خانه / دانلود / اجراى احكام و اصول سياسى اسلام ۳۷ ص

اجراى احكام و اصول سياسى اسلام ۳۷ ص

احكام و اصول سياسى اسلام

پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصه ‏هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

۱-برابرى و مساوات‏

۲-قانون‏مندى‏

۳- اعطاى حقوق‏

۵-توازن‏

ب) سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى‏

۱- وجود عدالت در كارگزاران‏

۲- سازو كارهاى سياسى‏

۱-۲مشاركت سياسى‏

۲ – ۲ گزينش سياسى‏

۳ – ۲ امنيت‏

۳-  سازوكارهاى اقتصادى‏

احكام و اصول سياسى اسلام

۱- ۳اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى‏

۲ – ۳ – مشاركت اقتصادى مردم در تأمين عدالت اقتصادى‏

سازوكارهاى فرهنگى‏

پى ‏نوشت‏ها

برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.۲ مبناى برابرى اين است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده‏اند».۳ يا به فرمايش رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛۴ مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمينه‏ها مى‏باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگى‏هايش برخورد كرد.۵ از طرف ديگر، عده‏ اى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى‏آيد: يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند؛ يكى جلوتر مى‏ رود و يكى عقب‏تر… به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.۶
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏يابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.

۲-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. كارويژه اصلى قانون…….

 

RIAL 100,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *