خانه / دانلود / رابطه اخلاق و تربيت ۱۰۸ ص

رابطه اخلاق و تربيت ۱۰۸ ص

اخلاق و تربيت

فهرست مطالب

رابطه اخلاق و تربيت چگونه است؟ ۱
مفهوم تربيت ۱
اخلاق ۵
نتيجه ۶
دين و تربيت ۹
دين ۱۰
تربيت ۱۰
رابطه دين و تربيت ۱۱
دين و نظام تربيتى ۱۴
قاطعيت در تربيت ۲۵
مقدمه ۲۵
تعاريف تربيت: ۲۶
تربيت دينى، تربيت ليبرال ۲۷
تربيت ليبرال ۲۷
الف) مبانى ارزشى ليبراليسم ۲۷
ب) مبانى ارزشى تعليم و تربيت ليبرال ۲۹
ج – مخالفان تعليم و تربيت ليبرال ۳۱
تربيت دينى ۳۲
ب) اصول تربيت دينى ۳۵
تربيت دينى، تربيت ليبرال، تقابل يا همسويى ۳۸
ابعاد تربيت ۴۰
تربيت دينى ۴۱
رابطه تربيت دينى و اخلاقى ۴۳
هدف تربيت دينى ۴۴
اهميت تربيت دينى ۴۴
انواع تربيت دينى ۴۵
جنبه‏هاى فردى و اجتماعى تربيت دينى ۴۷
تربيت دينى; هدايت‏يا تلقين؟ ۴۸
شيوه تلقينى، شيوه مقايسه‏اى ۴۸
تعريف و عناصر تلقين ۴۹
ارزشيابى عنصر سوم ۵۰
جايگاه آموزه‏هاى «رفتارگرايى‏» در فرايند تربيت ۵۰
ريشه‏يابى شبهه تلقين در تربيت دينى ۵۲
نقد و بررسى ۵۳
تربيت در مكتب علوى ۵۷
الف: عوامل و موانع تربيت ۵۸
فلسفه تربيت در قرآن ۶۲
تربيت پذيرى انسان ۶۳
از نگاه استاد، قرآن، انسان را موجودى مى‏شناسد، مركب از بدن و روح كه هويت الهى دارد (و نفخت فيه من روحى) (حجر/ ۲۹) و اين روح، زاييده عنصر مادى وجود او است، (ثم أنشأناه خلقاً آخر) ولى نبايد در دامن مادر طبيعت محبوس بماند، بلكه بايد راه تكامل را بپيمايد و گرنه در (اسفل سافلين) كه چهره آن جهانى‏اش جهنم است: (فامّه هاويه) (قارعه/ ۹) باقى مى‏ماند. ۶۳
معنى شناسى تربيت ۶۵
اهداف و مبانى تربيت ۶۵
روش‏هاى تربيتى از ديدگاه محقق نراقى

پيش از ورود به بحث، لازم است مفهوم «اخلاق‏» و «تربيت‏» و نيز موضوع، روش و هدف «علوم تربيتى‏» و «علم اخلاق‏» را بررسى كنيم. از آنجا كه اين مفاهيم بر حسب بينشهاى مختلفى تعريف شده است و عدم تفكيك حدود و ثغور آنها، سؤالها و مشكلات متعددى را در فضاى علمى تعليم و تربيت و اخلاق ايجاد كرده است، از سوى ديگر، برخى از مؤلفان در مقام تبيين رابطه اخلاق و تربيت، در پى خلط مفاهيم، به استنتاجهاى نادرستى رسيده‏اند، پس ايضاح و تبيين مفاهيم مى‏تواند برخى از اين استنتاجهاى نادرست را نشان دهد و راه را بر خطاهاى احتمالى آتى ببندد. غالبا در اين مقوله‏ها دو خطا رخ مى‏دهد; يكى از ناحيه عدم تفكيك و توضيح كامل واژه و مفاهيم

اخلاق و تربيت

و……

RIAL 100,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *