خانه / پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای دارای ۱۲ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق و ارایه راهکار در جهت پیشگیری از آن در بانک سپه –

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق و ارایه راهکار در جهت پیشگیری از آن در بانک سپه – پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق و ارایه راهکار در جهت پیشگیری از آن در بانک سپه – مدیریت شعب منطقه شرق تهران دارای ۹ صفحه و با فرمت …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) دارای ۵ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد بخشی از محتوا :: روایی: دارد پایایی: دارد تعداد سوالات : ۶۰ سوال نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع : دارد پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی دارای ۲ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد بخشی از محتوا :: روایی: دارد پایایی: دارد تعداد سوالات : ۶۰ سوال نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع : دارد ابزار پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی: این پرسشنامه در دانشگاه شانکار توسط …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان ( ۱۳۸۶ )

پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان ( ۱۳۸۶ ) پرسشنامه سازگاري شغلي  پوركبيريان ( ۱۳۸۶ )دارای ۴ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : ۳۴ سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : داردپرسشنامه سازگاري شغلياين پرسشنامه توسط پوركبيريان ( ۱۳۸۶ ) ساخته شده است …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)

پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)دارای ۷ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : ۴۸ سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : داردپرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) یک وسیله خودگزارشی است و برای تعیین سبک اسنادی افراد یعنی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درسدارای ۳ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : ۲۵ سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : داردپرسشنامه سبک مدیریت کلاس درسابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک شناختی ( KAI)

پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) پرسشنامه سبک شناختی ( KAI)دارای ۴ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : ۳۳ سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد پرسشنامه سبک شناختی ( KAI)  این پرسشنامه توسط کرتون ۱۹۶۷ برای سنجش سبک  نوگرا یا …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک ابراز هیجان

پرسشنامه سبک ابراز هیجان پرسشنامه سبک ابراز هیجاندارای ۲ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : ۱۶ سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد پرسشنامه سبک ابراز هیجان:این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس با سه پرسشنامه متفاوت  است:۱) پرسشنامه ابراز گری …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبك های دلبستگی سیمپسون (AAI)

پرسشنامه سبك های دلبستگی سیمپسون (AAI) پرسشنامه سبك های دلبستگی سیمپسون (AAI)دارای ۲ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : ۱۰ سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : داردپرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)این پرسشنامه توسط سیمپسون (۱۹۹۰) ساخته شده است. این آزمون …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵)

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵)دارای ۲ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : ۲۵ سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : داردپرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیریپرسشنامه سبک های عمومی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)دارای ۳ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا ::تعداد سوالات : ۴۰ سوالنمره گذاری : دارد پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) پرسشنامه حاضر در برگیرنده عبارت هایی در مورد نگرش شخصی شماست، بدین خاطر پاسخ های …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶

پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶ پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶دارای ۴ صفحه وبا فرمت PDF می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : ۲۴ سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : دارد

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی)

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی) پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی)دارای ۵ صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا :: روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : ۴۰ سوالنمره گذاری وتفسیر: …

توضیحات بیشتر »