خانه / دانلود / درس نامه حقوق کيفري اختصاصي، همراه با پرونده های مربوط به قتل؛ رویه قضایی مربوط به قتل

درس نامه حقوق کيفري اختصاصي، همراه با پرونده های مربوط به قتل؛ رویه قضایی مربوط به قتل

حقوق کيفري اختصاصي

درس نامه حقوق کيفري اختصاصي، همراه با پرونده های مربوط به قتل؛ رویه قضایی مربوط به قتل

فهرست مطالب

پیش گفتار ………….. مقدمه …………………..

۱- تعریف جنایت …………… – انواع جنایت ……۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۲ – ۱) جنایت بر نفس یا قتل …………

۲ – ۲) جنایت بر عضو ………………….

فصل اول: جنایات عمدی گفتار اول – عنصر قانونی و علل موجهه در جنایات ……. الف – امر آمر قانونی …………….

۱- امر قانونی ………………… ۲- آمر قانونی …………… ٣- اشتباه قابل قبول …….. کے خلاف شرع نبودن رفتار ارتکابی ……… – مصادیق امر آمر قانونی در جنایات ……………… ۵۱) اجرای مجازات بیش از میزان مقرر ………………. ۵۲) امر به شکنجه منجر به فوت ………………………………..

۵ – ۳) امر به تیراندازی ………………. ب – اضطرار …… ا- اضطرار از عوامل موجهه جنایات ۰۰۰

. ۰۰۰ …… ۲۔ مخالفت با پذیرش اضطرار به عنوان عامل موجهه جرم ……

ها درس نامه حقوق کیفری اختصاصی

حقوق کيفري اختصاصي

۳- بررسی وضعیت دیه ……………. ج – دفاع مشروع ……………………………… د- رضایت مجنی علیه (بزه دیده) ………………. ١- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن ……………. ۱۱) مفهوم عملیات ورزشی و حوادث ورزشی ……. ۲ – ۱) شرایط تحقق عامل موجهه …….. ه – تأدیب اطفال و مجانین …………….

١۔ حق تنبیه اطفال ………………… ۲- تأدیب کننده …………………………. ۳- قصد تأدیب یا حفاظت …………………

– قتل فرزند توسط پدر ………….. گفتار دوم – عنصر مادی ……………….. الف – رفتار مرتكب ……………… – مباشرت …………………..

۱ – ۱) مباشرت به صورت فعل مثبت مادی ……………………….. ۱۲) فعل مثبت معنوی ………………………

۱۳) مباشرت به صورت ترک فعل : …………….. ۲- تسبیب ……

۲ – ۱) تسبیب به عنوان ترک فعل: …….. ب) تحقق جنایات …………..

١- نقطه آغازین ………… ۲- پایان زندگی ……………

٣- مسلم بودن مرگ ………… ج – فعل نوعا کشنده و ضوابط آن ….

۔ جرح به سفید ران ………………. ۲- حساس بودن سر ………………. ۳- اصابت جسم نوک تیز و برنده به قلب ……………

فهرست مطالب

۴- عدم رعایت مقررات و قوانین ………….. ہے۔ آتش زدن شخص …………

۱۔۵) آتش زدن با گازوئیل …………..

۵۲) آتش زدن با بنزین ……….. گفتار سوم – تبیین عنصر معنوی در جنایات عمدی …….. الف – عمده در فعل …………..

١- قصد فعل بر شخص معين …….. ۲- قصد فعل بر فرد یا افراد غیر معین از یک جمع ……. ۳- قصد فعل بر شخص غير معين …………….

۳۱) بمب گذاری در اماکن عمومی یا نظایر

۳۲) آگاهی و توجه فعل بر شخص غير معين ب – قصد جنایت ………………………………………………..

١- قصد جنایت ……………………………………………………

۲- آگاهی و توجه …………………. گفتار چهارم – عوامل رافع مسؤولیت کیفری در جنایات ………………. الف – جهل و اشتباه …………………………………………. ۱- اشتباه در اصابت و هدف گیری ……………….. ۱۰۱) دیدگاه مشهور فقیهان …………….

۱ – ۲) تحولات ق. م. ا. (۱۳۹۲) …………… ۱ – ۳) تحلیل نوع قتل در اشتباه در اصابت ……….. ۲- اشتباه در هویت…………

۳- اشتباه در شخصیت ……. ب – اکراه در جنایات …………………… ج – مستی و بی ارادگی …………. گفتار پنجم – نظریه های سببیت …… الف – عوامل ایستا و پویا: نظريه پویای نتیجه ……………… ب – نظریه سیب مقدم یا علت اولیه ………………

……

E6 درس نامه حقوق کیفری اختصاصی

١- تقدم و تأخر از جهت زمان …………………. ۲- تقدم و تأخر از جهت تأثیر در جنایت………… ٣- تقدم تأثیر در جنایت ……………….

– عدوانی بودن سبب ………… ج – نظریه علت مستقیم یا بلا واسطه جرم ..

اس نظریه علت مستقیم ……………….. ۲- در نظریه علت غیر مستقیم……………….

۲۱) سرایت …………….. ۲- اغماء یا کما: ………

٣- فاصله زمانی …………… ه – نظریه برابری اسباب و شرایط ……………………………………… گفتار ششم – تأثیر خطای بزه دیده در قتل ………………. قطع رابطه سببیت به وسیله بزه دیده: ……………..

فصل دوم: شرکت و معاونت در جنایات گفتار اول – شرکت در جنایات …………. گفتار دوم – معاونت در قتل …………… الف – معاونت در جنایات عمادی ۰۰۰۰….

١- عنصر قانونی …………….. ۲- عنصر مادی ………….

۲ – ۱) برای تحقق معاونت فعل مثبت لازم است ………..

۲ – ۲) عنصر مادی معاونت باید تحقق یافته باشد.

۲ – ۳) معاونت باید قبل یا همزمان با چرم اصلی صورت گیرد. ……………….۱۳۸

۲ – ۴) مصادیق معاونت …………………….. ب – معاونت در جنایات غیر عمدی …………………………………….

ج – امساک در قتل …………………… گفتار سوم – قتل در اثناء منازعه …………

فهرست مطالب

فهرست منابع …….. الف) کتب و مقالات …. ب) مجموعه قوانین ………. ج) رویه قضایی ………

۱۹۷……….

RIAL 95,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *