خانه / دانلود / بهره‌برداري پستهاي فشار قوي ۱ و ۲ در ۱۵۰ ص

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي ۱ و ۲ در ۱۵۰ ص

پستهاي فشار قوي

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي ۱ و ۲

وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست:

مقدمه

ثبت وقايع و حوادث و شرايط بهره‌برداري

دستورالعملها:

مقدمه:

حدود وظايف و مسئوليتها:

۲ ـ ۲) مسئوليتها و وظايف مركز كنترل ديسپاچينگ ملي:

محاسبات انرژي‌ـ ثبت ارقام نيرو (اكتيو و راكتيو)

مقدمه:

نحوه كد گذاري تجهيزات در پستها:

مشخصات ايستگاهها:

شناسايي خطوط و كابلهاي و اتصالات خطوط:

علائم شناسايي ايستگاهها

شينه ها:

 كليدها (دژنكتورها ـ سكسيونرها)

ترانسفورماتورهاي قدرت:

خروجيهاي اضطراري:

ب : خروجيها روزانه:

ج : خروجيهاي طبق برنامه (خروجيهاي طبق برنامه‌)

د ) در خواست برنامه ويژه:

تذكرات مهم:

ترانسفورماتور  (مبدل)

 سطح روغن:

فشار روغن:

حرارت سنج:

سيستم خنك كاري ترانسفورماتوها:

ترانسفورماتورهاي اندازه‌گيري

ترانسفورماتور جريان (CT)

ترانسفورماتور ولتاژ (PT)

ترانسفورماتور زمين (GT , ET)

كوپلينگ كاپاسيتسور يا خازن مضاعف (C .C)

فرمان قطع و وصل ديژنكتورها:

سكسيونر Isolator – Disconnect

سكسيونر زمين:

بهره برداري و نگهداري از باطري خانه پست:

قطعات اصلي باطري عبارتند از:

شارژ باطري:

سيستم باطري شارژر:

مواظبت و بازرسي از باطريها:

نحوه بهره‌برداري از دستگاههاي موجود در پست

عمل برقدار پست:

تبادل انرژي در سيستمهاي توليد و انتقال نيرو

انتقال قدرت

يك سيستم توليد نيرو با يك واحد توليدي و گرداننده و بار مصرفي

تقسيم بار بين ژنراتورها

چگونگي تقسيم بار بين ژنراتورها جريان مستقيم

بهره برداري از ژنراتور موازي جريان متناوب

شكل (۴۰A) دياگرام چگونگي تقسيم بار بين ماشينهاي جريان متناوب.

عمليات موازي كردن دو سيستم جداگانه:

پارالل كردن واحدها با سيستم:

دياگرام بهره‌برداري وضعيت ولتاژ‌هاي ماشين و سيستم:

عملكرد رله‌هاي حفاظتي:

رله Relay

رله اضافي جريان (عملكرد رله‌ها)

رله ديستانس «رله مسافت»«عملكرد رله»:

رله وصل مجدد « رله ريكلوزينگ»

رله ديفرانسيل : Differantial . Relay

رله بوخ هلتس Buchholz . Relay

رله زمين Grounding Relay

اتصال زمين:

كنترل شبكه:

كنترل فركانس:

فركانس نرمال:

فركانس پايين تر از ۲/۴۹ هرتز:

فركانس بالاتر از ۳/۰ هرتز

تذكر مهم:

ولتاژ عادي :

ولتاژ بحراني:

ولتاژ غير قابل تحمل:

الف ) ولتاژ عادي:

ب ) ولتاژ بحراني:

ج ) ولتاژ غير قابل تحمل:

وصل فيدرهاي قطع شده پس از عادي شدن ولتاژ:

تذكر مهم:

روش عمليات در مواقع بروز حادثه:

تذكر:

حوادث۳ در شبكه:

الف ) قطع خودكار بار مصرفي :

ب ) قطع خود كار توليد:

ج ) مجزا شدن سيستم:

د ) قطع كلي سيستم:

كنترل شبكه به وسيله ايستگاهها در شرايط اضطراري

۱ـ شرايط نرمال بهره برداري:

۲ـ در زمان بروز حوادث:

الف ) نيروگاهها:

ب ) پستها:

تذكرات مهم:

جريان راكتيو :

افت شبكه در اثر وجود وار

ژنراتورهاي به عنوان منبع توليد وار:

جريان  راكتيو و اثر ناتعادلي ولتاژ:

كنترل سيستم

عوامل موثر بر روي كنترل سيستم

۳ـ كوپلينگ سه فاز

انواع لاين تراپها:

-از خطوط انتقال نيرو

محل استقرار موج گير در پستهاي فشار قوي

 عوامل قابليت اطمينان سيستم قدرت:

مقدمه:

عوامل موثر بر قابليت اطمينان سيستم قدرت:

ذخيره گردان:

قابليت انتقال و پست:

تاثيرات دما بر تجهيزات

مسائل ضريب قدرت

مقادير نامي خط انتقال:

هماهنگي توليد بار :

دوباره راه‌اندازي تجهيزات توليد:

 عوامل طراحي موثر قابليت اطمينان:

بهره‌برداري از تجهيزات هنگام نبودن منابع عادي انرژي:

تركيبات قابل گزينش:

ارتباط با سيستم‌هاي ديگر:

نشان دادن شرايط سيستم و ارتباطات:

شرح آلارمهاي مشترك ۲۳۰ كيلو ولت:

شرح آلارمهاي ترانس ۲۳۰ كيلو ولت ۶۳/۲۳۰ كيلوولت «اوليه ترانسفورماتور»

آلارم‌هاي مربوطه خطوط تغذيه ۲۳۰ ولت:

آلارمهاي مشترك ۶۳ كيلو ولت «۶۳/۲۳۰ كيلو ولت».

آلارمهاي مشترك ۶۳ كيلو ولت «۶۳/۲۳۰ كيلو ولت».

آلارمهاي مربوط به فيدرهاي  ۶۳ كيلو ولت

آلارمهاي مربوط به باس كوپلر و باس ساكشن ۶۳ كيلو وات

اپراتور تنها نيروي انساني است كه با انجام عمليات و بهره برداري از دستگاههاي تحت كنترل خود با توجه به مقررات ايمني و حفاظت خويش و ممانعت از بروز صدمات. به دستگاهها نوعي خدمات مورد نياز را عرضه مي‌كند همانطوري كه مي‌دانيد جهت عرضه كردن اين خدمت دستگاههايي كه با ميليونها ريال ثروت مملكت تهيه شده در اختيار اپراتور قرار مي‌گيرد. سپس بر هر اپراتوري فرض است كه آشنايي به تمام دستگاههاي مورد عمل خويش داشته و چگونگي عمل و كار دستگاهها را فرا گيرد. اين آشنايي يك ضروريات مسلم حرفه اپراتور بوده و مي‌بايست قادر به انجام عمليات سريع بر روي دستگاهها باشد، در سيستم برق مواقعي كه بيشتر مورد نظر است و اپراتور و مي‌تواند معلومات و كفايت خود را در آن به ظهور برساند، مواقع اضطراري و شرايط غير عادي سيستم مي‌باشد، كه اپراتور بايستي با ورزيدگي و خونسردي كامل هر چه زودتر بدون فوت وقت شرايط را به حالت عادي، برگردانده و ……

و……

RIAL 120,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *