خانه / روان شناسی (صفحه 30)

روان شناسی

خلاقیت سازمانی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خلاقیت سازمانی ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خلاقیت سازمانی      پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۲۴  صفحه   خلاقیت سازمانیتعاریفخلاقیت همواره مفهومی اسرار آمیز وسیع و بسیار پیچیده بوده است. خلاقیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر ...

ادامه نوشته »

خواب و اختلال خواب

دانلود انواع تحقیق و فایل

خواب و اختلال خواب ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خواب و اختلال خواب      پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۳۷  صفحه خواببهداشت روانی انسان بیش از هر چیز در گرو نحوه ی تامین نیازهای اوست و خواب به ...

ادامه نوشته »

خود افشایی هیجانی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود افشایی هیجانی ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خود افشایی هیجانی    پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۵۵  صفحه   خودافشاسازیخودافشاسازی به فرایندی اشاره دارد که در آن فرد به خود اجازه می دهد تا بوسیله دیگران شناخته شود ...

ادامه نوشته »

خود کنترلی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود کنترلی ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خود کنترلی    پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۳۰   صفحه خود کنترلیمفهوم خودکنترلي که در سال۱۹۷۴توسط اشنايدر گسترش يافت، به اين معني است که يک شخص در موقعيت خود چه قدر انعطاف ...

ادامه نوشته »

خود کنترلی در سازمان

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود کنترلی در سازمان ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خود کنترلی در سازمان  پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۱۶  صفحه خود کنترلی در سازمان :کنترل وظیفه حیاتی واجتناب ناپذیر مدیریت در هر سازمانی به شمار می رود . کاربرد ...

ادامه نوشته »

خود نظم بخشی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود نظم بخشی ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خود نظم بخشی    پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۵۵   صفحه     تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی خودنظم بخشی رفتار طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و ...

ادامه نوشته »

خود نظم دهی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود نظم دهی ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خود نظم دهی        پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۱۹   صفحه     خودنظم دهییادگیری خودنظم بخشیادگیری خود نظم بخش نوعی فرایند ساختاری فعال است که از طریق آن ...

ادامه نوشته »

خودپنداره

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودپنداره ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خودپنداره    پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۲۸   صفحه   خودپندارههر فرد در ذهن خود، تصویری از خویشتن دارد، به عبارت دیگر؛ ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش را خودپنداره یا خود انگاره ...

ادامه نوشته »

خودپنداره تحصیلی_۲

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودپنداره تحصیلی_۲ ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خودپنداره تحصیلی_۲      پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۲۷   صفحه       خودپنداره تحصیلیخودمفاهیم و تعاریف خود: در سخنان روزمره کاربردی گسترده از ترکیباتی که با واژه خود همراه هستند ...

ادامه نوشته »

خودتنظیمی یا خود نظم دهی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودتنظیمی یا خود نظم دهی ادبيات نظري و ادبيات پيشينه پژوهشمشاوره، روانشناسي، مديريت، حسابداري و … درباره خودتنظیمی یا خود نظم دهی      پيشينه داخلي و خارجي:داردمنابع فارسي:داردمنابع لاتين:داردنوع فايل:Word قابل ويرايشتعداد صفحه:۴۰   صفحه   خودتنظیمی:در رویکردهای شناختی- رفتاری، تاکید بر ترغیب دانش‌آموزان به وارسی، اداره و تنظیم‌کردن رفتار ...

ادامه نوشته »