خانه / مهندسی مکانیک / روش‌های آماري در المان محدودو كاربرد آن در انتقال حرارت…

روش‌های آماري در المان محدودو كاربرد آن در انتقال حرارت…

روش‌های آماري در المان محدودو كاربرد آن در انتقال حرارت...

روش‌های آماري در المان محدودو كاربرد آن در انتقال حرارت…

 چکیده
 بيشتر اوقات اطلاعات اوليه و شرايط مرزي به طور دقيق مشخص نيستند و باعث به وجود آمدن خطاهايي در خروجي مسئله می‌شوند.
اين مقادير اوليه می‌توانند از طريق آزمايش و روش‌های آماري بدست آيند مطالعه تك تك افراد جامعه به علت هزينه زياد ، كمي وقت و يا نداشتن امكانات كافي اغلب مقدور نيست بنابراين نمونه اي از جامعه را انتخاب و نتيجه حاصل از مطالعه را به تمام جامعه تعميم می‌دهیم.
با آماري بودن اطلاعات نتايج گرفته شده نيز داراي…

درباره مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *