خانه / دانلود / حسابداری صنعتی ۷۱ ص

حسابداری صنعتی ۷۱ ص

حسابداری صنعتی

فصل اول  :

كاربردهاي حسابداري صنعتي  :

مواد مستقيم :

كار مستقيم  :

سربا ركارخانه :

* مواد غير مستقيم :

كار غيرمستقيم

حسابداري مديريت

۱- واحد تجاري

منابع اوليه اطلاعات حسابداري

هزينه‌هاي دوره

بهاي اوليه بهاي تبديل

نحوه‌ي رفتار با هزينه‌ها

هزينه‌هاي متغير

هزينه‌هاي ثابت

هزينه‌هاي نيمه متغيير

سازماندهي

مثال جامع

مفهوم هزينه

طبقه‌بندي هزينه‌ها

طبقه‌بندي طبيعي هزينه‌ها

هزينه‌هاي ساخت

هزينه‌هاي تجاري

مواد غيرمستقيم شامل:

دستمزد غيرمستقيم شامل:

ساير هزينه‌هاي غيرمستقيم

هزينه‌هاي توزيع و فروش شامل

هزينه‌هاي اداري شامل:

ويژگي‌هاي هزينه‌هاي متغيير عبارتند از:

سربار متغيير كارخانه

دفاتر كارخانه (دفاتر صنعتي) و دفاتر اداره‌ي مركزي (دفاتر مالي)

سربار متغيير كارخانه

حسابداري مواد و بهاي تمام شده‌ي آن

اهداف حسابداري مواد

سيستم ثبت ادواري

سيستم ثبت دائمي

روش شناسايي ويژه

مصرف/ واحد

بهاي هر واحد

خريد/ واحد

تاريخ

مانده/ واحد

روش اولين صادره از اولين وارده FIFO

روش اولين صادره از آخرين وارده LIFO

روش ميانگين موزون متحرك

صادره

وارده

تاريخ

موجودي

بهاي‌واحد

مقدار

جمع

بهاي‌واحد

مقدار

جمع

بهاي‌واحد

مقدار

جمع

روش ميانگين بهاي تمام شده

روش ميانگين ساده

مثال

صادره

وارده

تاريخ

موجودي

بهاي‌واحد

مقدار

جمع

بهاي‌واحد

مقدار

جمع

بهاي‌واحد

مقدار

جمع

سيستم‌هاي هزينه‌يابي

دلايل عدم استفاده از سربارهاي واقعي در محاسبه قيمت تمام شده محصولات

چگونگي محاسبه سربار در سيستم هزينه‌يابي نرمال

مثال

برآورد در سطح توليد

ظرفيت نظري يا ايده‌آل

۲- ظرفيت‌هاي عملي

ظرفيت واقعي مورد انتظار

ظرفيت عادي

مبناي جذب سربار كارخانه

مقدار توليد

مثال

بهاي تمام شده مواد مستقيم

مثال

بهاي تمام شده دستمزد مستقيم

مثال

مثال

سربار واقعي كارخانه

گردآوري هزينه‌هاي سربار واقعي جهت كنترل

حساب كنترل سربار كارخانه

كنترل سربار كارخانه

نحوه جذب سربار كارخانه

مبلغ واقعي هزينه‌هاي سربار ساخت- بودجه مجاز يا تعديل شده هزينه‌هاي سربار ساخت انحراف هزينه

(ساعت- ۲۰- ساعت ۱۸۹۰۰) ۵/۶۲ انحراف ظرفيت هزينه سربار ثابت

نامساعد (۶۸۷۵۰) (ساعت ۱۱۰۰) ۵/۶۲ انحراف ظرفيت هزينه‌هاي سه بار ثابت

نحوه حسابداري مبلغ ضاافه يا كسر جذب هزينه‌هاي سربار ساخت

 

حسابداري صنعتي حوزه اي از حسابداري است . كه با هزينه يابي  محصول سر كار دارد ، هزينه يابي محصول اطلاعات موردنياز را براي تهيه صورتهاي مالي در مورد قيمتتمام شده موجوديها و قيمت تمام شده كالاي فروش رفته فراهم مي آورد . حسابداري صنعتي گاههي اوقات حسابداري مديريت ني ناميده مي شود بايد به عنوان بازوي مديريت در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تلقي گردد . در حقيقت حسابداري صنعتي مديريت را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ، كنترل و ارزيابي عمليات مجهزمي نمايد.

امروزه يكي از زمينه ها ي فعاليت انجمن هاي حسابداران خبره كشوورهاي مختلف سعي در ارائه مناسبترين روشهاي  محاسبه قيمت تمام شده محصولات است . زيرا ادامه فعاليت مؤسسات توليدي در صورتي امكان پذير است كه قيمتهاي محاسبه شده …….

و…….

RIAL 120,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *