خانه / مبانی نظری / دانلود مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری

دانلود مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری

مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری

مبانی-نظری-اقتصاد-دانشی-و-دارایی-های-نامشهود-و-سرمایه-فکریمبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری
دارای ۶۶ صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه و مبانی نظری::

اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه    ۱۱
۲-۲ اقتصاد دانشي    ۱۱
۳-۲ تعريف دانش    ۱۲
۴-۲ پديدار شناسي کسب و کار در اقتصاد دانش پايه    ۱۳
۵-۲ اشکال جديد منابع سازماني    ۱۵
۶-۲ دارايي هاي نامشهود    ۱۶
۷-۲ تاريخچه ي سرمايه ي فکري    ۲۰
۸-۲ اجزاء مدل سرمايه فکري    ۲۵

۹-۲ تعاريف مختلف سرمايه ي فکري    ۲۹
۱-۹-۲-شاخص هاي اندازه گيري سرمايه فکري    ۳۲
۱۰-۲ مدل هاي اندازه گيري سرمايه فکري    ۳۸
۱۱-۲ مدل هاي توصيفي سرمايه ي فکري    ۳۹
۱۲-۲ مدل هاي اندازه گيري سرمايه ي فکري و ارائه دهنده آن ها    ۴۰
۱-۱۲-۲ مدل هاي مبتني بر سرمايه ي بازار    ۴۰
۲-۱۲-۲ مدل هاي مستقيم سرمايه ي فکري    ۴۱
۳-۱۲-۲ مدل هاي بازده دارايي ها    ۴۱
۴-۱۲-۲ مدل هاي کارت امتيازي    ۴۱
۱-۴-۱۲-۲ مدل مقايسه ي ارزش بازاري و ارزش دفتري (ام – بي – وي)    ۴۲
۲-۴-۱۲-۲ مدل کيوي توبين    ۴۳
۳-۴-۱۲-۲ مدل عملکردي شرکت دانش پايه (نوکورپ)    ۴۴
۴-۴-۱۲-۲ مدل کارگزار فناوري ( تي – بي)    ۴۶
۵-۴-۱۲-۲  مدل سنجش ا رزش گذاري جامع (آي – وي – ام)    ۴۷
۶-۴-۱۲-۲ مدل ا رزش افزوده اقتصادي ( اي – وي – اِي )    ۴۸
۷-۴-۱۲-۲ شاخص سرمايه ي فکري    ۴۹
۸-۴-۱۲-۲ کارت امتيازي زنجيره ارزش     ۵۰
۹-۴-۱۲-۲ کارت امتيازي متوازن    ۵۰
۱۰-۴-۱۲-۲ رهياب سرمايه ي فکري اسکانديا    ۵۲
۱۱-۴-۱۲-۲ مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سي – آي – وي)    ۵۳
۱۲-۴-۱۲-۲ مدل شاخص ايجاد ارزش (وي – سي – آي)    ۵۴
۱۳-۴-۱۲-۲ مدل طبقه بندي سرمايه ي فکري    ۵۶

۱۳-۲ طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري    ۵۷
۱۴-۲ نقاط قوت و ضعف روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري    ۵۹
۱۵-۲ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۶ گزارش عملكرد مالي‌    ۶۰
۱۶-۲ مفهوم سود از ديدگاه حسابداري    ۶۸
۱۷-۲ مفهوم اقتصادي سود    ۶۸
۱۸-۲ تحقیقات  داخلی و خارجی صورت گرفته    ۶۹
۱-۱۸-۲ تحقيقات خارجي    ۶۹
۲-۱۸-۲ تحقيقات داخلي    ۷۱

– مقدمه
بسياري از نظريه پردازان و پژوهش گران در توصيف ويژگي هاي فضاي اقتصادي جديد بر اين باورند که شکل اقتصاد ، صورتي جهاني و همه گير به خود گرفته و از دارايي ها ودرآمدهاي نامحسوس ، پيچيده ونامشهودي شکل يافته ، که به نحوي خاص به يکديگر و درهم تنيده شده اند. در چنين فضايي بهره وري و مزيت رقابتي بنگاه ها در گرو ظرفيت توليد ، پردازش و کاربرد موثر دانشي قراردارد که در گستره اي جهاني پايدار شده است . در اين گستره ، فعاليت هاي اصلي بنگاه ، خواه به طور مستقيم و خواه از طريق شبکه ها ، از خلال ارتباط ميان عامل هاي اقتصادي و در مقياسي جهاني انجام مي پذيرد. در واقع توليد يا خدمت رساني سازمان هاي اقتصادي جديد ، در گرو فرايندهاي اکتساب و پردازش منابع دانش و اطلاعات و ابزارهاي مرتبط با اين پردازش است . فرايندها و ابزاري که زمينه افزايش بهره وري و پيشرفت اقتصادي را فراهم مي آورند . براساس اين تعريف ، به وضح روشن است که مديريت ، برنامه ريزي و نظارت بر شناسايي ، تخصيص و سنجش دارايي هاي نامشهود وسرمايه فکري بنگاه ها ، شاخصي مهم در تعيين توان رقابتي بنگاه ها براي بقا و رشد در اقتصاد جديد است.
در اين فصل پس از مروري چند در سابقه و پيشينۀ تحقيق، شكل گيري مفهوم اقتصاد دانشي، تعريف دانش، پديدار شناسي کسب وکار، اشکال جديد منابع انساني، دارايي هاي نامشهود، تاريخچه ي سرمايه ي فکري، اجزاء مدل و تعاريف مختلف و مدل هاي اندازه گيري سرمايه ي فکري مورد بررسي، تبيين و تشريح قرار گرفته است و در انتهاي فصل به تحقيق هاي گذشته داخلي و خارجي و نتايج آن نيز اشاره گرديده است.

۲-۲ اقتصاد دانشي
ما در حال وارد شدن به يک جامعه دانشي هستيم که در آن منابع اقتصادي اصلي ديگر سرمايه بيشتر ، منابع طبيعي و نيروي کار بيشتر و .. نيست . بلکه منابع اقتصادي اصلي دانش خواهد بود . قرن ۲۱ قرن اقتصاد دانشي است .
قبل از اقتصاد دانشي ، اقتصاد صنعتي حاکم بوده است . در اقتصاد صنعتي عوامل توليد ثروت ، يکسري داراييهاي فيزيکي و مشهود مانند زمين ، نيروي کار و پول و ماشين آلات و… مي باشد و از ترکيب اين عوامل اقتصادي ثروت توليد مي شود . در اين اقتصاد ، استفاده از دانش ، به عنوان يک عامل توليد نقش کمي دارد اما در اقتصاد دانشي ، دانش يا سرمايه فکري به عنوان يک عامل توليد ثروت در مقايسه با ساير دارايي هاي مشهود فيزيکي ، ارجحيت بيشتري پيدا مي کند . در اين اقتصاد ، داراييهاي فکري و بخصوص سرمايه هاي انساني جزو مهمترين دارائيهاي سازماني محسوب مي شود وموفقيت بالقوه سازمان ها ريشه در قابليتهاي فکري آنها دارد تا داراييهاي مشهود آنها .


دانلود فایل

درباره ی mohsen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *