no-img
فروشگاه داناکده

بایگانی‌های گازهای کامل,فرآیندهای ترمودینامیکی آرمانی,تبادل انرژی,انرژی درونی,قانون اول ترمودینامیک,فصل 5 فیزیک 10 ریاضی,فصل 1 فیزیک 3 ریاضی,سرفصل های دروس پایه یازدهم ,سرفصل های دروس پایه دوازدهم | فروشگاه داناکده


فروشگاه داناکده

مطالب

آرشیو بایگانی‌های گازهای کامل,فرآیندهای ترمودینامیکی آرمانی,تبادل انرژی,انرژی درونی,قانون اول ترمودینامیک,فصل 5 فیزیک 10 ریاضی,فصل 1 فیزیک 3 ریاضی,سرفصل های دروس پایه یازدهم ,سرفصل های دروس پایه دوازدهم | فروشگاه داناکده
وجود دارند و تدریس آن ها موجود است به صورت زیر می باشد:–	درس ۱ : مفاهيم اوليه در علم ترموديناميک–	درس ۲ : گازهاي کامل-فرآيندهاي ترموديناميکي آرماني–	درس ۳ : تبادل انرژي-انرژي دروني-قانون اول ترموديناميک–	درس ۴ : فرآيند هم حجم–	درس ۵ : فرآيند هم فشارمقدار تابع در يک نقطه –	درس ۶ : فرآيند هم دما–	درس ۷ : فرآيند بي دررو–	درس ۸ : چرخه ترموديناميکي–	درس ۹ : ماشين هاي گرمايي–	درس ۱۰ : بازده ماشين گرمايي–	درس ۱۱ : قانون دوم ترموديناميک-ماشين کارنو–	درس ۱۲ : يخچال هاضمنا دوستان عزیز می توانند دروس و بسته های مشابه مربوط به سایر فصل های این کتاب و سایر کتاب ها را از همین سایت دانلود نمایند.در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیردرسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. ۰۹۳۸۶۱۷۸۳۰۳ (همه روزه ۸ صبح تا ۱۱ شب – حتی روزهای تعطیل)“
ادامه / دانلود