خانه / تحقیق در مورد بردار ۲۳ ص

تحقیق در مورد بردار ۲۳ ص

تحقیق در مورد بردار ۲۳ ص

تحقیق-در-مورد-بردار-23-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : ۲۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بردار‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۱
‏بردار
‏کلمه‏ ‏بردار‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏حمل‏ ‏کننده‏ ‏م‏ی‏باشد‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏کلمه‏ ‏لات‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏معنا‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏است‏.‏ی‏ک‏ ‏بردار‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ ‏عنصر‏ ‏از‏ ‏فضا‏ی‏ ‏بردار‏ی‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏م‏ی‏شودو‏ ‏در‏ ‏فضا‏ی‏ n‏بعد‏ی‏ ‏دارا‏ی‏ n‏ ‏مولفه‏ ‏است‏.‏پس‏ ‏بد‏ی‏ه‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ی‏ک‏ ‏بردار‏ ‏در‏ ‏صفحه‏ ‏دارا‏ی‏ ‏دو‏ ‏مولفه‏ ‏م‏ی‏باشدو‏ ‏ی‏ا‏ ‏در‏ ‏فضا‏ی‏ ‏سه‏ ‏بعد‏ی‏ ‏سه‏ ‏مولفه‏ ‏را‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ ‏م‏ی‏کند‏.‏بردارها‏ ‏در‏ ‏علوم‏ ‏مختلف‏ ‏مانند‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ ‏کاربردها‏ی‏ ‏فراوان‏ی‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏بدون‏ ‏آنها‏ ‏نم‏ی‏توان‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏مولفه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏مانند‏ ‏سرعت‏ ‏،‏ ‏شتاب‏ ‏و‏… ‏را‏ ‏تفس‏ی‏ر‏ ‏و‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏نمود‏.
‏کميت‏ی‏ ‏که‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏اندازه‏ ‏دارا‏ی‏ ‏جهت‏ ‏نيز‏ ‏باشد‏. ‏مهم‏ ‏ترين‏ ‏کميت‏ ‏ها‏ی‏ ‏بردار‏ی‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏‌‌‏توان‏ ‏نام‏ ‏برد‏ ‏عبارت‏‌‏اند‏ ‏از‏:
‏۱- ‏مکان‏ ۲- ‏سرعت‏ ۳- ‏شتاب‏ ۴- ‏نيرو‏ ۵- ‏ميدان‏ ‏ها‏ی‏ ‏الکتريک‏ی‏ ‏و‏ ‏مغناطيس‏ی
‏يک‏ی‏ ‏از‏ ‏بهترين‏ ‏راها‏ی‏ ‏تشخيص‏ ‏بردار‏ی‏ ‏بودن‏ ‏يا‏ ‏نبودن‏ ‏يک‏ ‏کميت‏ ‏اينست‏ ‏که‏ ‏بررس‏ی‏ ‏کنيم‏ ‏آيا‏ ‏جمع‏ ‏آن‏ ‏کميت‏ ‏خاصيت‏ ‏بردار‏ی‏ ‏دارد‏ ‏يا‏ ‏خير‏. ‏مثلاً‏ ‏جريان‏ ‏الکتريک‏ی‏ ‏با‏ ‏وجود‏ ‏آنکه‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏اندازه‏ ‏جهت‏ ‏نيز‏ ‏دارد‏ ‏ول‏ی‏ ‏بردار‏ی‏ ‏نيست‏ ‏زيرا‏ ‏جمع‏ ‏جريان‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏اسکالر‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏‌‌‏گيرد‏ (‏قانون‏ ‏جريان‏ ‏کيرشهف‏).
‏در‏ ‏حالت‏ ‏بسيار‏ ‏کل‏ی‏ ‏هر‏ ‏مجموعه‏ ‏عدد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏يک‏ ‏ماتريس‏ ‏ستون‏ی‏ n*‏۱ ‏قابل‏ ‏نوشتن‏ ‏باشد‏ ‏بردار‏ ‏گفته‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏. ‏کاربرد‏ ‏اين‏ ‏مفهوم‏ ‏در‏ ‏توصيف‏ ‏حالت‏ ‏سيستم‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏مراتب‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏محاسبات‏ ‏پديده‏‌‏ها‏ی‏ ‏فيزيک‏ی‏ ‏است‏.

 

دانلود فایل

درباره mohsen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *