خانه / دانلودبرگه 6

آرشیو وبلاگ

دی, ۱۳۹۷

اسفند, ۱۳۹۶

  • ۱ اسفند

    مقاله “جرم شناسي فرهنگي و مساله جوانان”

    قسمت هایی از محتوای فایل: جرمشناسى مثبتگرایانه طیفى از نظریه هاى جرم شناسانه را دربرمىگیرد که در تلاش براى توضیح و تبیین علل کج رفتارى هاى جوانان به ویژگى هاى زیست شناختى (فیزیولوژیک) شخصیتى و محیطى توجه داشته اند. گونههاى زیست شناختى این نظریه ها گونه شناسى و فرم بدنى …