خانه / کامپیوتر / Practical Machine Learning with Python: A Problem-Solver’s Guide to Building Real-World Intelligent Systems
کد مطلب:63606

Practical Machine Learning with Python: A Problem-Solver’s Guide to Building Real-World Intelligent Systems

Practical Machine Learning with Python: A Problem-Solver’s Guide to Building Real-World Intelligent Systems

Practical Machine Learning with Python: A Problem-Solver’s Guide to Building Real-World Intelligent Systems

Title: Practical Machine Learning with Python: A Problem-Solver’s Guide to Building Real-World Intelligent Systems | Author(s): Dipanjan Sarkar, Raghav Bali, Tushar Sharma | Publisher: Apress | Year: 2017 | Language: English | Pages: 530 | Size: 19 MB  | Extension: pdf 
Master the essential skills needed to recognize and solve complex problems with machine learning and deep learning. Using real-world examples that leverage the popular Python machine learning ecosystem, this book is your perfect companion for learning the art and science of machine learning to become a successful practitioner. The concepts, techniques, tools, frameworks, and methodologies used in this book will teach you how to think, design, build, and execute machine learning systems and…

ارسال به هم میهنهم میهن

درباره ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *