خانه / آمار

آمار

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفهوم و ویژگی های همبستگی و وابستگی در رگرسیون در ۲۷ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفهوم و ویژگی های همبستگی و وابستگی در رگرسیون در ۲۷ اسلاید در مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بر رابطه …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون های خطی ساده در ۶۶ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون های خطی ساده در ۶۶ اسلاید در مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بر رابطه بین متغیر وابسته و یک …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بردار تصادفی و بردار نرمال در رگرسیون در ۲۲ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بردار تصادفی و بردار نرمال در رگرسیون در ۲۲ اسلاید در مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بر رابطه بین متغیر …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فضای برداری با ضرب داخلی و تصویر در رگرسیون در ۵۸ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فضای برداری با ضرب داخلی و تصویر در رگرسیون در ۵۸ اسلاید در مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بر رابطه …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان موضوعات گوناگون در رگرسیون در ۵۲ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان موضوعات گوناگون در رگرسیون در ۵۲ اسلاید در مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بر رابطه بین متغیر وابسته و یک …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط آماری در مدل های خطی چند متغیری در رگرسیون در ۴۲ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط آماری در مدل های خطی چند متغیری در رگرسیون در ۴۲ اسلاید در مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بر …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد پارامتر در مدل های خطی چند متغیری در رگرسیون در ۵۲ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد پارامتر در مدل های خطی چند متغیری در رگرسیون در ۵۲ اسلاید در مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بر …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری با احتمال متغیر در ۲۵ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری با احتمال متغیر در ۲۵ اسلاید دید کلی از آنجا که در سرشماری تمام واحدهای جامعه باید شمارش شود این کار پرهزینه و وقت‌گیر خواهد بود. برای صرفه جویی در وقت و هزینه مجبوریم روش دیگری را بکار بریم. در اینجاست که …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری با طبقه بندی در ۴۳ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری با طبقه بندی در ۴۳ اسلاید دید کلی از آنجا که در سرشماری تمام واحدهای جامعه باید شمارش شود این کار پرهزینه و وقت‌گیر خواهد بود. برای صرفه جویی در وقت و هزینه مجبوریم روش دیگری را بکار بریم. در اینجاست که …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری تصادفی ساده در ۴۷ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری تصادفی ساده در ۴۷ اسلاید دید کلی از آنجا که در سرشماری تمام واحدهای جامعه باید شمارش شود این کار پرهزینه و وقت‌گیر خواهد بود. برای صرفه جویی در وقت و هزینه مجبوریم روش دیگری را بکار بریم. در اینجاست که اهمیت …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات نمونه گیری در آمار در ۳۱ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات نمونه گیری در آمار در ۳۱ اسلاید دید کلی از آنجا که در سرشماری تمام واحدهای جامعه باید شمارش شود این کار پرهزینه و وقت‌گیر خواهد بود. برای صرفه جویی در وقت و هزینه مجبوریم روش دیگری را بکار بریم. در اینجاست که …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع روش های نمونه گیری در ۴۲ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع روش های نمونه گیری در ۴۲ اسلاید دید کلیاز آنجا که در سرشماری تمام واحدهای جامعه باید شمارش شود این کار پرهزینه و وقت‌گیر خواهد بود. برای صرفه جویی در وقت و هزینه مجبوریم روش دیگری را بکار بریم. در اینجاست که اهمیت …

توضیحات بیشتر »

مجموعه اي از يكصد مقاله در زمينه آمار

مجموعه اي از يكصد مقاله در زمينه آمار مجموعه اي از يكصد مقاله در زمينه آمار در صدها موضوع مختلف و در فرمت هاي doc و pdf و قابل ويرايش كه مي توانيد نياز هاي شما را برآورده نمايد شامل آمار در زمينه سرشماري ، تربيت بدني ، مدل سازي …

توضیحات بیشتر »

آمار اعتياد ۲

آمار اعتياد ۲ تعداد صفحه : ۳۳اعتياد به عنوان يك مشكل، هميشه دامنگير بوده و هست چرا كه به عنوان يك معضل دامنگير انسان ها در جوامع مختلف بوده و به موازات افزايش دانش انسان، اعتياد نيز گسترش يافته و از پيچيدگى بيشترى برخوردار شده است. متفاوتى در بيش از اين كه …

توضیحات بیشتر »

آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)

آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی) تعداد صفحه : ۱۹موضوع تحقیق: آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی) دبیر ارجمند : سرکار خانم چای فروش دانش آموز : انیس مهدیانی راد بهار ۱۳۸۷ مقدمه: می خواهیم بدانیم که ایا ارتباطی بین نمره ی مستمر و نمره پایانی وجود دارد که …

توضیحات بیشتر »