خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / مدیریت (صفحه 30)

مدیریت

پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

دانلود انواع تحقیق و فایل

پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارهامناسب رشته مدیریت صنعتی به …

توضیحات بیشتر »

سازمان مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك (بررسي اثر هماهنگي راهبردي عناصر سازماني بر عملكرد سازمان)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

سازمان مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك (بررسي اثر هماهنگي راهبردي عناصر سازماني بر عملكرد سازمان)… فهرست مطالبفهرست جداول  فهرست نمودارها ۸ ۰- پیشگفتار ۱۳ ۱- فصل اوّل: طرح تحقيق۱۷ ۱-۱- مقدمه۱۸ ۱-۲- موضوع تحقيق۱۹ ۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق۲۱ ۱-۴- پيشينة تحقيق۲۲ ۱-۵- اهداف تحقيق۲۳ ۱-۵-۱- هدف اصلي۲۳ ۱-۵-۲- اهداف …

توضیحات بیشتر »

شناخت وتعیین رابطه بین مولفه های دسته بندی ورفتارمصرف کننده…

دانلود انواع تحقیق و فایل

شناخت وتعیین رابطه بین مولفه های دسته بندی ورفتارمصرف کننده… چکیدهپژوهش حاضر با هدف شناسائي تاثير مولفه‌هاي بسته‌بندي در رفتار مصرف‌کنندگان مواد غذائي صورت گرفت. در همين راستا در ابتدا به بررسي ژرف ادبيات موضوع و پژوهش­هاي انجام شده داخلي و خارجي پرداخته شد تا مباني اوليه در تدوين پيش …

توضیحات بیشتر »

طبقه بندی مشتریان براساس تکنیک شاخص مروجین بارویکردفازی…

دانلود انواع تحقیق و فایل

طبقه بندی مشتریان براساس تکنیک شاخص مروجین بارویکردفازی… فصل اولکلیات تحقیق ۱٫۱ مقدمه در سال‌هاي اخير، انواع بنگاه‌هاي اقتصادي از شركت‌هاي كوچك تازه تأسيس تا شركت‌هاي فرامليتي، به اهميت رضايت مشتري پي برده‌اند. همگي آنها بخوبي درك كرده‌اند كه حفظ مشتريان كنوني نسبت به جذب مشتريان جديد از سودآوري بيشتري …

توضیحات بیشتر »

طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام….

دانلود انواع تحقیق و فایل

طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام…. چکيدهبا محدوديت منابع مالي، چگونگي مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشي بودجه از اولويت هاي دانشگاه مي باشد. در اين ميان شيوه بودجه ريزي مي تواند نقش بسيار مهمي را ايفا نمايد. يکي از …

توضیحات بیشتر »

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان…

دانلود انواع تحقیق و فایل

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان… فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق چکیده ۱-۱- بیان مسئله ۳ ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق۵ ۱-۳-۱- هدف اصلی ۱-۳-۲- هدف کاربردی۵ ۱-۴- سئوالات تحقیق ۵ ۱-۵- مدل نظری تحقیق۵ ۱-۶- فرضیه های …

توضیحات بیشتر »

عوامل موثر در برونسپاري خدمات شهري ( مورد مطالعه : وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز )…

دانلود انواع تحقیق و فایل

عوامل موثر در برونسپاري خدمات شهري ( مورد مطالعه : وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز )… چكيدهبرونسپاري يک فرآيند است که در سالهاي اخير توجهي خاص به آن شده است . اگرچه برونسپاري مزاياي زيادي دارد ، ولي شرکتهاي استفاده كننده از اين فرآيند ، زنجيره تامين خود را …

توضیحات بیشتر »

مطالعه تطبيقي استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران…

دانلود انواع تحقیق و فایل

مطالعه تطبيقي استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران… چكيده: هدف از اين پژوهش مطالعه تطبيقي استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران مي‌باشد.جامعه موردمطالعه دراين پژوهش عبارت بودازجنبه‌هاي مختلف استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درکشورهای مذکور. با توجه به‌گسترده بودن موضوع،اهداف …

توضیحات بیشتر »

مطالعه مولفه های شهروندی سازمانی دردانشگاههای ازاداسلامی منطقه ۱۰کشور…

دانلود انواع تحقیق و فایل

مطالعه مولفه های شهروندی سازمانی دردانشگاههای ازاداسلامی منطقه ۱۰کشور… فصلاوّلکلّياتپژوهش مقدمه انسان،محوری‌ترينعنصردرعرصهمديريتاستکهدراعصارمختلفموردتوجهخاص دانشمندانمديريتقرارگرفتهاست . عملکردسازمانیبرجستهازطريقتلاش‌هایکارکنانمعمولیحاصلنمی‌شودوسازمان‌هاوياشرکتهايی موفقهستندکهدارایکارکنانیهستندکهفراترازوظايفرسمیخودتلاشمی‌کنند .تفاوتهمکاری داوطلبانهواجباریازاهميتفراوانبرخورداراست . پژوهشگرانسازمانیبهتلاش‌هايیکهفراترازوظایف تعریف شده کارکنان باشد،تحت عنوان… جزئیات بیشتر / دانلود

توضیحات بیشتر »

بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت در شركت مخابرات استان خراسان …

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت در شركت مخابرات استان خراسان … چكيده:به هر ميزاني كه گسترده عمليات وسيعتر و پراكنده‏تر مي‏گردد اداره نمودن اطلاعات بدون داشتن يك سيستم منطقي غير قابل اجرا مي‏باشد. سيستمي كه بتواند اين مسائل را پشتيباني نموده و پس از كسب اطلاعات، مدير را …

توضیحات بیشتر »

نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی : شهرستان کاشان)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی : شهرستان کاشان)… فهرست مطالبعنوان شماره صفحه چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- شرح و بیان مسئله۴ ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق۶ ۱-۳- اهداف تحقیق۸ ۱-۴- سوالات تحقیق۹ ۱-۵- فرضیات تحقیق۹ ۱-۶- قلمرو تحقیق۹ ۱-۷- …

توضیحات بیشتر »

نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸" …

دانلود انواع تحقیق و فایل

نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸" … چکیدههدف از این پژوهش، مطالعه نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان …

توضیحات بیشتر »