خانه / هنر های تجسمی

هنر های تجسمی

طرح چوب لباس فانتزی برای لیزر طرح شماره ۱

طرح چوب لباس فانتزی برای لیزر طرح شماره ۱ طرح چوب لباس فانتزی برای کودکان در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی برای رویت طرح با فورمت ( جی پی ای جی و ۱۰۰ …

ادامه مطلب »

طرح چوب لباس فانتزی برای لیزر طرح شماره ۲

طرح چوب لباس فانتزی برای لیزر طرح شماره ۲ طرح چوب لباس فانتزی برای کودکان در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی برای رویت طرح با فورمت ( جی پی ای جی و ۱۰۰ …

ادامه مطلب »

طرح چوب لباس فانتزی برای لیزر طرح شماره ۳

طرح چوب لباس فانتزی برای لیزر طرح شماره ۳  طرح چوب لباس فانتزی برای کودکان در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی برای رویت طرح با فورمت ( جی پی ای جی و ۱۰۰ …

ادامه مطلب »

طرح چوب لباس فانتزی برای لیزر طرح شماره ۴

طرح چوب لباس فانتزی برای لیزر طرح شماره ۴ طرح چوب لباس فانتزی برای کودکان در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی برای رویت طرح با فورمت ( جی پی ای جی و ۱۰۰ …

ادامه مطلب »

طرح قاب عکس طرح شماره ۱

طرح قاب عکس طرح شماره ۱ طرح فوق در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی با ۱۰۰ دی پی آی دقت ) برای رویت طرح نیز تقدیم …

ادامه مطلب »

طرح قاب عکس طرح شماره ۲

طرح قاب عکس طرح شماره ۲ طرح فوق در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی با ۱۰۰ دی پی آی دقت ) برای رویت طرح نیز تقدیم …

ادامه مطلب »

طرح قاب عکس طرح شماره ۳

طرح قاب عکس طرح شماره ۳ طرح فوق در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی با ۱۰۰ دی پی آی دقت ) برای رویت طرح نیز تقدیم …

ادامه مطلب »

طرح قاب عکس طرح شماره ۴

طرح قاب عکس طرح شماره ۴ طرح فوق در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی با ۱۰۰ دی پی آی دقت ) برای رویت طرح نیز تقدیم …

ادامه مطلب »

طرح قاب عکس طرح شماره ۵

طرح قاب عکس طرح شماره ۵ طرح فوق در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی با ۱۰۰ دی پی آی دقت ) برای رویت طرح نیز تقدیم …

ادامه مطلب »

طرح قاب عکس طرح شماره ۶

طرح قاب عکس طرح شماره ۶ طرح فوق در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی با ۱۰۰ دی پی آی دقت ) برای رویت طرح نیز تقدیم …

ادامه مطلب »

طرح قاب عکس طرح شماره ۷

طرح قاب عکس طرح شماره ۷ طرح فوق در محیط کرل طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر و پی دی اف ) تقدیم گردیده همچنین فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی با ۱۰۰ دی پی آی دقت ) برای رویت طرح نیز تقدیم …

ادامه مطلب »

بررسی و تحلیل طرحهای گرافیکی که باعث افزایش جذب مشتری می شوند

بررسی و تحلیل طرحهای گرافیکی که باعث افزایش جذب مشتری می شوند در دنیای کامپیوتر و بی شمار سایت هایی که طرح های آماده را به سهولت در اختیار مخاطبان خود قرار میدهند اکثر هنرمندان هم بناچار سرعت را وارد دنیای حرفه ای خود کرده و گاهی کیفیت و اصالت …

ادامه مطلب »

مجموعه طرحهای وکتور اسلیمی مجموعه ۲۵

مجموعه طرحهای وکتور اسلیمی مجموعه ۲۵ این مجموعه شامل ۱ طرح بوده و با فورمت های وکتور ( آی آ ) برنامه ( ایلوسترایتور) و فورمت ( پی دی اف) که میتوانید آن را در اغلب نرم افزار های گرافیکی باز نمایید از جمله در فتوشاپ با کیفیت ۳۰۰ دی …

ادامه مطلب »

طرح لیبل بطری طرح شماره ۴

طرح لیبل بطری طرح شماره ۴ طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا ۴ فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه …

ادامه مطلب »