خانه / علوم ریاضی

علوم ریاضی

جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف

جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف مجموعه ای شامل ۳۰ فایل pdf که هر کدام به توضیح بخش هایی از سر فصل های جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف می پردازد . برخی از قسمت های فایل ::اعداد حقيقي ۱اعداد حقيقي ۲اعداد مختلط ۱اعداد مختلط ۲اعداد مختلط و تبديلات صفحهانتگرال توابع گويادنباله …

ادامه مطلب »

آشنایی با تابع

آشنایی با تابع دانلود فایل کامل آشنایی با تابعدر قالب ۳۲ صفحه word تعريف زوج مرتب: هر دستة متشكل از دو عنصر با ترتيب معين را يك زوج مرتب گويند. مانند زوچ مرتب (x,y) كه x را مؤلفه اول مختص اول يا متغير آزاد گويند و y را مؤلفه دوم …

ادامه مطلب »

جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف

جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف مجموعه ای شامل ۳۰ فایل pdf که هر کدام به توضیح بخش هایی از سر فصل های جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف می پردازد . برخی از قسمت های فایل ::اعداد حقيقي ۱اعداد حقيقي ۲اعداد مختلط ۱اعداد مختلط ۲اعداد مختلط و تبديلات صفحهانتگرال توابع گويادنباله …

ادامه مطلب »

آشنایی با تابع

آشنایی با تابع دانلود فایل کامل آشنایی با تابعدر قالب ۳۲ صفحه word تعريف زوج مرتب: هر دستة متشكل از دو عنصر با ترتيب معين را يك زوج مرتب گويند. مانند زوچ مرتب (x,y) كه x را مؤلفه اول مختص اول يا متغير آزاد گويند و y را مؤلفه دوم …

ادامه مطلب »

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ریاضی ۳ تجربی

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ریاضی ۳ تجربی کتاب ریاضی ۳ تجربی از ۴ فصل تشکیل شده است. در این جزوه ۲۰۱ صفحه ای تدریس مصور ۴ فصل کتاب به همراه نمونه سوالات سال های گذشته و مساله های متعدد و متنوع در ۴۴ جلسه قرار داده شده …

ادامه مطلب »

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور حسابان

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور حسابان کتاب حسابان از ۵ فصل تشکیل شده است. در این جزوه ۲۶۸ صفحه ای تدریس مصور ۵ فصل کتاب به همراه نمونه سوالات سال های گذشته و مساله های متعدد و متنوع در ۶۶ جلسه قرار داده شده است. این جزوه برای …

ادامه مطلب »

مجموعه ، مجموعه های اعداد، بازه ، عملیات مجموعه ها روی بازه ها

مجموعه ، مجموعه های اعداد، بازه ، عملیات مجموعه ها روی بازه ها جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ مجموعه ، مجموعه های اعداد، بازه ، عملیات مجموعه ها روی بازه ها ‘ (۳ درس اول فصل اول ریاضی دهم تجربی-ریاضی)در این فایل چند …

ادامه مطلب »

جزوه + فیلم های آموزشی تعیین علامت توابع – حل نامعادلات

جزوه + فیلم های آموزشی تعیین علامت توابع – حل نامعادلات جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘تعیین علامت توابع – حل نامعادلات'( فصل چهارم ریاضی دهم و فصل سوم ریاضی ۲ نظام قدیم)در این فایل ، چند درس از فصل چهارم ریاضی دهم و …

ادامه مطلب »

جزوه + فیلم های آموزشی معادله درجه دوم و روش های حل آن

جزوه + فیلم های آموزشی معادله درجه دوم و روش های حل آن جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی  ‘معادله درجه دوم و روش های حل آن'( فصل چهارم ریاضی دهم و فصل هشتم ریاضی ۱ نظام قدیم) در این فایل ، چند درس از …

ادامه مطلب »

جزوه + فیلم های ساده کردن عبارت های گویا – تقسیم چندجمله ای ها – تجزیه عبارت های جبری

جزوه + فیلم های ساده کردن عبارت های گویا – تقسیم چندجمله ای ها – تجزیه عبارت های جبری جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ساده کردن عبارت های گویا – تقسیم چندجمله ای ها – تجزیه عبارت های جبری'( فصل سوم ریاضی دهم و …

ادامه مطلب »

عبارت های جبری – اتحادهای مهم ریاضی

عبارت های جبری – اتحادهای مهم ریاضی جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘عبارت های جبری – اتحادهای مهم ریاضی‘( فصل سوم ریاضی دهم و فصل چهارم ریاضی ۱ نظام قدیم)در این فایل ، چند درس از فصل سوم ریاضی دهم و فصل ۴ ریاضی …

ادامه مطلب »

ریشه گیری از اعداد حقیقی – توان رسانی با توان اعداد گویا و حقیقی

ریشه گیری از اعداد حقیقی – توان رسانی با توان اعداد گویا و حقیقی جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ریشه گیری از اعداد حقیقی – توان رسانی با توان اعداد گویا و حقیقی‘( فصل سوم ریاضی دهم و فصل اول ریاضی ۲ نظام قدیم)در …

ادامه مطلب »

روابط بین نسبت های مثلثاتی – تعیین مقادیر مثلثاتی در ربع های مختلف

روابط بین نسبت های مثلثاتی – تعیین مقادیر مثلثاتی در ربع های مختلف جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ روابط بین نسبت های مثلثاتی – تعیین مقادیر مثلثاتی در ربع های مختلف ‘( فصل دوم ریاضی دهم و فصل پنجم ریاضی ۲ نظام قدیم)در …

ادامه مطلب »

الگوی خطی – آشنایی با مفهوم دنباله – دنباله های حسابی و هندسی

الگوی خطی – آشنایی با مفهوم دنباله – دنباله های حسابی و هندسی جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ الگوی خطی – آشنایی با مفهوم دنباله – دنباله های حسابی و هندسی‘ ( فصل اول ریاضی دهم و فصل اول ریاضی ۲ نظام قدیم) …

ادامه مطلب »

بسته آموزشی کامل فصل دوم ریاضی ۱۰ انسانی معادله درجه دوم

بسته آموزشی کامل فصل دوم ریاضی ۱۰ انسانی معادله درجه دوم  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘معادله درجه دوم’ ( فصل دوم ریاضی ۱۰ انسانی )کتاب ریاضی دهم انسانی از ۵ فصل تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب فصل دوم کتاب …

ادامه مطلب »