خانه / دانلود / دانلود کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی pdf

دانلود کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی pdf

دانلود کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی

 

(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)هانتينگتون در کتاب خويش به دنبال اثر دادن چارچوب های لازم برای تحقق نظم و يا همان استواری سياسی است.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)از اين رو در پيشگفتار کتاب بيان می دارد: تجزيه و تحليل پژوهشگرانه راه ها و وسايل پيشبرد سامان سياسی،(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)با وجود اختلاف هایی که بر سر مشروعيت و خوشايندی اين منظور هستی دارد بايد مورد توجه يک دانشمند سياسی باشد.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)وی در پیوستگی معتقد است؛ سامان سياسی تا اندازه ای به رابطه ميان گسترش نهادهای سياسی و تحرک نيروهای اجتماعی به صحنه سياست،(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)وابستگی دارد. وی در سراسر پرتو خويش به تعقیب نشانه دادن مسير فرايند نهادمند شدن مشارکت سياسی در کشورهای در حال نوسازی است.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)مسئله وی استواری و استحکام جامعه و سياست در جامعه دستخوش نوسازی می باشد.

(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)ااین کتااب شاامل هفت فصل به شرح زیر می بااشد.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)در فصل اول،سامان سياسی و فساد سياسی: مهم ترين شکاف مابين کشورها را برآمده از ميزان تاثیر حکومت های آن ها و ميزان برخورداری از استحکام سياسی می داند.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)وی نابسامانی سياسی را برآمده از پیدایش گروه های اجتماعي جديد در عرصه سياست در نتيجه تحول اجتماعی می داند. عدم وجود نهادهای سياسی جهت سازماندهی خواست مشارکت سياسی اين گروه ها منجر به نارسایی سياسی در اين کشورها می شود.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)فصل دوم، نوسازي سياسی(آمریکا در برابر اروپا): نوسازی سياسی مستلزم عقلانی شدن اقتدار، تمايز ساختارها و اشاعه همکاری سياسی است.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)بر اين مبنا هانتينگتون سه الگوی نوسازی سياسی را معرفی می کند. الگوي اروپایی و الگوی بريتانيایی که به ترتيب اقتدار آنها منشأ در سلطنت و پارلمان داشت.

و االگوی آمريکایی که ااقتدار اآن ريشه درر نهادهای سياسی تيودوریـ انگلستان سده ۱۶میلادی ـ دااشت.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)فصل سوم، دگرگون سياسی در جوامع سياسی سنتی: نوسازی مستلزم اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی بدست دولت مقتدر است. در نتيجه نوسازی گروه های جديدی به پهنه سياسی وارد می شوند.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)در اينجا نوسازی سياسی با هدف گستراندن دامنه قدرت به گروه های اجتماعی نوظهور چهره می گيرد.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)شیوه توزيع قدرت در جامعه در ترکيب با ميزان انباشتگی نیرو نزد دولت صورت بندی قدرت در نظام سياسي را منعکس می سازد.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)نیرو متمرکز در ترکيب با انباشت ناچیز توان منجر به امپراتوری ديوانسالار با سلطنت مطلقه می شود.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)قدرت پراکنده در ترکيب با کم بودن ميزان توان به فئوداليسم با ساختار هرمی منجر می شود. همچنين قدرت متمرکز در ترکيب با انباشت زياد توان به ديکتاتوری توتاليتر می انجامد

و مردمسالاری قانونی از ترکيب پراکندگی قدرت و انباشتگی توان به وجود می آيد.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)فصل چهارم، پراتوريانيسم و تباهی سياسی پراتوريانيسم: به معنای دخالت نظاميان در سياست در نتيجه سياست زدگی نيروهای اجتماعی می باشد. ساموئل هانتينگتون ضمن اشاره به دخالت ساير نيروهای اجتماعی نظير روحانيون، ثرومتمندان و دانشجويان در سياستِ يک جامعه سياست زده، اصطلاح جامعه پراتوری را برای توصيف اين وضعيت به شغل می برد.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)فصل پنجم، انقلاب و سامان سياسی: هانتنينگتون از انقلاب به مثابه شيوه ای برای نوسازی ياد می كند. از نظر وی تحول عميق ساختارهای اجتماعی كه در نتيجه گسترش سريع مشاركت سياسی و خواست نيروهای اجتماعی مختلف برای دخالت در قدرت سياسی پديد می آيد انقلاب اسم دارد. با استقرار نهادهای سياسی جديد انقلاب تكميل می شود.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)وي با طرح دو گونه انقلابات غربی و شرقی وجه تمايز آنها را زمان شكل گیری نهادهای سياسی جديد می داند. فصل ششم، اصلاحات و دگرگونی اجتماعی: ساموئل هانتينگتون به يک دسته دگرگونی با سرعت و حوزه محدود و نهادها و رهبرانی با خط مشی ميانه رو اصلاحات می گويد.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)منظور اصلاحات تامين برابری اجتماعی، اقتصادی و سياسی و گسترش گستره مشاركت سياسی در يک جامعه دستخوش نوسازي است. اصلاحگر کامیاب كسی است كه بتواند به طور همزمان در دو جبهه محافظه كاران و انقلابيون بجنگد و با پروا به اهداف اصلاحي با گروهای اجتماعی ـ سياسی مختلفی همبسته شود.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)فصل هفتم، نوسازی و احزاب: با وقوع نوسازی گروه های اجتماعی جديدی پديد می آيند كه از مشاركت طبيعی موجود در جامعه سنتی بی بهره اند. با اشاعه اخطار و مشاركت سياسی، يكپارچگی ملی، ادغام و استواری سياسی جامعه نيازمند مشاركت افراد از طريق نهادهای سياسی نوين كه عمده ترين آن ها احزاب و سامانه حزبی است می باشد.(سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی)حزب سازمان دهنده مشاركت سياسی است. از آنجایی که هانتينگتون وابسته مکتب نوسازی است کتاب وی بيشتر به تأثير نيروهای اجتماعی – داخلی در استوار و بی ثباتی جامعه می پردازد؛ هر چند در مواردی به نقش استعمار غربی در بسيج انقلابی و انجام اصلاحات بنيادی اشاره می کند.

 

نويسنده:ساموئل هانتینگتون

مترجم:محسن ثلاثی

تعداد صفحات:۶۸۴

فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی)

زبان کتاب:فارسی

 

RIAL 95,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *