خانه / حقوق

حقوق

مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا

دانلود انواع تحقیق و فایل

مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضافهرست مطالببخش اول: سؤالات آیین دادرسی و اجراي احکام کیفري ۱۱بخش دوم: سؤالات حقوق جزاي عمومی………………… ۷۱بخش سوم: سؤالات حقوق جزاي اختصاصی…………. ۱۱۳ ============= قسمت هایی از محتوا ترکیب دادگاه کیفري استان را توضیح دهید:-۲ ...

ادامه نوشته »

جزوه مقدمه علم حقوق رشته حقوق

دانلود انواع تحقیق و فایل

جزوه مقدمه علم حقوق رشته حقوق جزوه درسی مقدمه علم حقوقبر مبنای کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیانفهرستفصل اول : اوصاف قاعده حقوقیفصل دوم : شاخه های علم حقوقمبحث اول : حقوق عمومی و خصوصیمبحث دوم : حقوق داخلی و خارجیفصل سوم : نظامهای حقوقی معاصرمبحث اول : نظامهای حقوقی ...

ادامه نوشته »

كارگران خارجي + ۵ فایل هدیه

دانلود انواع تحقیق و فایل

كارگران خارجي + ۵ فایل هدیه كارگران خارجي + ۵ فایل هدیهدر این فایل به موضوع مذکور به طور مبسوطی در بالای ۵۰ صفحهپرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش ...

ادامه نوشته »

قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو + ۵ فایل هدیه

دانلود انواع تحقیق و فایل

قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو + ۵ فایل هدیه قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو+ ۵ فایل هدیه در این فایل به موضوع مذکور در بالای ۱۰ صفحهپرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و ...

ادامه نوشته »

گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي + ۵ فایل هدیه حقوقی

دانلود انواع تحقیق و فایل

گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي + ۵ فایل هدیه حقوقی گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي + ۵ فایل هدیه حقوقیدر این فایل به موضوع مذکور در بالای ۲۲۰۰۰ صفحهپرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد ...

ادامه نوشته »

مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا + ۶ فایل هدیه

دانلود انواع تحقیق و فایل

مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا + ۶ فایل هدیه مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا + ۶ فایل هدیهدر این فایل به موضوع مذکور در بالای ۳۵ صفحهپرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود ...

ادامه نوشته »

مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه + ۶ فایل هدیه

دانلود انواع تحقیق و فایل

مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه + ۶ فایل هدیه مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه + ۶ فایل هدیهدر این فایل به موضوع مذکور در حدود ۲۰ صفحهپرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به ...

ادامه نوشته »

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه + ۶ فایل هدیه

دانلود انواع تحقیق و فایل

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه + ۶ فایل هدیه مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه + ۶ فایل هدیهدر این فایل به موضوع مذکور در حدود ۱۵ صفحهپرداخته شده ...

ادامه نوشته »

مطالعة تطبيقي + ۶ فایل هدیه‎ حقوق معنوي مؤلف

دانلود انواع تحقیق و فایل

مطالعة تطبيقي + ۶ فایل هدیه‎ حقوق معنوي مؤلف مطالعة تطبيقي + ۶ فایل هدیه‎ حقوق معنوي مؤلفدر این فایل به موضوع مذکور در بالای ۲۵ صفحهپرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک ...

ادامه نوشته »

مطالعه تطبيقي ماده ۳۳۸ قانون مدني + ۶ فایل هدیه

دانلود انواع تحقیق و فایل

مطالعه تطبيقي ماده ۳۳۸ قانون مدني + ۶ فایل هدیه مطالعه تطبيقي ماده ۳۳۸ قانون مدني + ۶ فایل هدیهدر این فایل به موضوع مذکور در حدود ۳۰ صفحهپرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود ...

ادامه نوشته »