خانه / حقوق (صفحه 2)

حقوق

توصيف جرم ۲۹ص

توصيف جرم ۲۹ص فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۷۵توصيف جرم چكيده توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن يكي از مولفه‌هاي آيين‌دادرسي كيفري توسعه يافته است كه حكايت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادي اشخاص و متهمين دارد. متاسفانه قوانين ...

ادامه نوشته »

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي ۵ص

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي ۵ص فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۹ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است ...

ادامه نوشته »

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها ۳۰ص

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها ۳۰ص فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۷۴جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها گر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف ...

ادامه نوشته »

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى ۳۹ص

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى ۳۹ص فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۹۹جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى (قسمت اول) چكيده : در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن ...

ادامه نوشته »

جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن ۲۹ص

جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن ۲۹ص فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۶۹جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن مقدمه تا دهه هاي اخير، مطالعه تطبيقي در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقيقات تاريخي يا فلسفي در زمينه حقوق و ...

ادامه نوشته »

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران ۳۱ص

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران ۳۱ص فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۸۲جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران كليات مفهوم زندان كوتاه مدت به درستيروشن نيست و تا كنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در ...

ادامه نوشته »

جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )

جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين ) فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۴۷جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين ) يك اصل مشهور در حقوق باستان مي گويد legeNullum crimensine يعني هيچ عملي را بدون قانون نمي توان جرم دانست و اصلي ديگر مقرر ...

ادامه نوشته »

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن ۴۵ص

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن ۴۵ص فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۱۱۴جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن (۱) چكيده: يك رفتار همواره در حوزة ...

ادامه نوشته »

جرم جاسوسي ۱۲ص

جرم جاسوسي ۱۲ص فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۲۵جرم جاسوسي كي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است ،كه معمولاً يم جرم سازمان (۱) يافته و در عين حال فراملي (۲) مي باشد چرا كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور ...

ادامه نوشته »

جرم سياسي ۲۸ص

جرم سياسي ۲۸ص فرمت فایل: ورد – Word  قابلیت ویرایش   تعداد صفحه : ۷۳جرم سياسي (قسمت اول) مقدمه اصل (۱۶۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب ...

ادامه نوشته »