no-img
فروشگاه داناکده

مبانی نظری مفهوم آموزش، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت | فروشگاه داناکده


فروشگاه داناکده

ادامه مطلب

مبانی نظری مفهوم آموزش، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت
zip
دی ۲۲, ۱۳۹۶
۰ تومان

مبانی نظری مفهوم آموزش، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت


مبانی نظری مفهوم آموزش، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

مبانی-نظری-مفهوم-آموزش-آموزش-ضمن-خدمت-و-ارزشیابی-برنامه-های-آموزش-ضمن-خدمتمبانی نظری مفهوم آموزش، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت
دارای ۸۰ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مفهوم آموزش، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت
فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲- مقدمه    15
2-2 مفهوم آموزش    16
3-2 ماهیت و محتوای آموزش    17
4-2 تاریخچه آموزش ضمن خدمت    17
1-4-2 آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی    17
2-4-2 آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران    19
3-4-2آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی    20

۵-۲مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان:    21
6-2 آموزش قبل از خدمت:    22
1-6-2 آموزش کوتاه مدت    22
2-6-2 آموزش های بلند مدت    22
7-2 آموزش ضمن خدمت:    23
8-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان    25
9-2 اصول آموزش ضمن خدمت    29
10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت    32
1-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان    32
2-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف    34
3-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت    36
11-2 الگو های آموزش ضمن خدمت    36
12-2 سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان    41
13-2 الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت    43
14-2 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت    45
15-2 از شغل عادی تا شغل حرفه ای:    50
16-2 آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها :    56
17-2 آموزش حرفه ای مستمر و CPA :    57
18-2 تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران:    59
19-2 فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر:    59
20-2 آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران:    60
21-2 تئوری نمایندگی:    66
22-2 نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر:    69
23-2 روشهای اجرای دوره های آموزشی :    71
24-2 مروری بر تحقیقات انجام شده:    73
1-24-2 در خارج از کشور:    73
2-24-2 در داخل کشور:    77
25-2 خلاصه فصل دوم:    80

مقدمه
آموزش چیست؟ آیا توضیحات شفاهی فرد به فرد با گروهی از فراگیران را می توان آموزش نامید؟ آیا این امر که معلم کتاب یا جزوه ای را در اختیار شاگرد قرار می دهد آموزش است؟ آموزش از دیدگاههای مختلف تعریف گوناگونی دارد.
آموزش عبارتست از مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ می شود و یا انجام می گیرد و هدف از آن دستیابی هر چه بیشتر فراگیر به یادگیری است.
یکی دیگر از صاحبنظران آموزش را چنین تعریف می کند:
آموزش برخلاف پرورش کارآموزان نه یک نهاد ، نه یک دوره ، بلکه به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که در خدمت پرورش کارآموزان قرار دارند.
تعلیم و آموزش تحصیلی نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه و پیشرفت منابع انسانی ایفا می کند. هدف از آموزش تحصیلی، پرورش مؤثر و کارآمد کارکنان و متعاقب آن، هماهنگ سازی و هم ردیف کردن منافع کارکنان با منافع سازمان میباشد.
آموزش فرآیندی است که طی آن فرد مهارتهای مورد نیاز برای انجام دادن یک عمل یا وظیفه شغلی را کسب نموده یا این مهارتها در او بیشتر گردد، در طی فرآیند آموزش موجباتی فراهم می آید تا تجربه های یادگیری به وقوع بپیوندد و به این ترتیب می توان در ارتباط با آموزش کارکنان اینطور نتیجه گیری کرد که بتوانند وظایف شغلی خویش را با کارایی بیشتر انجام دهند.
مفهوم کلمه آموزش و کارآموزی با مفهوم آموزش به معنای وسیع آن یعنی آموزش و پرورش تفاوت دارد. معمولا مقصود از آموزش و پرورش تحصیلات رسمی در دبستان ، دبیرستان و دانشگاه می باشد که هدف آن بسیار وسیع و کلی و حصول به آن مستلزم زمان درازی است. در صورتی که مقصود از آموزش یا یادگیری ، تحصیلات حرفه ای و تخصصی است که هدف آن مشخص و در مدت زمان نسبتا کوتاهی قابل حصول می باشد و معمولا بعد از یکی از مراحل تحصیلات رسمی افراد نسبت به کار و حرفه ای که دارند یا می خواهند در آینده انتخاب کنند می گذرانند.
 از سوئی دیگر می توان گفت که تعلیم وتربیت ، اشخاص را نه فقط برای کسب معاش ، بلکه به طور کلی برای زندگی آینده آماده می کند. در صورتی که هدف آموزش یا کارآموزی کسب معاش و پیدا کردن شغل مناسب برای افراد است ، برای خدمت به خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند و آموزش و کارآموزی عبارتست از دادن تعلیمات بخصوص به افراد قبل از ورود به خدمت و یا در حین خدمت برای آشنا ساختن با حرفه و کارشان می باشد.
به طور کلی آموزش کارکنان عبارتست از :
الف ) بالا بردن سطح دانش و تخصص آنان به نحوی که بتوانند وظایف شغلی خود را به نحو احسن انجام داده و برای قبول مسئولیتهای بیشتر و مهمتر آماده شوند.
ب ) ایجاد و یا ارتقای سطح مهارتهای شغلی ، مهارتهای اجتماعی ، مفهومی و ادراکی آنها.
ج ) ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزشهای پایدار جامعه که در کارکنان به کار گرفته می شود انجام می گیرد.
در این فصل به چارچوب و کلیات آموزش ، آموزشهای حرفه ای حسابداری وحسابداران رسمی و همچنین در نهایت به پیشینه تحقیق پرداخته می شود.

۲-۲ مفهوم آموزش
نظام آموزشی یک مجموعه پیچیده است که در آن اجزای متنموداره و زیر نظامها، به گونه ای سازمان یافته است تا در اثر تعامل مدام هدفهای از پیش تعیین شده آموزشی تحقق یابد. نمودار زیر نمودار ساده ای از کارکرد نظام آموزشی را نشان می دهد.

نمودار ۱-۲ :فرآيند سيستم آموزشي
در قسمت وارده نظام، داوطلبان آموزش، مربیان، کتب درسی، فضا و تجهیزات آموزشی، هزینه های صرف شده و … از عوامل وارده محسوب می گردند. فرآیند آموزشی نیز شامل روشهای تدریس، برنامه آزمایشگاهی و تجربی و غیره می باشد. صادره نظام، دانش آموختگانی شامل می گردد که در عین تاثیر پذیری از محیط بر آن نیز تاثیر می گذارند. نظام آموزشی یک نظام باز است و با محیط خارج از خود یعنی اجتماع همواره در تعامل است (گروه مشاوران یونسکو،۱۳۸۳،ص۳۶)  .
کارکرد نظام آموزشی آن زمانی مطلوب است که بیشتر اهداف آموزشی نظام را تحقق بخشیده باشد. یعنی اجزای متنموداره نظام در جهت تحقق بخشیدن به اهداف آموزشی تعیین شده در حیطه های رفتاری شامل حیطه ادراکی  حیطه عاطفی  حیطه روانی ـ حرکتی  هماهنگ کرده و در این امر موفق باشد.

۳-۲ ماهیت و محتوای آموزش
اصولا موضوع آموزش طیف گسترده ای را شامل می شود که می توان به آموزش مستمر بدون ساختار، آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی اشاره کرد.آموزش مستمر بدون ساختار به هر آنچه که انسان در طول عمر خود به گونه ای سازمان نیافته فرا می گیرد اطلاق می شود. آموزش رسمی به آن بخش از نظام آموزشی اطلاق می شود که از مهد کودک تا آموزش عالی ادامه می یابد. این آموزش منظم، سازمان یافته و دارای ساختار مشخص می باشد. نظام دانشگاهی بخش با اهمیت آموزش رسمی است. آموزش غیر رسمی (ضمن خدمت) به هر نوع فعالیت آموزشی و کار آموزشی اطلاق می گردد که سازمان یافته بوده اما خارج از نظام آموزش رسمی تحقق می یابد مانند دوره های آموزشی کوتاه مدت در زمینه های مختلف.

دانلود فایلموضوعات :
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

mohsen 37706 نوشته در فروشگاه داناکده دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *