خانه / عمومی رشته ها (صفحه 357)

عمومی رشته ها

مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك تحقيق  مديريت استراتژيك متشکل از ۱۰۷ صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::هنر وعلم تدوین ، اجراوارزیابی تصمیمات ،وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.فرایند مدیریت وتصمیم گیری استراتژیک در بر گیرنده ۳مرحله ...

ادامه نوشته »

مديريت ارتباطات مشتري CRM

مديريت ارتباطات مشتري CRM تحقيق مديريت ارتباطات مشتري CRM متشکل از ۲۵ صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::مرحله طراحي مجدد فرآيندهاي سازمان بر مبناي اهداف CRM بهترين نتيجه را براي سازمان در پي خواهد داشت.سيستم هاي CRM فعلاً داراي ۵ موتور اصلي و استاندارد ...

ادامه نوشته »

بررسی کامل نيازسنجي

بررسی کامل نيازسنجي تحقيق بررسی کامل نيازسنجي متشکل از ۱۸ صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::فلسفه و ضرورت نيازسنجينيازسنجي با شناسايي نيازهي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و درنتيجه بستر مناسبي براي سازماندهي ساير عناصر مهم حول نيازهاي اولويت يافته فراهم مي‌سازد بنابراين كليه ...

ادامه نوشته »

نگاهي به استراتژي هاي شركت هاي الكتريكي

نگاهي به استراتژي هاي شركت هاي الكتريكي تحقيق نگاهي به استراتژي هاي شركت هاي الكتريكي متشکل از ۳۸ صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: فهرست:مقدمهمدل هاي تدوين استراتژياستراتژي هاي بكاربرده شده در شركت صنامانتخاب استراتژي مناسب براي توسعه بازار شرکت صنامتسـت استراتژي انتخاب شدهنقاط ضعف ...

ادامه نوشته »

نظريه انتظار

نظريه انتظار تحقيق نظريه انتظار متشکل از ۲۲ صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: بر اساس این نظریه، انگیزه هر عمل، و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر موارد ذیل معین می شود:الف) انتظار افراد از نتایج (پاداش یا تنبیه) حاصل از یک رفتار ...

ادامه نوشته »

نظرية سيستمها در مديريت

نظرية سيستمها در مديريت تحقيق نظرية سيستمها در مديريت متشکل از ۳۵ صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: نظريه سيستمها به مفهوم عام خود در واقع كاملترين و جديدترين چارچوب فكري است كه بشر امروزي در راه كشف حقايق و تميز خطا از صواب براي ...

ادامه نوشته »