خانه / دسته‌بندی نشده / پایان نامه درباره “خانواده و پیشگیری از جرایم”
کد مطلب:73301

پایان نامه درباره “خانواده و پیشگیری از جرایم”

پایان نامه درباره “نقش خانواده در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی”

فهرست

چکیده مقاله بیان مسئله …………………………………………………………………………….. ۱
ضرورت واهمیت پژوهش ……………………………………………………………… ۴
اهداف وسؤالات ……………………………………………………………………… ۸
فصل اول آسیب اجتماعی ……………………………………………………………………… ۹
انواع آسیب اجتماعی ………………………………………………………………. ۱۳
خودکشی ……………………………………………………………………………. ۱۴
سرقت ……………………………………………………………………………….. ۱۵
فقر ……………………………………………………………………………………. ۱۷
بی خانمان…………………………………………………………………………… ۱۸
بیکاری ………………………………………………………………………………. ۱۸
تکدی گری…………………………………………………………………………… ۱۹
اعتیاد…………………………………………………………………………………. ۱۹

مهاجرت …………………………………………………………………………….. ۲۰
روسپیگری …………………………………………………………………………. ۲۱
طلاق ……………………………………………………………………………….. ۲۲
خشونت زنان ……………………………………………………………………… ۲۳
کودک آزاری……………………………………………………………………….. ۲۴
عوامل پیدایش آسیب اجتماعی ……………………………………………….. ۲۵
عوامل شخصیتی ……………………………………………………………….. ۲۷
عوامل فردی………………………………………………………………………. ۲۹
عوامل اجتماعی …………………………………………………………………. ۳۱
نظرگاه روانشناختی …………………………………………………………….. ۴۳
نظرگاه مبتنی بر اجتماعی……………………………………………………… ۴۴
فصل دوم تعریف خانواده …………………………………………………………………… ۴۶
نقش خانواده درپیشگیری …………………………………………………….. ۴۸
انضباط القایی…………………………………………………………………… ۵۰
نقص خانواده در پیشگیری …………………………………………………… ۵۱
فرزندپروری ……………………………………………………………………… ۶۰
برداشت از تربیت ها درنقص پیشگیری ……………………………………… ۶۶
اقتدار وتفوذ والدین در خانواده وفواید آن …………………………………….. ۶۸

چرا فرزندپروری مقتدرانه این قدر خوب کار می کند ؟………………………………… ۷۱
طبقه اجتماعی سبک فرزندپروری ……………………………………………………… ۷۵
فرهنگ وفرزندپروری ……………………………………………………………………… ۷۷
تربیت نادرست …………………………………………………………………………… ۷۹
خشونت خانواده…………………………………………………………………………… ۸۲
مسایل اقتصادی …………………………………………………………………………. ۸۴
مسایل اجتماعی …………………………………………………………………………. ۸۵
مسایل فرهنگی ………………………………………………………………………….. ۸۶
قتلهای ناموسی…………………………………………………………………………… ۸۸

فصل سوم تعریف پیشگیری …………………………………………………………………………. ۸۹
پیشگیری از جرایم وآسیب های اجتماعی …………………………………………… ۸۹
استراتژی پیشگیری از بزهکاری ……………………………………………………….. ۹۲
وظایف خانواده از آسیب ها………………………………………………………………. ۹۴
سایر پیشگیری …………………………………………………………………………. ۹۵
نتیجه گیری……………………………………………………………………………… ۹۶
مشکلات نوجوانان وجوانان …………………………………………………………… ۱۰۲
راهکارها موثر درپیشگیری نوجوانان وجوانان………………………………………… ۱۰۳
جدول استرتژی پبشگیری از بزهکاری ………………………………………………. ۱۰۹

ارسال به هم میهنهم میهن

درباره ی mohsen

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *