خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / سایر محصولات / دانلود رایگان کتاب آذر ماه اخرپاییز pdf

دانلود رایگان کتاب آذر ماه اخرپاییز pdf

دانلود رایگان کتاب آذر ماه اخرپاییز pdf

دانلود رایگان کتاب آذر ماه اخرپاییز pdf

معرفی کتاب:(آذر ماه اخرپاییز)
توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده
کتاب(آذر ماه اخرپاییز)دربرگیرنده هفت حکایت است که با کلماتی آمده از دهه‌ سی پیش درآمد می‌شود و مؤلف هدفش از آوردن واژه ها غریب در داستان‌هایش را افزودن به غنای پارسی می‌داند.(آذر ماه اخرپاییز)ااگرچه فضای خاان و خداایان ررعیتی ساال‌هاای پیش ااز کودتاای رضااخاان کتااب همچون کلماات، بسیاار ااز ذهن خوااننده اامروزین دوررااست؛ ولی طرحی که رابراهیم گلستان براای هرر…

درباره ی mohsen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *