ع۴۷۶- دعا به جهت محو شدن گناهان ۲۵۶
ف۲ع۴۷۷- دعا به جهت خواب دیدن اموات ۲۵۶
ف۲ع۴۷۸- دعا به جهت وقتى غذایى مى آوردند ۲۵۶
ف۲ع۴۷۹- دعا به جهت کشف در خواب ۲۵۷
ف۲ع۴۸۰- دعا به جهت هزار ركعت نمازقبل از خواب ۲۵۷
ف۲ع۴۸۱- دعا به جهت از خواب پریدن ۲۵۷
ف۲ع۴۸۲- دعا به جهت تنهایى در سفر ۲۵۷
ف۲ع۴۸۳- دعا به جهت تراشیدن موى سر ۲۵۷
ف۲ع۴۸۴- دعا به جهت سوار شدن بر وسیله ۲۵۸
ف۲ع۴۸۵- دعا به جهت رفع سختى و ناگوارى ۲۵۸
ف۲ع۴۸۶- دعا به جهت دفع مورچه ۲۵۸
ف۲ع۴۸۷- دعا به جهت خارج شدن از منزل ۱ ۲۵۸
ف۲ع۴۸۸- دعا به جهت خارج شدن از منزل ۲ ۲۵۸
ف۲ع۴۸۹- دعا به جهت بهبود از یرقان و زردى چشم ۲۵۸
ف۲ع۴۹۰- دعا به جهت كسى كه پیچش شكم دارد ۲۵۹
ف۲ع۴۹۱- دعا به جهت دفع سنگ مثانه ۲۵۹
ف۲ع۴۹۲- دعا به جهت برطرف شدن درد پا ۲۵۹
ف۲ع۴۹۳- دعا به جهت این كه اگر مى خواهید خواسته تان رد نشود ۲۵۹
ف۲ع۴۹۴- دعا به جهت ترسیدن در شبها ۲۵۹
ف۲ع۴۹۵- دعا به جهت ترس از عقرب ۲۵۹
ف۲ع۴۹۶- دعا به جهت نجات از زندان ۲۶۰
ف۲ع۴۹۷- دعا به جهت موجب حسنه در قبر مى شود ۲۶۰
ف۲ع۴۹۸- دعا به جهت فرارى دادن دشمن ۲۶۰
ف۲ع۴۹۹- دعا به جهت بلند شدن از مجلس ۲۶۰
ف۲ع۵۰۰- دعا به جهت محفوظ ماندن بنا ۲۶۰
ف۲ع۵۰۱- دعا به جهت محتاج نشدن به هیچ چیز ۲۶۰
ف۲ع۵۰۲- دعا به جهت محبت و دوستى ۲۶۱
ف۲ع۵۰۳- دعا به جهت ادای قرض و حق والدین ۲۶۱
ف۲ع۵۰۴- دعا به جهت بى خوابى طفل ۲۶۱
ف۲ع۵۰۵- دعا به جهت بستن زبان دشمن ۲۶۱
ف۲ع۵۰۶- دعا به جهت بچه اى كه دیر زبان باز مى كند ۲۶۱
ف۲ع۵۰۷- دعا به جهت همراهتان باشد از دردها صحت مى یابید ۲۶۲
ف۲ع۵۰۸- دعا به جهت این كه زن آسان وضع حمل نماید ۲۶۲
ف۲ع۵۰۹- دعا به جهت باطل السحر ۱ ۲۶۲
ف۲ع۵۱۰- دعا به جهت باطل السحر ۲ ۲۶۲
ف۲ع۵۱۱- دعا به جهت باطل السحر ۳ ۲۶۲
ف۲ع۵۱۲- دعا به جهت باطل السحر ۳ ۲۶۳
ف۲ع۵۱۳- دعا به جهت باطل السحر ۴ ۲۶۳
ف۲ع۵۱۴- دعا به جهت باطل السحر ۵ ۲۶۳
ف۲ع۵۱۵- دعا به جهت باطل السحر منزل ۲۶۳
ف۲ع۵۱۶- دعا به هنگام عطسه كردن ۱ ۲۶۴
ف۲ع۵۱۷- دعا به هنگام عطسه كردن ۲ ۲۶۴
ف۲ع۵۱۸- دعا به هنگام غسل كردن ۲۶۴
ف۲ع۵۱۹- دعا به هنگام نگاه كردن در آینه ۲۶۴
ف۲ع۵۲۰- دعا به هنگام دیدن ماه ۲۶۴
ف۲ع۵۲۱- دعا به هنگام رفتن مسافرت ۲۶۴
ف۲ع۵۲۲- دعا به هنگام سوار شدن بر وسیله ۲۶۵
ف۲ع۵۲۳- دعا به هنگام رفتن به بازار ۲۶۵
ف۲ع۵۲۴- دعا به هنگام ورود به قبرستان ۲۶۵
ف۲ع۵۲۵- دعا به هنگام خواب ۲۶۵
ف۲ع۵۲۶- دعا به هنگام خواب ۲۶۵
ف۲ع۵۲۷- دعا به هنگام حجامت كردن ۲۶۵
ف۲ع۵۲۸- دعا به هنگام بى خوابى ۲۶۶
ف۲ع۵۲۹- دعا به هنگام پوشیدن لباس نو ۲۶۶
ف۲ع۵۳۰- دعا به هنگام كاشتن درخت و زراعت ۲۶۶
ف۲ع۵۳۱- دعا و دستور قبل از خواب از پیامبر اكرم(ص) ۲۶۶
ف۲ع۵۳۲- دعاى بزرگى كه حضرت عیسى(ع)به بركت آن به آسمان رفت ۲۶۶
ف۲ع۵۳۳- دعاى پیامبر(ص)در جنگ خیبر ۲۶۷
ف۲ع۵۳۴- دعایى كه باید در قبرستان خوانده شود ۲۶۷
ف۲ع۵۳۵- دعاى سفارش شده كه بر سر قبر خوانده مى شود ۲۶۷
ف۲ع۵۳۶- دعایى كه در موقع جان دادن باید تلقین كنید ۲۶۷
ف۲ع۵۳۷- دعایى كه باید در مغازه خوانده شود ۲۶۷
ف۲ع۵۳۸- دعا چون خواهى متاعى بخرى ۲۶۸
ف۲ع۵۳۹- دعا اگر راه را گم كردید ۲۶۸
ف۲ع۵۴۰- دعایى كه در حال نوره مالیدن باید خواند ۲۶۸
ف۲ع۵۴۱- دعا در نماز استسقاء ۲۶۸
ف۲ع۵۴۲- دعا و دستور به جهت رفع فراموشی ۲۶۹
ف۲ع۵۴۳- وفق به جهت برآمدن حاجات ۲۶۹
ف۲ع۵۴۴- دعا و انگشتر شرف الشمس برای حاجات ۲۷۰
ف۲ع۵۴۵- دستور جهت زبان بندی کامل و توفیق و برکت فوق العاده زیاد در تمامی امور زندگی ۲۷۲
باب محبت: ۲۷۴
ف۲ع۵۴۶- عملیات محبت و بغض و غیره ۲۷۴
ف۲ع۵۴۷- عملیات تسخیر و تعویضات ۲۷۵
ف۲ع۵۴۸- دعا به جهت ایجاد محبت میان دو نفر ۲۷۵
ف۲ع۵۴۹- دعای محبت و نارنج ۲۷۵
ف۲ع۵۵۰- دعای محبت و آب ۲۷۵
ف۲ع۵۵۱- دعا به جهت جلب محبت دیگران ۲۷۶
ف۲ع۵۵۲- دعا به جهت تسخیر محبوب ۲۷۶
ف۲ع۵۵۳- دعا به جهت محبت و عشق ۲۷۶
ف۲ع۵۵۴- دعای محبت و رسیدن به معشوق ۲۷۶
ف۲ع۵۵۵- دعا برای القا مهر و محبت خود به دیگران ۲۷۷
ف۲ع۵۵۶- دعای محبت شدید ۲۷۷
ف۲ع۵۵۷- دعای دوستی و محبت(مرجانه) ۲۷۷
ف۲ع۵۵۸- دعای محبت قوی ۲۷۷
ف۲ع۵۵۹- دعای محبت طالب و مطلوب ۲۷۸
ف۲ع۵۶۰- دعای محبت گردن آویز ۲۷۸
ف۲ع۵۶۱- تسخیر و محبت مجرب ۲۷۸
ف۲ع۵۶۲- محبت بین زن و شوهر ۲۷۸
ف۲ع۵۶۳- محبت مطلوب به شما ۲۷۹
ف۲ع۵۶۴- دعا به جهت محبت و دوستی ۲۷۹
ف۲ع۵۶۵- اگر می خواهید کسی رو از عشق خود بیقرار کنید ۲۷۹
ف۲ع۵۶۶- به جهت حب و محبت ۲۷۹
ف۲ع۵۶۷- دعا به جهت جا کردن خود در دل دیگران ۲۷۹
ف۲ع۵۶۸- دعا به جهت تسخیرقلب ۲۸۰
ف۲ع۵۶۹- دعا به جهت عزیز شدن در انظار ۲۸۰
ف۲ع۵۷۰- دعا به جهت عزیز شدن ۲۸۰
ف۲ع۵۷۱- طلسم محبت بسیار ۱ ۲۸۰
ف۲ع۵۷۲- طلسم محبت بسیار ۲ ۲۸۱
ف۲ع۵۷۳- طلسم محبت بسیار ۳ ۲۸۱
ف۲ع۵۷۴- طلسم محبت بسیار ۴ ۲۸۱
ف۲ع۵۷۵- طلسم محبت بسیار ۵ ۲۸۱
ف۲ع۵۷۶- طلسم محبت بسیار ۶ ۲۸۲
ف۲ع۵۷۷- طلسم محبت بسیار ۷ ۲۸۲
ف۲ع۵۷۸- طلسم محبت بسیار ۸ ۲۸۲
ف۲ع۵۷۹- طلسم محبت بسیار ۹ ۲۸۳
ف۲ع۵۸۰- طلسم تسخیر و محبت بسیار قوی ۲۸۳
ف۲ع۵۸۱- طلسمی جهت آشتی و محبت میان زن و شوهر ۲۸۴
فصل سوم:سوره های قرآن ۲۸۶
درباره قرآن: ۲۸۶
فضیلت قرآن از زبان پیامبر(ص) ۲۸۶
شرایط قرائت قرآن مجید ۲۸۶
قرآن برتر است یا تورات؟ ۲۸۶
قرآن و راه درك اعجاز آن ۲۸۷
انواع محتویات قرآن ۲۹۲
تقسیم دیگرى در محتویات قرآن ۲۹۵
نام سوره های قرآن ۲۹۵
سوره های قرآن: ۲۹۶
ف۳ع۱- سوره اخلاص(قل هو الله) ۲۹۶
ف۳ع۲- سوره اخلاص: خواص و ثواب از زبان معصومین(ع) ۲۹۷
ف۳ع۳- سوره اخلاص: ختم سوره توحید مجرب ۲۹۷
ف۳ع۴- سوره اخلاص: طی الارض ۲۹۷
ف۳ع۵- سوره اخلاص: برای مصیبت ۲۹۷
ف۳ع۶- سوره اخلاص: دفع غم ۲۹۷
ف۳ع۷- سوره اخلاص: دفع فقر ۲۹۸
ف۳ع۸- سوره اخلاص: سلامتی ۲۹۸
ف۳ع۹- سوره اخلاص: رهایی از زندان ۲۹۸
ف۳ع۱۰- سوره اخلاص: رفع مشكل ۲۹۸
ف۳ع۱۱- سوره اخلاص: یار امام حسین(ع) ۲۹۸
ف۳ع۱۲- سوره اخلاص: دیدن خواب دلخواه ۲۹۸
ف۳ع۱۳- سوره اخلاص: رفع تب ۲۹۸
ف۳ع۱۴- سوره اخلاص: دفع شر ظالم ۲۹۸
ف۳ع۱۵- سوره اخلاص: دفع ترس و بلا ۲۹۹
ف۳ع۱۶- سوره اخلاص: گناه نكردن در یك روز ۲۹۹
ف۳ع۱۷- سوره اخلاص: بخشیدن گناهان پنجاه ساله ۲۹۹
ف۳ع۱۸- سوره اخلاص: محافظت در خواب ۲۹۹
ف۳ع۱۹- سوره توحید مغربی: با خواص بسیار مفید ۲۹۹
ف۳ع۲۰- سوره فاتحه(الحمد لله) ۲۹۹
ف۳ع۲۱- سوره فاتحه: سپر جهنم ۳۰۱
ف۳ع۲۲- سوره فاتحه: شفای بیمار ۱ ۳۰۱
ف۳ع۲۳- سوره فاتحه: شفای بیمار ۲ ۳۰۱
ف۳ع۲۴- سوره فاتحه: شفای بیمار ۳ ۳۰۱
ف۳ع۲۵- سوره فاتحه: شفای بیمار ۴ ۳۰۱
ف۳ع۲۶- سوره فاتحه: شفای بیمار ۵ ۳۰۲
ف۳ع۲۷- سوره فاتحه: شفای هر درد ۳۰۲
ف۳ع۲۸- سوره فاتحه: رفع تنگ دستی ۳۰۲
ف۳ع۲۹- سوره فاتحه: دو ثلث قرآن ۳۰۲
ف۳ع۳۰- سوره فاتحه: پاد زهر عقرب ۳۰۲
ف۳ع۳۱- سوره فاتحه: به جهت برآمدن حاجات ۱ ۳۰۲
ف۳ع۳۲- سوره فاتحه: به جهت برآمدن حاجات ۲ ۳۰۲
ف۳ع۳۳- سوره فاتحه: به جهت برآمدن حاجات ۳ ۳۰۲
ف۳ع۳۴- سوره فاتحه: به جهت برآمدن حاجات ۴ ۳۰۳
ف۳ع۳۵- سوره حمد مغربی روایت ۱: بر آمدن حاجات و بطلان سحر ۳۰۳
ف۳ع۳۶- سوره حمد مغربی روایت ۲: خواص بسیار ۳۰۳
ف۳ع۳۷- سوره یس(یاسین) ۳۰۴
ف۳ع۳۸- سوره یس: شفاعت برای قاری ۳۰۴
ف۳ع۳۹- سوره یس: روایتی از امام صادق(ع) ۳۰۵
ف۳ع۴۰- سوره یس: ۲۰۰۰ حسنه ۳۰۵
ف۳ع۴۱- سوره یس: پیدا شدن گمشده ۳۰۵
ف۳ع۴۲- سوره یس: جهت امنیت یافتن از چشم زخم و شر جن ۳۰۵
ف۳ع۴۳- سوره یس: داشتن قلبی نیرومند و ذهن قوی ۳۰۶
ف۳ع۴۴- سوره یس: دیدن پیامبر اكرم(ص)در خواب ۳۰۶
ف۳ع۴۵- سوره یس: رفع فقر ۳۰۶
ف۳ع۴۶- سوره یس: دوای دردها ۳۰۶
ف۳ع۴۷- سوره یس: ده بار ختم قرآن ۳۰۶
ف۳ع۴۸- سوره یس: دوازده ختم قرآن ۳۰۶
ف۳ع۴۹- سوره یس: آثار دهگانه قرائت یاسین ۳۰۶
ف۳ع۵۰- سوره یس: ختم مجرب به جهت برآمدن حاجات مشروع ۳۰۷
ف۳ع۵۱- سوره یس: به جهت برآمدن جمیع حاجات ۳۰۷
ف۳ع۵۲- سوره یس: به جهت برآمدن حاجات برای هر حاجتی ۳۰۷
ف۳ع۵۳- سوره یس: هر كسی كه می خواهد مشكلش حل شود ۳۰۷
ف۳ع۵۴- سوره یس: به جهت حل مشكل لاینحل ۳۰۸
ف۳ع۵۵- سوره یس: باز شدن ابواب(درهای)خیر و بركت ۳۰۸
ف۳ع۵۶- سوره یس: جهت بستن زبان دشمن ۳۰۸
ف۳ع۵۷- سوره یس: به جهت بستن رفع خصومت ۳۰۸
ف۳ع۵۸- سوره یس: ختم به جهت برآمدن حاجات ۳۰۹
ف۳ع۵۹- سوره یس: ۸۰ خاصیت آیات سوره یس ۳۰۹
ف۳ع۶۰- سوره الإسراء: به جهت درد سینه و پستان ۳۱۲
ف۳ع۶۱- سوره الإسراء: صحت از مرض ۳۱۳
ف۳ع۶۲- سوره الإسراء: تشرف خدمت امام زمان(ع) ۳۱۳
ف۳ع۶۳- سوره الإسراء: فصاحت زبان ۳۱۳
ف۳ع۶۴- سوره الإسراء: به جهت صحت ۳۱۳
ف۳ع۶۵- سوره الإسراء: درك حضرت قائم ۳۱۳
ف۳ع۶۶- سوره ناس: دور ماندن از شیطان ۳۱۳
ف۳ع۶۷- سوره ناس: دور ماندن از افكار بد ۳۱۳
ف۳ع۶۸- سوره ناس: رفع وسواس ۳۱۳
ف۳ع۶۹- سوره الحشر: جهت برآمدن حوائج و پیروزى ۳۱۴
ف۳ع۷۰- سوره الحشر: استغفار عرش و شهید مردن ۳۱۴
ف۳ع۷۱- سوره انشراح: زیاد شدن نور چشم ۳۱۴
ف۳ع۷۲- سوره انشراح: محبت و جلب عشق بسیار قوی ۳۱۴
ف۳ع۷۳- سوره انشراح: دوری از فقر ۳۱۴
ف۳ع۷۴- سوره انعام: خیر و بركت در منزل و مغازه ۳۱۴
ف۳ع۷۵- سوره انعام: جهت آشتی كردن ۳۱۴
ف۳ع۷۶- سوره انعام: ایمن شدن از همه آفات و امراض ۳۱۵
ف۳ع۷۷- سوره انعام: امان از علت مكروه ۳۱۵
ف۳ع۷۸- سوره انعام: صلوات هفتاد هزار فرشته ۳۱۵
ف۳ع۷۹- سوره الفیل ۳۱۵
ف۳ع۸۰- سوره فیل: به جهت رفع ترس ۳۱۵
ف۳ع۸۱- سوره فیل: مغلوب شدن دشمن ۳۱۵
ف۳ع۸۲- سوره فیل: هلاك شدن دشمن ۳۱۵
ف۳ع۸۳- سوره فیل: زیاد شدن روزی ۳۱۵
ف۳ع۸۴- سوره فیل: خواص بسیار عجیب ۳۱۶
ف۳ع۸۵- سوره فیل: برآمدن حاجات شرعی با استخدام موکل بسیار مجرب ۳۱۶
ف۳ع۸۶- سوره فیل مغربی: مسخر كردن موجودات ۳۱۶
ف۳ع۸۷- سوره الجمعة: الفت میان زن و شوهر ۳۱۶
ف۳ع۸۸- سوره الجمعة: كفاره گناهان بین دو جمعه ۳۱۷
ف۳ع۸۹- سوره التكویر ۳۱۷
ف۳ع۹۰- سوره التكویر: بیرون کردن سحر از منزل ۳۱۷
ف۳ع۹۱- سوره زخرف: هدایت به راه راست ۳۱۷
ف۳ع۹۲- سوره زخرف: نمایاندن راه گم شده در بیابان ۳۱۷
ف۳ع۹۳- سوره زخرف: دیدن خواب های خوب ۳۱۷
ف۳ع۹۴- سوره زخرف: محافظت از شر شیطان ۳۱۷
ف۳ع۹۵- سوره ضحی: یافتن چیزی ۳۱۷
ف۳ع۹۶- سوره ضحی: دانستن خوب یا بد كاری ۳۱۸
ف۳ع۹۷- سوره اعراف: به جهت روزی بسیار و ثروت فراوان ۳۱۸
ف۳ع۹۸- سوره ممتحنه: برای تحبیب و تسخیر دیگران ۳۱۸
ف۳ع۹۹- سوره مطففین: برای ترس كودكان ۳۱۸
ف۳ع۱۰۰- سوره ق: به جهت روزی و سعادت ۳۱۸
ف۳ع۱۰۱- سوره غافر: امان از شر و مکر ۳۱۸
ف۳ع۱۰۲- سوره هود: به جهت گشایش ها ۳۱۸
ف۳ع۱۰۳- سوره زلزال: به جهت از بین برندن ترس كودك ۳۱۸
ف۳ع۱۰۴- سوره زلزال: مغلوب شدن دشمن ۳۱۹
ف۳ع۱۰۵- سوره زلزال: به جهت فروش خانه ۳۱۹
ف۳ع۱۰۶- سوره بنى اسرائیل: زیارت حضرت مهدی(عج) ۳۱۹
ف۳ع۱۰۷- سوره كوثر: امان از شر دشمن ۳۱۹
ف۳ع۱۰۸- سوره كوثر: خوردن آب کوثر ۳۱۹
ف۳ع۱۰۹- سوره كوثر: به جهت دور شدن شخصی از شما ۳۱۹
ف۳ع۱۱۰- سوره كوثر: ترس دیگران از شما ۳۱۹
ف۳ع۱۱۱- سوره كوثر: به جهت مال فراوان ۳۱۹
ف۳ع۱۱۲- سوره نازعات: امان از شر دشمن ۳۱۹
ف۳ع۱۱۳- سوره القدوس: نورانیت دل ۳۲۰
ف۳ع۱۱۴- سوره علق: به جهت رفتن به خدمت رییس ۳۲۰
ف۳ع۱۱۵- سوره آل عمران: به جهت فرار نكردن فرزند از خانه ۳۲۰
ف۳ع۱۱۶- سوره آل عمران: دفع فقر و فاقه ۳۲۰
ف۳ع۱۱۷- سوره آل عمران: جهت محفوظ ماندن خانه از دزد ۳۲۰
ف۳ع۱۱۸- سوره آل عمران: رد شدن از پل دوزخ ۳۲۰
ف۳ع۱۱۹- سوره آل عمران: دیدن آسمان ۳۲۰
ف۳ع۱۲۰- سوره آل عمران: زیادی ملك ۳۲۰
ف۳ع۱۲۱- سوره نور: به جهت از بین برندن تهمت ۳۲۱
ف۳ع۱۲۲- سوره یوسف: به جهت پیدا كردن كار ۳۲۱
ف۳ع۱۲۳- سوره الشرح: به جهت وسعت رزق ۳۲۱
ف۳ع۱۲۴- سوره القلم: به جهت دفع چشم زخم ۳۲۱
ف۳ع۱۲۵- سوره انفطار: خلاصی از درماندگی ۳۲۱
ف۳ع۱۲۶- سوره انفطار: رهایی از بلا ها ۳۲۲
ف۳ع۱۲۷- سوره انفطار: به جهت برآمدن حاجات ۳۲۲
ف۳ع۱۲۸- سوره انفطار: زیاد شدن روشنایی چشم ۳۲۲
ف۳ع۱۲۹- سوره تكاثر: به جهت برآمدن حاجات ۳۲۲
ف۳ع۱۳۰- سوره تكاثر: رهایی از عذاب قبر ۳۲۲
ف۳ع۱۳۱- سوره فتح: گشایش كارها ۳۲۲
ف۳ع۱۳۲- سوره فتح: تسخیر قلوب ۳۲۲
ف۳ع۱۳۳- سوره فتح: ختم مجرب به جهت برآمدن حاجات ۳۲۲
ف۳ع۱۳۴- سوره مریم: به جهت طلب فرزند ۳۲۲
ف۳ع۱۳۵- سوره طلاق: به جهت وسعت رزق ۳۲۳
ف۳ع۱۳۶- سوره مؤمنین: برای فتوحات صوری و معنوی ۳۲۳
ف۳ع۱۳۷- سوره حج: ایمنی از هول و هراس قیامت ۳۲۳
ف۳ع۱۳۸- سوره حج: افزایش فروش در مغازه ۳۲۳
ف۳ع۱۳۹- سوره حج: زیارت مكه ۳۲۳
ف۳ع۱۴۰- سوره انبیاء: برای داشتن اولاد صالح ۳۲۳
ف۳ع۱۴۱- سوره یونس: جلب محبت اطرافیان ۳۲۳
ف۳ع۱۴۲- سوره كهف: محافظت در برابر بلا ۳۲۳
ف۳ع۱۴۳- سوره كهف: جهت دفع درد ساق پا ۳۲۴
ف۳ع۱۴۴- سوره كهف: جهت رفع فقر ۳۲۴
ف۳ع۱۴۵- سوره كهف: بیدار شدن در زمان مشخص ۳۲۴
ف۳ع۱۴۶- سوره كهف: آمرزیده شدن از گناهان ۳۲۴
ف۳ع۱۴۷- سوره كهف: امان از فقر و قرض ۳۲۴
ف۳ع۱۴۸- سوره كهف: اگر راجع به مطلبى حیران بودى ۳۲۴
ف۳ع۱۴۹- سوره كهف: جهت بیدار شدن از خواب ۳۲۵
ف۳ع۱۵۰- سوره نحل: به جهت برآمدن حاجات مشروع و اجابت سریع ۳۲۵
ف۳ع۱۵۱- سوره هجر: منفعت در كسب و كار ۳۲۵
ف۳ع۱۵۲- سوره ابراهیم: دفع ضرر دشمن ۳۲۵
ف۳ع۱۵۳- سوره رعد: محافظت از شر اجنه و نترسیدن از جن و پری ۳۲۵
ف۳ع۱۵۴- سوره شوری: محافظت از شر دشمن ۳۲۵
ف۳ع۱۵۵- سوره مومن: به جهت برآمدن حاجات ۳۲۵
ف۳ع۱۵۶- سوره مومن: بخشیدن گناهان جوانی و پیری ۳۲۵
ف۳ع۱۵۷- سوره صاد: محافظت از شر شیطان ۳۲۶
ف۳ع۱۵۸- سوره صافات: به جهت وسعت رزق ۳۲۶
ف۳ع۱۵۹- سوره سبا: نجات از تنگنا ۳۲۶
ف۳ع۱۶۰- سوره احزاب: بركت و منفعت در كسب و كار ۳۲۶
ف۳ع۱۶۱- سوره نبأ: دفع بهتان و افترا ۳۲۶
ف۳ع۱۶۲- سوره نبأ: به جهت رفتن به حج ۳۲۶
ف۳ع۱۶۳- سوره عبس: به جهت برآمدن حاجات و آرزوها ۳۲۶
ف۳ع۱۶۴- سوره تكویر: به جهت توبه و طلب بخشش ۳۲۶
ف۳ع۱۶۵- سوره مطففین: رونق در تجارت و كسب و كار ۳۲۶
ف۳ع۱۶۶- سوره دهر: محافظت از شر و محافظت بلایا ۳۲۷
ف۳ع۱۶۷- سوره قیامه: دفع ترس و وحشت روز قیامت ۳۲۷
ف۳ع۱۶۸- سوره مزمل: جلوگیری و درمان ترس كودكان ۳۲۷
ف۳ع۱۶۹- سوره مزمل: به جهت برآمدن حاجات بسیار مجرب ۳۲۷
ف۳ع۱۷۰- سوره جن: دفع اجنه و چشم رخم ۳۲۷
ف۳ع۱۷۱- سوره جن: رفع غم و حبس و قرض ۳۲۷
ف۳ع۱۷۲- سوره مریم: باز شدن شخص بسته ۳۲۷
ف۳ع۱۷۳- سوره نوح: ذلیل كردن دشمن ۳۲۷
ف۳ع۱۷۴- سوره الرحمن: به جهت دفع حمله سگ ۳۲۸
ف۳ع۱۷۵- سوره الرحمن: به جهت فروش خانه ۳۲۸
ف۳ع۱۷۶- سوره الرحمن: به جهت زیاد شدن حافظه ۳۲۸
ف۳ع۱۷۷- سوره نساء: امان از فشار قبر ۳۲۸
ف۳ع۱۷۸- سوره مائده: قوی شدن ایمان ۳۲۸
ف۳ع۱۷۹- سوره نجم: محبوبیت بین مردم ۳۲۸
ف۳ع۱۸۰- سوره کافرون: به جهت تلاوت ربع قرآن و دوری شیطان ۳۲۸
ف۳ع۱۸۱- سوره کافرون: به جهت دور کردن شخص ۳۲۸
ف۳ع۱۸۲- سوره کافرون: به جهت امان از بلاها ۳۲۹
ف۳ع۱۸۳- سوره کافرون مغربی: با خواص بسیار ۳۲۹
ف۳ع۱۸۴- سوره فرقان: دوری از عذاب و حساب نكشیدن خدا ۳۲۹
ف۳ع۱۸۵- سوره لقمان: حفاظت از شر شیطان ۳۲۹
ف۳ع۱۸۶- سوره لقمان: دوستی حضرت لقمان ۳۲۹
ف۳ع۱۸۷- سوره لقمان: شفای دردها ۳۲۹
ف۳ع۱۸۸- سوره السجدة: دوستی پیامبر(ص) ۳۲۹
ف۳ع۱۸۹- سوره السجدة: حساب نكشیدن خدا ۳۲۹
ف۳ع۱۹۰- سوره ذاریات: به جهت وسعت رزق ۳۳۰
ف۳ع۱۹۱- سوره حجرات: زوار پیامبر ۳۳۰
ف۳ع۱۹۲- سوره الزمر: سلامتی موضع ۳۳۰
ف۳ع۱۹۳- سوره قدر(انا انزلنا) ۳۳۰
ف۳ع۱۹۴- سوره قدر: محافظت یازده ملك ۳۳۰
ف۳ع۱۹۵- سوره قدر: تجرد روح و چشم برزخی ۳۳۰
ف۳ع۱۹۶- سوره قدر: درخواب دیدن پیامبر(ص) ۳۳۰
ف۳ع۱۹۷- سوره قدر: ختم به جهت برآمدن حاجات ۳۳۰
ف۳ع۱۹۸- سوره قدر: به جهت وسعت رزق ۳۳۱
ف۳ع۱۹۹- سوره قدر: به جهت برآمدن حاجات ۳۳۱
ف۳ع۲۰۰- سوره قدر: به جهت ثروت ۳۳۱
ف۳ع۲۰۱- سوره قدر: به جهت گشایش كار ۳۳۱
ف۳ع۲۰۲- سوره قدر: منافق نشود ۳۳۱
ف۳ع۲۰۳- سوره واقعه: محشور شدن با صورتی چون ماه ۳۳۱
ف۳ع۲۰۴- سوره واقعه: به جهت وسعت روزی۱ ۳۳۱
ف۳ع۲۰۵- سوره واقعه: به جهت وسعت روزی۲ ۳۳۲
ف۳ع۲۰۶- سوره واقعه: به جهت وسعت روزی۳ ۳۳۲
ف۳ع۲۰۷- سوره واقعه: به جهت وسعت روزی۴ ۳۳۲
ف۳ع۲۰۸- سوره واقعه: به جهت وسعت روزی۵ ۳۳۲
ف۳ع۲۰۹- سوره واقعه: به جهت وسعت روزی۶ ۳۳۲
ف۳ع۲۱۰- سوره واقعه: زاییدن آسان ۳۳۲
ف۳ع۲۱۱- سوره واقعه: دعا به جهت شناختن دزد ۳۳۲
ف۳ع۲۱۲- سوره البقرة: دوری از شیطان ۳۳۳
ف۳ع۲۱۳- سوره البقرة: شفای مصروع یا دیوانه ۳۳۳
ف۳ع۲۱۴- سوره البقرة: موقع صدقه دادن ۳۳۳
ف۳ع۲۱۵- سوره البقرة: موقع مواجهه با دشمن ۳۳۳
ف۳ع۲۱۶- سوره البقرة: جلوگیری از فراموشی ۳۳۳
ف۳ع۲۱۷- سوره طارق: امان از شر جن ۳۳۳
ف۳ع۲۱۸- سوره اعلاء: جلوگیری از آفت میوه ۳۳۳
ف۳ع۲۱۹- سوره ناس: حفظ از شر و بلا ۳۳۴
ف۳ع۲۲۰- سوره غاشیه: رفع دندان درد ۳۳۴
ف۳ع۲۲۱- سوره فجر: رهایی از شر مقامات بالا ۳۳۴
ف۳ع۲۲۲- سوره بلد: شفای هرگونه بیماری ۳۳۴
ف۳ع۲۲۳- سوره شمس: امان از هول و هراس ۳۳۴
ف۳ع۲۲۴- سوره اللیل: امان از ترس و واهمه ۳۳۴
ف۳ع۲۲۵- سوره اللیل مغربی: كشف و آشكار شدن امور ۳۳۴
ف۳ع۲۲۶- سوره ضحی: پیدا شدن اموال سرقت شده ۳۳۵
ف۳ع۲۲۷- سوره تین: اعتبار در چشم دیگران ۳۳۵
ف۳ع۲۲۸- سوره طه: به جهت شفای بیمار ۳۳۵
ف۳ع۲۲۹- سوره الملك: بر بال ملائك ۳۳۵
ف۳ع۲۳۰- سوره الطور: خیر دنیا و آخرت ۳۳۵
ف۳ع۲۳۱- سوره الطور: رهایی از عذاب و خلاصی از زندان ۳۳۵
ف۳ع۲۳۲- سوره القمر: سوار بر ناقه ای بهشتی ۳۳۵
ف۳ع۲۳۳- سوره الأحقاف: حسنه های بسیار ۳۳۵
ف۳ع۲۳۴- سوره الدخان: شفای دل درد ۳۳۶
ف۳ع۲۳۵- سوره الدخان: محفوظ ماندن كودك از شر اجنه و جانوران ۳۳۶
ف۳ع۲۳۶- سوره الدخان: آمرزیدن گناهان ۳۳۶
ف۳ع۲۳۷- سوره الدخان: امان از كید شیطان ۳۳۶
ف۳ع۲۳۸- سوره الدخان: دیدن خواب خوش ۳۳۶
ف۳ع۲۳۹- سوره الدخان: شفای درد شقیقه ۳۳۶
ف۳ع۲۴۰- سوره الدخان: منفعت در كار ۳۳۶
ف۳ع۲۴۱- سوره ص: خیر دنیا و آخرت به مانند پیامبر(ص) ۳۳۶
ف۳ع۲۴۲- سوره ص: امان از گناهان صغیر و كبیر ۳۳۶
ف۳ع۲۴۳- سوره ص: معزول شدن قاضی غیر حق ۳۳۷
ف۳ع۲۴۴- سوره بینه: حفاظت از شر دشمن ۳۳۷
ف۳ع۲۴۵- سوره عادیات: در امان ماندن از چشم بد ۳۳۷
ف۳ع۲۴۶- سوره قارعه: به جهت صلح ۳۳۷
ف۳ع۲۴۷- سوره قارعه: به جهت فروش خانه ۳۳۷
ف۳ع۲۴۸- سوره عصر: به جهت رفع تنگنای مالی و معنوی ۳۳۷
ف۳ع۲۴۹- سوره عصر: به جهت دفع شر اشخاص حاسد ۳۳۷
ف۳ع۲۵۰- سوره ماعون: به جهت امان از افترا به کودک ۳۳۷
ف۳ع۲۵۱- سوره قریش: جلوگیری از ترس ۳۳۷
ف۳ع۲۵۲- سوره نصر: حفظ ایمان از شر شیطان ۳۳۸
ف۳ع۲۵۳- سوره لهب: به جهت امان از چشم دشمن ۳۳۸
ف۳ع۲۵۴- سوره ماعون: به جهت امان از افترا به کودک ۳۳۸
ف۳ع۲۵۵- سوره المومن: به جهت حفظ از شر جن و انس ۳۳۸
ف۳ع۲۵۶- سوره فاطر: عزیز شدن نزد علما ۳۳۸
ف۳ع۲۵۷- سوره التوبه: به جهت فروش مال ۳۳۸
تركیب آیات قرآن: ۳۳۸
ف۳ع۲۵۸- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۱ ۳۳۸
ف۳ع۲۵۹- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۲ ۳۳۹
ف۳ع۲۶۰- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۳ ۳۳۹
ف۳ع۲۶۱- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۴ ۳۳۹
ف۳ع۲۶۲- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۵ ۳۳۹
ف۳ع۲۶۳- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۶ ۳۴۰
ف۳ع۲۶۴- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۷ ۳۴۰
ف۳ع۲۶۵- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۸ ۳۴۰
ف۳ع۲۶۶- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۹ ۳۴۰
ف۳ع۲۶۷- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۱۰ ۳۴۰
ف۳ع۲۶۸- تركیب آیات قرآن: به جهت برآمدن حاجات ۱۱ ۳۴۱
ف۳ع۲۶۹- تركیب آیات قرآن: بیماری درد قلب ۳۴۱
ف۳ع۲۷۰- تركیب آیات قرآن: ازدواج و همسر مناسب ۳۴۱
ف۳ع۲۷۱- تركیب آیات قرآن: وسعت رزق ۳۴۲
ف۳ع۲۷۲- تركیب آیات قرآن: وسعت رزق ۳۴۲
ف۳ع۲۷۳- تركیب آیات قرآن: به جهت توانگری ۳۴۲
ف۳ع۲۷۴- تركیب آیات قرآن: به جهت فروش متاع ۳۴۲
ف۳ع۲۷۵- تركیب آیات قرآن: جهت درد چشم ۳۴۳
ف۳ع۲۷۶- تركیب آیات قرآن: جهت گشایش كار ۳۴۳
ف۳ع۲۷۷- تركیب آیات قرآن: جهت ریختن موی پلک چشم ۳۴۳
ف۳ع۲۷۸- تركیب آیات قرآن: برای باز شدن بخت و اقبال ۳۴۳
ف۳ع۲۷۹- تركیب آیات قرآن: درمان تب ۳۴۴
ف۳ع۲۸۰- تركیب آیات قرآن: شفاى بیمار ۳۴۴
ف۳ع۲۸۱- تركیب آیات قرآن: باز شدن شخص بسته ۳۴۴
ف۳ع۲۸۲- تركیب آیات قرآن: احیای شب قدر ۳۴۴
ف۳ع۲۸۳- تركیب آیات قرآن: باطل كردن سحر ۱ ۳۴۴
ف۳ع۲۸۴- تركیب آیات قرآن: باطل كردن سحر ۲ ۳۴۴
ف۳ع۲۸۵- تركیب آیات قرآن: دوستی خداوند متعال ۳۴۵
ف۳ع۲۸۶- تركیب آیات قرآن: خواص هفت آیه ی پر فظیلت ۳۴۵
ف۳ع۲۸۷- تركیب آیات قرآن: سلامتی و پاکی روح و بدن ۳۴۵
ف۳ع۲۸۸- تركیب آیات قرآن: نصرت و هیبت پیدا كردن ۳۴۵
ف۳ع۲۸۹- تركیب آیات قرآن: حفظ و حمایت خداوند و خیر دو دنیا ۳۴۵
ف۳ع۲۹۰- تركیب آیات قرآن: برای برطرف كردن خیالات فاسد ۳۴۶
ف۳ع۲۹۱- تركیب آیات قرآن: برای جلوگیری از گناه ۳۴۶
ف۳ع۲۹۲- تركیب آیات قرآن: به جهت فرزند پسر ۳۴۶
ف۳ع۲۹۳- تركیب آیات قرآن: گشایش بخت ۳۴۶
فصل چهارم:نمازها ۳۴۸
درباره نماز: ۳۴۸
خواص نماز شب در دنیا ۳۴۸
خواص نماز شب در عقبى ۳۴۸
نمازها: ۳۴۹
ف۴ع۱- نماز شب ۳۴۹
ف۴ع۲- نماز كامله با فضیلت بسیار ۳۵۰
ف۴ع۳- نمازی به جهت هفتاد هزار قصر در بهشت ۳۵۰
ف۴ع۴- نمازی جهت نجات از میزان ۳۵۱
ف۴ع۵- نمازی جهت حفظ مال،دین و دنیا و آخرت ۳۵۱
ف۴ع۶- نمازی كه خداوند در آخرت دوبال بدهد كه پرواز كند ۳۵۱
ف۴ع۷- نمازی كه ثواب چهل مرتبه قرآن خواندن را دارد ۳۵۱
ف۴ع۸- نمازی به جهت رفع ترس ۳۵۱
ف۴ع۹- نمازی به جهت حفظ از شر همه مخلوقات ۳۵۲
ف۴ع۱۰- نمازی به جهت رفع غدد سرطانی و زائد(سلعه) ۳۵۲
ف۴ع۱۱- نمازی به جهت لباس نو و دور شدن از گناه ۳۵۲
ف۴ع۱۲- نمازی جهت انجام كارى كه اگر به صلاح باشد بشود ۳۵۳
ف۴ع۱۳- نمازی به جهت محبت بین زن و شوهر ۳۵۳
ف۴ع۱۴- نمازی به جهت با خبر شدن از آینده ۳۵۳
ف۴ع۱۵- نمازی به جهت ادای قرض و وسعت رزق و توانگری ۳۵۳
ف۴ع۱۶- نمازی كه مادر باید براى فرزند مریضش بخواند ۳۵۳
ف۴ع۱۷- نماز به جهت تجدید قوا و پیدا كردن نیرو ۳۵۴
ف۴ع۱۸- نماز پرفضیلت بین مغرب و عشاء ۳۵۴
ف۴ع۱۹- نماز پرفضیلت مخصوص ماه جمادى الثانى ۳۵۴
ف۴ع۲۰- نماز پر فضیلت پیش از ظهر روز جمعه ۳۵۴
ف۴ع۲۱- نماز حاجت كن فیكون ۳۵۵
ف۴ع۲۲- نماز حضرت جعفر طیار(ع)جهت پاك شدن از تمام گناهان ۳۵۵
ف۴ع۲۳- نماز ازدواج ۳۵۵
ف۴ع۲۴- نماز امام على(ع)پاك شدن از گناهان ۳۵۵
ف۴ع۲۵- نماز حاجت توسل به امام على(ع)۱ ۳۵۶
ف۴ع۲۶- نماز حاجت توسل به امام على(ع)۲ ۳۵۶
ف۴ع۲۷- نماز حاجت ضروری ۳۵۶
ف۴ع۲۸- نماز به جهت شفاى مریض از امام جواد(ع) ۳۵۶
ف۴ع۲۹- نماز و دستور به جهت شفای بیمار ۳۵۷
ف۴ع۳۰- نماز حاجت مضطر ۳۵۷
ف۴ع۳۱- نماز حاجت پیامبر(ص) ۳۵۷
ف۴ع۳۲- نماز به جهت دفع فقر و پریشانى ۳۵۷
ف۴ع۳۳- نماز به جهت رفع تب ۳۵۸
ف۴ع۳۴- نماز هدیه به والدین ۳۵۸
ف۴ع۳۵- نماز به جهت رفع خواب آلوده ۳۵۸
ف۴ع۳۶- نماز حاجت چگونه خدا به فریاد این بیچاره رسید ۳۵۸
ف۴ع۳۷- نماز حاجت بسم الله ۳۵۹
ف۴ع۳۸- نماز حاجت مهم سرى از اسرار در قضاى حوائج ۳۵۹
ف۴ع۳۹- نماز مجرب براى قطع تب ۳۵۹
ف۴ع۴۰- نماز براى رفع درد گردن ۳۵۹
ف۴ع۴۱- نماز براى رفع درد سینه ۳۵۹
ف۴ع۴۲- نماز براى رفع قولنج ۳۶۰
ف۴ع۴۳- نماز به جهت درد پا ۳۶۰
ف۴ع۴۴- نماز جهت دردسر ۳۶۰
ف۴ع۴۵- نماز جهت رفع كورى ۳۶۰
ف۴ع۴۶- نماز درد چشم ۳۶۰
ف۴ع۴۷- نماز مال و ثروت ۳۶۰
ف۴ع۴۸- نماز حاجت پیامبر اکرم(ص) ۳۶۱
ف۴ع۴۹- نماز حاجت مجرب است ۳۶۱
ف۴ع۵۰- نماز حاجت روز پنج شنبه ۳۶۱
ف۴ع۵۱- نماز آگاهی از امر پنهانی ۳۶۱
ف۴ع۵۲- نماز حاجت توسل به حضرت ابوالفضل(ع) ۳۶۱
ف۴ع۵۳- نماز حاجت تسبیح حضرت زهرا(س) ۳۶۲
ف۴ع۵۴- نماز حاجت توسل به حضرت زهرا(س) ۳۶۲
ف۴ع۵۵- نماز حاجت توسل به امام زمان(ع) ۳۶۲
ف۴ع۵۶- نماز حاجت ختم یا على(ع) ۳۶۲
ف۴ع۵۷- نماز حاجت ختم مجرب اذاوقعه ۳۶۲
ف۴ع۵۸- نماز شفای بیمار توسل به امام جواد(ع) ۳۶۳
ف۴ع۵۹- نماز حاجت توسل به امام محمد باقر(ع) ۳۶۳
ف۴ع۶۰- نماز جهت وسعت رزق از امام باقر(ع) ۳۶۳
ف۴ع۶۱- نماز حاجت باب الحوائج امام موسى كاظم(ع) ۳۶۳
ف۴ع۶۲- نماز براى رفع هر گونه گرفتارى از امام صادق(ع) ۳۶۴
ف۴ع۶۳- نماز حاجت آیت الكرسی ۳۶۴
ف۴ع۶۴- نماز آیت الكرسی به جهت برآمدن حاجات هر مراد حاصل شود ۳۶۴
ف۴ع۶۵- نماز یا سین مغربی به جهت برآمدن حاجات مشروعه ۳۶۴
ف۴ع۶۶- نماز صلوه المضطر ۳۶۴
ف۴ع۶۷- نمازشب شنبه ۳۶۵
ف۴ع۶۸- نمازشب یك شنبه ۳۶۵
ف۴ع۶۹- نمازشب دو شنبه ۳۶۵
ف۴ع۷۰- نمازشب سه شنبه ۳۶۵
ف۴ع۷۱- نمازشب چهار شنبه ۳۶۵
ف۴ع۷۲- نمازشب پنج شنبه ۳۶۵
ف۴ع۷۳- نمازشب جمعه ۳۶۶
ف۴ع۷۴- نماز اول هر ماه ۳۶۶
ف۴ع۷۵- نماز امام زمان(عج)در شب جمعه ۳۶۶
ف۴ع۷۶- نماز استغاثه به حضرت زهرا(س) ۳۶۷
ف۴ع۷۷- نماز و دستور براى نمازهاى قضاى گذشته ۳۶۷
ف۴ع۷۸- نماز و دستور براى حفظ كردن قرآن در مدت كم ۳۶۷
ف۴ع۷۹- نماز و فضیلت تسبیح حضرت زهرا(س) ۳۶۷
::منابع و مآخذ ۳۶۹
:: چه كسانی می توانند از این کتاب بهره ببرند!! ۳۷۱
::پایان ۳۷۲

 

RIAL 120,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *