خانه / داستانی

داستانی

درسی آموزنده از صعود عقاب

درسی آموزنده از صعود عقاب انرژی اوج رایگان به کسی داده نمیشود.به طور طبیعی در قانون بقای طبیعت، تقلای بقای نیروهای منفی ایجاب می کند که تعداد نیروهای مخالف در زندگی همیشه بیشتر از جریان موافق شما باشد….  

توضیحات بیشتر »

قدرت عجیب یک کودک

قدرت عجیب یک کودک گرچه ‘خشم’ پاسخ طبیعی و موجه در برابر نابرابریها، صدمه دیدن ها یا مورد هر ظلم و خشونتی قرار گرفتن است و این احساس بخشی از احساسات واقعی بشر است، اما ‘عواطف انسانی’ و گذشتی که از محبت حاصل شود نیز حقیقتی است که بشر همواره …

توضیحات بیشتر »