خانه / دانلود / بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان ۱۱۴ ص

بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان ۱۱۴ ص

اعتماد به نفس فرزندان

« فهرست مطالب »

عنوان                            صفحه

چكيده :

فصل اول كليات 

بيان كلي مسئله                                  ۱

سوال پژوهشي                                ۴

فرضيه ها                                   ۴

تعريف اصطلاحات                              ۵

بيان اهداف  پژوهش                               ۹

فصل دوم  – بررسي  پيشينه  وادبيات  پژوهش

بررسي آخرين پژوهش هاي انجام  شده درزمينه  پژوهش  حاضر       ۱۱

بررسي كليه  نظريه ها وتئوريهاي درزمينه پژوهش  حاضر              ۲۲

عوامل تعيين  كننده  جوعاطفي  خانواده                    ۲۵

رابطه  پدر ومادر  بافرزندان                         ۲۶

الگوهاي تربيت  فرزندان                          ۲۹

رابطه  اعتماد به نفس  وروابط  دوستانه  والدين با كودك       ۳۳

مسئوليتهاي  والدين  دررابطه  با ايجاد  اعتماد به نفس                     ۳۵

علائم  ونشانه هاي  اختلال  در اعتماد  به نفس                        ۳۶

نشانه هاي  اعتماد  به نفس  در افراد                    ۳۹

ضرورت  اهميت  وفايده پژوهش                                       ۴۱

فصل سوم روش جامعه آماري

روش نمونه  گيري                        ۴۳

انواع  متغيرها                             ۴۳

روش گرد آوري اطلاعات                    ۴۳

معرفي ابزار  پژوهش                         ۴۴

 روش مطالعه                            ۴۶

مدل آماري                              ۴۶

فصل چهارم تجزيه و تحليل  نتايج

تجزيه و تحليل آماري                        ۴۹

فصل پنجم بحث ونتيجه  گيري

بررسي و بحث درباره  نتايج                       ۵۴

محدوديتها  وانتقادها                       ۵۶

پيشنهادها                              ۵۷

خلاصه  پژوهش                        ۶۱

خلاصه  پژوهش  به زبان انگليسي               ۶۲

پيوست ها

پيوست  يكم – منابع فارسي  برحسب حروف الفبا

پيوست دوم  – منابع  پايان نامه اي

پيوست  سوم – پرسشنامه  وپاسخ نامه

اعتماد به نفس فرزندان

چكيده :

در پژوهش  حاضر  با عنوان  : بررسي  تاثير جو عاطفي  خانواده  براعتماد  به نفس  فرزندان ( دختران  وپسران  ۱۹-۱۳ سال شهر تهران  ) تست  استاندارد  عزت نفس  كوير اسميت  بر ۵۰ دختر و ۵۰ پسر اجراشد  ، وبا استفاده  از آزمون  T استودنت  نتايج زير  بدست آمد :

  • اعتماد به نفس دختراني  كه جو عاطفي  مناسب در خانواده دارند بيشتر از دختراني  است كه جو عاطفي نامناسبي  درخانواده  دارند .
  • اعتماد به نفس پسراني  كه جو عاطفي  نا مناسب در خانواده دارند بيشتر از پسراني  نيست كه جو عاطفي مناسبي  درخانواده  دارند .

انتظار  آن رانداشته  باشدكه ديگران  براي انجام كارها  ورفع نيازش  اقدام كنند  ويا والدين  ومربيان  درخدمت او  قرار گيرند  خود به اتكاي  توان وامكانش  ازجاي برخيزد  وبه اقدام  بپردازد  چنين  امري هم موردنياز  شخصي فرد  ولازمه عزت  نفس اوست  وهم از نظر  اجتماعي وتداوم حيات  براي اوضرورت دارد  اودراين  اعتماد نياز دارد

و…….

RIAL 100,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *