خانه / عمران (صفحه 5)

عمران

بررسی نسبت های شکل پذیری درروش طراحی براساس عملکرددرقیاس باروش های تجویزی درقاب های ساده فلزی بهمراه مهاربندهم محور…

بررسی نسبت های شکل پذیری درروش طراحی براساس عملکرددرقیاس باروش های تجویزی درقاب های ساده فلزی بهمراه مهاربندهم محور… فهرست مطالبفصل ۱: مقدمه۷ ۱-۱-مقدمه۸ فصل ۲: مروری بر ادبیات موضوع۱۳ ۲-۱-مقدمه۱۴ ۲-۲-روش طراحی لرزه ای بر اساس روش تجویزی۱۵ ۲-۲-۱-عوامل مؤثر بر ضریب کاهش نیروی زلزله۱۸ ۲-۲-۱-۱-شکل پذیری۱۸ ۲-۲-۱-۱-۱-ضریب شکل ...

ادامه نوشته »

بررسی پارامترهای مؤثر برمقاومت های مکانیکی و شیمیایی درنمونه های بتن پلیمر…

بررسی پارامترهای مؤثر برمقاومت های مکانیکی و شیمیایی درنمونه های بتن پلیمر… چکیده:در این مطالعه اثر برخی از پارامترهای مؤثر بر مقاومت های بتن پلیمری بر پایه رزین اپوکسی شامل سخت کننده، فیلر و حلال مورد بررسی قرار گرفته است. خاکستر پوسته برنج و خاکستر ساقه جارو به عنوان فیلر ...

ادامه نوشته »

ارزیابی فنی و اقتصادی سازماندهی ترافیکی بافت شهر قدیم تبریز

دانلود پایان نامه”ارزیابی فنی و اقتصادی سازماندهی ترافیکی بافت شهر قدیم تبریز”  فهرست مطالب   فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- کلیات … ۲-۱- تعریف مسئله و اجزاء آن … ۱-۲-۱- ارزیابی ساماندهی بافت قدیمی و محدوده مرکزی شهر …………….. ۳-۱- هدف از تحقیق …………… ۴-۱- اهمیت مسئله .. ۵-۱- چارچوب ...

ادامه نوشته »

کد نویسی در نرم افزار متلب (انواع پروژه ها) مورد پذیرش میباشد.

کد نویسی در نرم افزار متلب (انواع پروژه ها) مورد پذیرش میباشد. کد نویسی در نرم افزار متلب (انواع پروژه ها) مورد پذیرش میباشد.لطفا جهت برقراری ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر از طریق تلگرام ۰۹۳۷۵۳۱۴۵۷۹و یا از طریق ایمیل seyedmostafa71@yahoo.com در تماس باشیدبا تشکر مدیریت فروشگاه… جزئیات بیشتر ...

ادامه نوشته »

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری… چکیدهخرابی­های آسفالتی از جمله معضلاتی است که امروزه دغدغه مهندسین راه و حمل و نقل بوده و هر سال هزینه­های کلانی صرف تعمیر و نگهداری راه­های آسفالتی می­شود. تلاش­های زیادی جهت افزایش مقاومت و عمر آسفالت انجام شده که از ...

ادامه نوشته »

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)… فهرست مطالبعنوان صفحه فهرست مطالب‌أ فهرست جدول ها‌ز فهرست شکل ها‌ط چکیده فارسی‌ل چکیده انگلیسی‌م فصل اول : کلیات ۱-۱- مقدمه۲ ۱-۲- تعریف مسئله و ضرورت آن۳ ۱-۳- اهداف تحقیق۴ ۱-۴- فرضیات۴ ۱-۵- محدودیت ها۴ ۱-۶- ...

ادامه نوشته »

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران… ۱-۱ ) کلیاتروسازيهامعمولاتحتتاثيرعواملمختلفيقراردارندكهدرعمرآنهاتاثيردارد.ازآنجاكهيك راهازمناطقمختلفيعبورميكندكهخاكبستر،نوعوحجمترافيكوشرايطاقليمياينمناطقبايكديگرمتفاوتاست،لذامعايبونواقصگوناگوندرطولهايمختلفيكراهبوجودميآيدكهدر صورتعدمرسيدگي،ارزيابيومرمتآنها،باعثخرابيسريعجادهشدهونابوديسرمايههايعظيم مليوعدم رضایتاستفادهكنندگانرادربرخواهدداشت،لذاروسازيباكيفيتمطلوب وباعمرمناسب… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی… چكيدهامروزه با توسعه روزافزون صنعت حمل ‌و نقل ریلی در جهان و همچنین کشور ما، راه‌اندازی قطار سریع‌السیر روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به همین دلیل برنامه‌ریزی و سیاست­های حمل ‌و نقل در ...

ادامه نوشته »

نمونه سوالات کارگر بنای سفتکار درجه ۳ با جواب

نمونه سوالات کارگر بنای سفتکار درجه ۳ با جواب انلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر بنای سفتکار درجه ۳ مجموعه شامل : سوالات تئوری ۱ دوره از امتحانات قبلی فنی و حرفه ای می باشد. پاسخنامه : دارد قابل چاپ : می باشد نوع فایل :PDF… جزئیات بیشتر ...

ادامه نوشته »

نمونه سوالات کارگر عمومی اسکلت ساز درجه ۳

نمونه سوالات کارگر عمومی اسکلت ساز درجه ۳ دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی اسکلت ساز درجه ۳مجموعه شامل : سوالات تئوری ۱ دوره از امتحانات قبلی فنی و حرفه ای می باشد. پاسخنامه : دارد قابل چاپ : می باشد نوع فایل :PDF… جزئیات بیشتر / ...

ادامه نوشته »