خانه / دانلود / پرسشنامه خود تنظيمي تحصيلي (سواری و عرب زاده، ۱۳۹۲)

پرسشنامه خود تنظيمي تحصيلي (سواری و عرب زاده، ۱۳۹۲)

پرسشنامه خود تنظيمي تحصيلي (سواری و عرب زاده، ۱۳۹۲)

پرسشنامه خود نظم دهی تحصیلی:

برای سنجش خود نظم بخشی تحصیلی از پرسشنامه ای که توسط سواری و عرب زاده(۱۳۹۲) به منظور سنجش خودنظم بخشی تحصیلی ساخته و اعتبار یابی شده است استفاده خواهیم کرد. . ساخت و تنظیم این پرسشنامه از طریق مطالعه ماده های برخی از پرسش نامه های خارجی و مصاحبه با تعدادی از دانش آموزان متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز و نهایتاً تحلیل عاملی اکتشافی بدست آمد و دارای ۳۰ سوال و شش عامل با عنوان راهبرد حافظه (۵ ماده)، هدف گزینی (۳ ماده)، خودارزیابی (۶ ماده)، کمک خواهی (۶ ماده)، مسئولیت پذیری (۴ ماده) و سازماندهی (۶ ماده) تشکیل شده است.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت می باشد که برای گزینه های «کاملاً موافقم»، «موافقم»، «بی نظرم»، «مخالفم» و «کاملاً مخالفم» به ترتیب امتیازات ۵، ۴، ۳، ۲ و ۱ در نظر گرفته می شود: این پرسشنامه دارای ۶ خرده مقیاس بوده که در جدول زیر خرده مقیاس ها و نیز شماره سوالات مربوط به هر خرده مقیاس ارائه شده است:

RIAL 52,000 – خرید

درباره ی mohsen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *