خانه / تولیدی

تولیدی

طرح توجیهی کارآفرینی تولید قوطی کنسرو

طرح توجیهی کارآفرینی تولید قوطی کنسرو دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید قوطی کنسرودر قالب فایل pdf و متشکل از ۹۱ صفحه آماده پرینت ؛ توضیحات فایل :: قوطی  عبارتست  از  ظرفی  اساسا’  چهارگوش  یا  گرد  ساخته  شده  از  ورق  حلب  یا  آلومینیوم  با  ظرفیت  بسته  بندي  حداکثر ۵ کیلوگرم  مواد.   قوطی  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید شیر مرکب خودرو

طرح توجیهی کارآفرینی تولید شیر مرکب خودرو دانلود توجیهی کارآفرینی تولید شیر مرکب خودرودر قالب فایل pdf و متشکل از ۵۲ صفحه قابل استفاده و آماده پرینت ؛ اجزاء  سیستم  گاز سوز خودرو شامل  رگلاتورها،  سوپاپ  هاي  مخـازن، شیر پرکن،  شیر مرکب  و مخزن  می  باشد  .   شیر مرکب  در …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید سیم خاردار

طرح توجیهی کارآفرینی تولید سیم خاردار طرح توجیهی کارآفرینی تولید سیم خارداردر قالب فایل pdf و متشکل از ۴۴ صفحه قابل استفاده و پرینت ؛ سـیم  بـه صورت  خـارسیم  خاردار فلزي، سیم هاي  به هم  بافته  شده می  باشند  کـه  تکـه هـا ي  روي  آن  نصب می  گردد. سیم  خاردارها  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید تامپون واگن

طرح توجیهی کارآفرینی تولید تامپون واگن طرح توجیهی کارآفرینی تولید تامپون واگندر قالب فایل pdf و متشکل از ۵۳ صفحه آماده پرینت ؛تامپون یک  قطعه فولادي منعطف است  که در دو انتهاي  واگن  نصب  شده  و سبب می  گـردد  کـه  دو واگن  متصل  شده  با یکدیگر فاصله  لازم را داشته  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید شمش روی

طرح توجیهی کارآفرینی تولید شمش روی دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید  شمش رویدر قالب فایل pdf و متشکل از ۶۱ صفحه آماده پرینت ؛ فلز  روي  و  آلیاژهاي  آن  در  دسته  فلزات  غیرآهنی  (Nonferrous) و  از  نقطه  نظر  متالورژیکی  و علی الخصوص  از دید  ریخته گري،  در دسته  فلزات  و …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات بسته بندی

طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات بسته بندی دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات بسته بندیدر قالب فایل pdf و متشکل از ۵۸ صفحه قابل استفاده و پرینت   الف) تعریف بسته بندی: در سال  1035 میلادي  گفته  شده  است  که  فردي  ایرانی  بـه  نـام  انـصاري  خراسـانی  سـفري  بـه  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید دستگاه علف بر

طرح توجیهی کارآفرینی تولید دستگاه علف بر دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید دستگاه علف بردر قالب فایل pdf و مشتکل از ۵۱ صفحه آماده پرینت اتخــاذ  تــدابیر و روش  هــاي  علمــی  جدیــد  کــشاورزي  و بکــار بــردن  ماشـین هــا  و ادوات   کشاورزي  مدرن  که  بتواند  ضمن  تولید  بیشتر، محـصولاتی ارزان قیمـت  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات نان حجیم

طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات نان حجیم دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات نان حجیمدر قالب فایل pdf و متشکل از ۵۶ صفحه امروزه  نان  در اشکال  مختلف  تولید  و مورد  استفاده  قرار  می گیرد  که  از آن  جمله  می تـوان  بـه نان  لواش، سنگک، تافتون، بربري، نان …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات خودرو به روش فورج

طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات خودرو به روش فورج دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات خودرو به روش فورجدر قالب فایل pdf و متشکل از ۷۹ صفحه  طرح  کارآفرینی صنعتی از معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرمحصولات  مورد  نظر  طرح  حاضر، تولید  قطعات  خودرو  به  روش  فورج  می باشد  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات خودرو به روش فورج

طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات خودرو به روش فورج دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات خودرو به روش فورجدر قالب فایل pdf و متشکل از ۷۹ صفحه  طرح  کارآفرینی صنعتی از معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرمحصولات  مورد  نظر  طرح  حاضر، تولید  قطعات  خودرو  به  روش  فورج  می باشد  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید قوطی کنسرو

طرح توجیهی کارآفرینی تولید قوطی کنسرو دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید قوطی کنسرودر قالب فایل pdf و متشکل از ۹۱ صفحه آماده پرینت ؛ توضیحات فایل :: قوطی  عبارتست  از  ظرفی  اساسا’  چهارگوش  یا  گرد  ساخته  شده  از  ورق  حلب  یا  آلومینیوم  با  ظرفیت  بسته  بندي  حداکثر ۵ کیلوگرم  مواد.   قوطی  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید شیر مرکب خودرو

طرح توجیهی کارآفرینی تولید شیر مرکب خودرو دانلود توجیهی کارآفرینی تولید شیر مرکب خودرو در قالب فایل pdf و متشکل از ۵۲ صفحه قابل استفاده و آماده پرینت ؛ اجزاء  سیستم  گاز سوز خودرو شامل  رگلاتورها،  سوپاپ  هاي  مخـازن، شیر پرکن،  شیر مرکب  و مخزن  می  باشد  . شیر مرکب  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید سیم خاردار

طرح توجیهی کارآفرینی تولید سیم خاردار طرح توجیهی کارآفرینی تولید سیم خارداردر قالب فایل pdf و متشکل از ۴۴ صفحه قابل استفاده و پرینت ؛ سـیم  بـه صورت  خـارسیم  خاردار فلزي، سیم هاي  به هم  بافته  شده می  باشند  کـه  تکـه هـا ي  روي  آن  نصب می  گردد. سیم  خاردارها  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید تامپون واگن

طرح توجیهی کارآفرینی تولید تامپون واگن طرح توجیهی کارآفرینی تولید تامپون واگندر قالب فایل pdf و متشکل از ۵۳ صفحه آماده پرینت ؛تامپون یک  قطعه فولادي منعطف است  که در دو انتهاي  واگن  نصب  شده  و سبب می  گـردد  کـه  دو واگن  متصل  شده  با یکدیگر فاصله  لازم را داشته  …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کارآفرینی تولید شمش روی

طرح توجیهی کارآفرینی تولید شمش روی دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید  شمش رویدر قالب فایل pdf و متشکل از ۶۱ صفحه آماده پرینت ؛ فلز  روي  و  آلیاژهاي  آن  در  دسته  فلزات  غیرآهنی  (Nonferrous) و  از  نقطه  نظر  متالورژیکی  و علی الخصوص  از دید  ریخته گري،  در دسته  فلزات  و …

توضیحات بیشتر »