خانه / مدیریت (صفحه 20)

مدیریت

بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار،اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار،اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار… چکيدهمطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیطی ...

ادامه نوشته »

بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران… چکیده:در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در بیمه ایران در شهرستان تهران پرداخته شد. در این تحقیق از شاخصهای(پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) به عنوان شاخصهای نشان دهنده ساختار سازمانی استفاده شد. روش مورد ...

ادامه نوشته »

بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران… چکیده :هدف ازتحقیق حاضر،بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ...

ادامه نوشته »

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳… فهرست مطالبچکیده۱ فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه۳ ۱-۲-بیان مسئله۴ ۱-۳-اهمیت وضرورت انجام تحقیق۴ ۱-۴-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق۵ ۱-۵-اهداف تحقیق۶ ۱-۵-۱-هدف کلی۶ ۱-۵-۲- اهداف ویژه:۶ ۱-۵-۳-اهداف کاربردی:۶ ۱-۶-فرضیه های تحقیق۷ ۱-۶-۱-فرضیه اصلی :۷ ۱-۶-۲-فزضیه ...

ادامه نوشته »

بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P.CMM

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P.CMM فهرست مطالبفصل اول- کلیات تحقیق. ۲ ۱-۱- مقدمه۳ ۲-۱- بیان مسأله۴ ۳-۱- اهمیت و ضرورت.. ۵ ۴-۱- اهداف تحقیق. ۶ ۱-۴-۱- هدف اصلی. ۶ ۲-۴-۱- اهداف فرعی. ۶ ۵-۱- چهارچوب ...

ادامه نوشته »

بررسی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت پرسنلی(مطالعه موردی دانشگاه قم)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت پرسنلی(مطالعه موردی دانشگاه قم)… چکیدهوجود نظام ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف به دلیل حصول اطمینان از انطباق عملکرد حوزه های مختلف سازمان با برنامه ها ، سیاست ها ، قوانین ، بخشنامه ها و استاندارد ها ضروری می نماید تا بدین ترتیب امکان ...

ادامه نوشته »

بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه (بررسی موردی شهر تهران)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه (بررسی موردی شهر تهران)… فهرست مطالب صفحهفصل اول : کلیات ۱-۱- مقدمه۳ ۱-۲- بیان مسئله۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش۵ ۱-۴- اهداف تحقیق۸ ۱-۵- سؤالات تحقیق۹ ۱-۶- فرضيه‏هاي تحقیق۱۰ ۱-۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی:۱۰ ...

ادامه نوشته »

بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه در استان اردبيل و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه در استان اردبيل و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره… فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده…………. ۱ فصل اولکلیات.. ۲ ۱-۱ مقدمه.. ۳ ۱-۲ بیان مساله.. ۴ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶ ۱-۴ اهداف تحقيق:.. ۸ ۱-۵ سؤالات تحقيق:.. ۸ ۱-۶ ...

ادامه نوشته »

بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)… چکیدهبخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می باشد با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، مدیریت پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و ...

ادامه نوشته »

بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان… چکیدهدر این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشانمی پردازیم. تعداد ۳۲۲ نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش ...

ادامه نوشته »