خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / علوم ریاضی

علوم ریاضی

جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف

جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف مجموعه ای شامل ۳۰ فایل pdf که هر کدام به توضیح بخش هایی از سر فصل های جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف می پردازد . برخی از قسمت های فایل ::اعداد حقيقي ۱اعداد حقيقي ۲اعداد مختلط ۱اعداد مختلط ۲اعداد مختلط و تبديلات صفحهانتگرال توابع گويادنباله …

توضیحات بیشتر »

آشنایی با تابع

آشنایی با تابع دانلود فایل کامل آشنایی با تابعدر قالب ۳۲ صفحه word تعريف زوج مرتب: هر دستة متشكل از دو عنصر با ترتيب معين را يك زوج مرتب گويند. مانند زوچ مرتب (x,y) كه x را مؤلفه اول مختص اول يا متغير آزاد گويند و y را مؤلفه دوم …

توضیحات بیشتر »

جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف

جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف مجموعه ای شامل ۳۰ فایل pdf که هر کدام به توضیح بخش هایی از سر فصل های جزوه ریاضی عمومی دانشگاه شریف می پردازد . برخی از قسمت های فایل ::اعداد حقيقي ۱اعداد حقيقي ۲اعداد مختلط ۱اعداد مختلط ۲اعداد مختلط و تبديلات صفحهانتگرال توابع گويادنباله …

توضیحات بیشتر »

آشنایی با تابع

آشنایی با تابع دانلود فایل کامل آشنایی با تابعدر قالب ۳۲ صفحه word تعريف زوج مرتب: هر دستة متشكل از دو عنصر با ترتيب معين را يك زوج مرتب گويند. مانند زوچ مرتب (x,y) كه x را مؤلفه اول مختص اول يا متغير آزاد گويند و y را مؤلفه دوم …

توضیحات بیشتر »

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ریاضی ۳ تجربی

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ریاضی ۳ تجربی کتاب ریاضی ۳ تجربی از ۴ فصل تشکیل شده است. در این جزوه ۲۰۱ صفحه ای تدریس مصور ۴ فصل کتاب به همراه نمونه سوالات سال های گذشته و مساله های متعدد و متنوع در ۴۴ جلسه قرار داده شده …

توضیحات بیشتر »

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور حسابان

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور حسابان کتاب حسابان از ۵ فصل تشکیل شده است. در این جزوه ۲۶۸ صفحه ای تدریس مصور ۵ فصل کتاب به همراه نمونه سوالات سال های گذشته و مساله های متعدد و متنوع در ۶۶ جلسه قرار داده شده است. این جزوه برای …

توضیحات بیشتر »

مجموعه ، مجموعه های اعداد، بازه ، عملیات مجموعه ها روی بازه ها

مجموعه ، مجموعه های اعداد، بازه ، عملیات مجموعه ها روی بازه ها جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ مجموعه ، مجموعه های اعداد، بازه ، عملیات مجموعه ها روی بازه ها ‘ (۳ درس اول فصل اول ریاضی دهم تجربی-ریاضی)در این فایل چند …

توضیحات بیشتر »

ریشه گیری از اعداد حقیقی – توان رسانی با توان اعداد گویا و حقیقی

ریشه گیری از اعداد حقیقی – توان رسانی با توان اعداد گویا و حقیقی جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ریشه گیری از اعداد حقیقی – توان رسانی با توان اعداد گویا و حقیقی‘( فصل سوم ریاضی دهم و فصل اول ریاضی ۲ نظام قدیم)در …

توضیحات بیشتر »

روابط بین نسبت های مثلثاتی – تعیین مقادیر مثلثاتی در ربع های مختلف

روابط بین نسبت های مثلثاتی – تعیین مقادیر مثلثاتی در ربع های مختلف جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ روابط بین نسبت های مثلثاتی – تعیین مقادیر مثلثاتی در ربع های مختلف ‘( فصل دوم ریاضی دهم و فصل پنجم ریاضی ۲ نظام قدیم)در …

توضیحات بیشتر »

الگوی خطی – آشنایی با مفهوم دنباله – دنباله های حسابی و هندسی

الگوی خطی – آشنایی با مفهوم دنباله – دنباله های حسابی و هندسی جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ الگوی خطی – آشنایی با مفهوم دنباله – دنباله های حسابی و هندسی‘ ( فصل اول ریاضی دهم و فصل اول ریاضی ۲ نظام قدیم) …

توضیحات بیشتر »

جزوه + فیلم های آموزشی تعیین علامت توابع – حل نامعادلات

جزوه + فیلم های آموزشی تعیین علامت توابع – حل نامعادلات جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘تعیین علامت توابع – حل نامعادلات'( فصل چهارم ریاضی دهم و فصل سوم ریاضی ۲ نظام قدیم)در این فایل ، چند درس از فصل چهارم ریاضی دهم و …

توضیحات بیشتر »

جزوه + فیلم های آموزشی معادله درجه دوم و روش های حل آن

جزوه + فیلم های آموزشی معادله درجه دوم و روش های حل آن جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی  ‘معادله درجه دوم و روش های حل آن'( فصل چهارم ریاضی دهم و فصل هشتم ریاضی ۱ نظام قدیم) در این فایل ، چند درس از …

توضیحات بیشتر »

جزوه + فیلم های ساده کردن عبارت های گویا – تقسیم چندجمله ای ها – تجزیه عبارت های جبری

جزوه + فیلم های ساده کردن عبارت های گویا – تقسیم چندجمله ای ها – تجزیه عبارت های جبری جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ساده کردن عبارت های گویا – تقسیم چندجمله ای ها – تجزیه عبارت های جبری'( فصل سوم ریاضی دهم و …

توضیحات بیشتر »

عبارت های جبری – اتحادهای مهم ریاضی

عبارت های جبری – اتحادهای مهم ریاضی جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘عبارت های جبری – اتحادهای مهم ریاضی‘( فصل سوم ریاضی دهم و فصل چهارم ریاضی ۱ نظام قدیم)در این فایل ، چند درس از فصل سوم ریاضی دهم و فصل ۴ ریاضی …

توضیحات بیشتر »

بسته آموزشی کامل فصل اول ریاضی ۱۰ انسانی عبارت های جبری

بسته آموزشی کامل فصل اول ریاضی ۱۰ انسانی عبارت های جبری  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘عبارت های جبری’ ( فصل اول ریاضی ۱۰ انسانی )کتاب ریاضی دهم انسانی از ۵ فصل تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب فصل اول کتاب …

توضیحات بیشتر »