خانه / دانلود / جزوه ی جامعه شناسی روستایی

جزوه ی جامعه شناسی روستایی

شناسنامه درس
نام درس: جامعه شناس ي روستايي، ۳ واحد
منبع درس: جامعه شناس ي روستايي. نعمتا… تقوي .
. چاپ دوم آزمايش ي. تهران: انتشاراتدانشگاه پيام نور، ۱۳۸۲

فهرست
بخش اول . جامعه شناس ي روستايي
فصل اول . جامعه و اجتماع
فصل دوم. شهر،روستا،عشاير
فصل سوم. تعريف و تاريخچة جامعه شناس ي روستايي
فصل چهارم. شيوه هاي سكونت روستايي

بخش دوم. ساخت اجتماعي و فرهنگي روستاها
فصل پنجم. قشربندي و تحرك اجتماعي در روستاها
فصل ششم. نهادهاي اجتماعي در روستا
فصل هفتم. روانشناس ي اجتماعي روستاييان
فصل هشتم. جمعيت و حركات آن در روستا

بخش سوم. ساختار اقتصادي روستا
فصل نهم. توليد كشاورزي
فصل دهم. نظامهاي بهره برداري
فصل يازدهم. واحدهاي كارزراعي
فصل دوازدهم. مالكيت ارض ي و مناسبات زمينداري
فصل سيزدهم. اصلاحات ارض ي

بخش چهارم. جامعه شناس ي توسعة روستايي
فصل چهاردهم. توسعه،توسعه روستايي و تنگناهاي آن
فصل پانزدهم. برنامه ريزي توسعة روستايي

RIAL 80,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *