خانه / دانلود / رقابت در بازار كار (جذب منابع مالي و فروش كالا) ۱۰۶ ص

رقابت در بازار كار (جذب منابع مالي و فروش كالا) ۱۰۶ ص

رقابت در بازار كار

منابع داخلي و مزيت رقابتي:

منابع مالي:

تجزيه و تحليل زنجيره ارزش:

لجستيك دروني:

فرآيند عمليات:

لجستيك خارجي:

بازاريابي و فروش:

خدمات پس از فروش:

منابع و امكانات ( خريد وامكانات ):

توسعه تكنولوژي :

مديريت منابع انساني:

مديريت يا ساختار و زيربناهاي سازماني:

نقاط قوت و ضعف داخلي:

مقدمه:

رابطه بين واحدهاي وظيفه‌اي سازمان:

يكپارچگي استراتژي و فرهنگ:

مديريت:

برنامه ريزي(تدوين استراتژي):

سازماندهي:

ايجاد انگيزه:

تأمين نيروي انساني:

اعمال كنترل:

بازاريابي:

شناسايي نيازهاي مشتري:

خريد مواد:

فروش محصولات يا خدمات:

برنامه‌ريزي محصولات و خدمات:

قيمت گذاري:

توزيع:

تحقيقات بازاريابي:

تجزيه و تحليل موقعيت:

مسئوليت اجتماعي:

مالي/ حسابداري:

فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي

جدول فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي سازمان

مديريت

بازاريابي

امورمالي

توليد

تحقيق و توسعه

سيستم اطلاعات رايانه

تكنيكهاي پايه:

منحني تجزيه:

منحني تجربه و تعيين قيمت:

تغيير شيب منحني تجربه در طول زمان:

ارزيابي منحني تجربه و تازه واردين:

منحني تجربه و مراحل مختلف توليد:

تكنيكهاي جدولي:

ارزيابي عوامل دروني: مدل GE

تعريف عوامل كليد دروني:

تكنيك كارت سفيد:

وجه يادگيري در رشد

مقدمه

قابليتهاي نيروي كار

معيارهاي اصلي سنجش وضعيت كاركنان

اندازه‌گيري رضايت كاركنان

استراتژي كليدي ، ارتقا مهارت كاركنان براي تطابق جشم انداز و آرمان سازمان است

سناريوهاي بهبود مهارت

 يك سنجش كوچك و خاصي از نيروي كار نيز به سطح بالايي از مهارتهاي جديد دارد

بازسازي مهارتهاي استراتژيك

 يك بخش گسترده و بزرگي از نيروي كار نياز به بازسازي مهارت و كسب مهارتهاي جديد دارد

بازسازي مهارتها بطور گسترده

 بخش كوچك يا بزرگي از نيروي كار نياز به ارتقا مهارتهاي موجود و محوري را دارد.

ارتقا قابليتها

 كارت امتيازي متوازن: وجه مشتريان

نكات اصلي اين بخش

ضرورت توجه به وجه مشتريان در BSC

هسته اصلي معيارهاي اندازه‌گيري مشتريان

مقدمه

ب- حفظ و نگهداري مشتريان

سهم بازار:

جذب مشتريان جديد:

حفظ و نگهداري مشتريان:

مدل عمومي ارزش ايجاد شده براي مشتريان

مقدمه

زمينه هاي استراتژيك براي وجه مالي

تبيين بازار مشتري

الف ـ تركيب و رشد درآمدها

محصولات جديد:

كاربردهاي جديد:

بازار و مشتريان جديد:

ارتباطات جديد:

قيمت گذاري :

ب ـ كاهش هزينه / بهبود بهره وري

افزايش بهره وري درآمد:

كاهش هزينه هاي واحد:

ج بازگشت سرمايه گذاري و بهره برداري از داراييها

مقدمه

زنجيره‌اندشي فرايندهاي داخلي:

فرآيند نوآوري:

فرآيند عمليات:

فرآيند خدمات بعد از فروش:

الگوي دوم

فرآيندهاي اصلي

لجستيك داخلي:

لجستيك خارجي:

بازاريابي و فروش:

خدمات بعد از فروش:

فرآيندهاي پشتيباني:

تداركات خريد:

توسعه تكنولوژيكي:

توسعه نيروي انساني:

زيربنا‌هاي سازمان:

معيارهاي سنجش فرآيند تحقيق و توسعه

معيارهاي سنجش طراحي و توسعه محصول

بازداهي

مدت سيكل‌كاري

هزينه انجام كارها در هر مرحله

فرآيند توليد

معيارهاي سنجش كيفيت

معيارهاي سنجش هزينه

معيارهاي سنجش خدمات بعد از فروش

رقابت در بازار كار

منابع و توانايي‌هايي كه مي‌تواند منجر به مزيت رقابتي شود، در هر كار و فعاليتي متفاوت است و حتي مي‌تواند در حول زمان متغير باشد.

بطور كلي منابع و توانايي‌هاي داخلي سازمان به چهار دسته كلي تقسيم مي‌شوند كه عباتند از :

منابع مالي، فيزيكي، انساني و سازماني، در اصل توانائيها و منابع جزء عوامل قوت سازماني شمرده مي‌شوند كه مي‌تواند به مزيت رقابتي تبديل شوند در صورتي كه سه شرط زير تحقق يابد:

۱- منابع و توانايي‌ها با ارزش باشند.

اينها اجازه مي‌دهند كه شركت از فرصت‌هايش بهره‌برداري كند و با تهديدها را خنثي كند. براي مثال شركت سوني توانسته است كه توانايي طراحي، ساخت وفروش وسايل الكترونيكي خود را توسعه دهد. اين توانايي براي سهامداران خارجي……

و………

RIAL 130,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *