خانه / زناشویی و ازدواج

زناشویی و ازدواج

آموزش کامل مهارت گفتگو براي همسران

فهرست مطالب   گفتگو راهی است که انسان از طریق آن معانی را خلق می کند و به صورت کلامی و یا غیرکلامی آن را با دیگران در میان می گذارد. توانایی گفتگو ، یکی ازمعدود مهارت هایی است که افراد ، اگر بخواهند از روابط صمیمانه لذّت ببرند ، …

توضیحات بیشتر »